آیت الله سید صادق شیرازی؟ ۱۳۹۲/۲/۹ - ۲۸ بازدید

دیدگاه اصلی آیت الله سید صادق شیرازی در زمینه ولایت فقیه ، همان «شورای فقهای مراجع» می باشد . به عبارتی از منظر ایشان ، آنکه ولایت بر جامعه اسلامی دارد عبارت است از این شورا و نه فرد خاص و به این ترتیب ایشان را نیز می توان یکی از معتقدان به ولایت مطلقه فقیه دانست با این قید که از نظر ایشان ، ولی فقیه ، شورای فقهای مراجع است ولی سایر علما ، ولی فقیه را فرد می دانند .
دیدگاه اصلی آیت الله سید صادق شیرازی در زمینه ولایت فقیه ، همان «شورای فقهای مراجع» می باشد . به عبارتی از منظر ایشان ، آنکه ولایت بر جامعه اسلامی دارد عبارت است از این شورا و نه فرد خاص و به این ترتیب ایشان را نیز می توان یکی از معتقدان به ولایت مطلقه فقیه دانست با این قید که از نظر ایشان ، ولی فقیه ، شورای فقهای مراجع است ولی سایر علما ، ولی فقیه را فرد می دانند . ایشان در این زمینه معتقدند : «اسلام براى جلوگیرى از ظلم، استبداد و خودکامگى شیوه حکومت وراثتى، سلطنتى و تک حزبى را کنار گذارده و مقدّرات اداره کشور اسلامى را نسبت به غیرمعصومین: به صورت شورا، اکثریت آراء و تعدّدیت، در کف با کفایت شوراى فقهاى مراجع که تنها نهاد داراى مقام پیشوایى شرعى در اسلام بعد از امامان معصوم: مى باشد قرار داده است.» (رساله توضیح المسائل آیت الله سید صادق شیرازی ، جامعه و نظام اسلامی)


همانگونه که دیده می شود ایشان صریحا ولی فقیه (البته ولی فقیهی که به صورت شورایی اجرایی می شود) را در دوران غیبت ، به عنوان نائب امام معصوم و دارنده مقام پیشوایی شرعی می دانند که دقیقا منطبق با نظریه ولایت مطلقه فقیه می باشد .


نکته دیگر در مورد تعارض دیدگاه وی یا هر کدام از مراجع با حکم ولی فقیه می باشد که در این زمینه نیز باید گفت با بررسی و تتبع در آثار آیت الله شیرازی در می یابیم که ایشان احکام ، موضوعات و عناوین ثانویه ای که حاکم شرع معمولا در آن اظهار نظر می کند را به دو قسم تقسیم می کند که دسته اول ماهیت عمومی یا اجتماعی دارند و دسته دوم ماهیت شخصی که در مورد قسم اول ، نظر حاکم شرع بر نظر مرجع تقلید مقدم است ولی در دسته دوم نظر مرجع تقلید کفایت می کند : «تشخیص احکام عامّه، موضوعات آن و عناوین ثانویه عامه و پیاده کردن آن در جامعه، متوقّف بر تأیید شوراى فقهاى مراجع تقلید مى باشد، و اگر آن حکم یا موضوع یا عنوان ثانوى شخصى باشد فتواى فقیه جامع الشرایط کافى است.»( رساله توضیح المسائل آیت الله سید صادق حسینی شیرازی , مسأله ۳۴۴۵-۳۵۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.