آیه حجاب در قرآن ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ - ۱۰۵۹ بازدید

آیا براى حجاب و پوشاندن موى خانم ها، آیه اى در قرآن وجود دارد؟

بله، در این زمینه خداوند در سوره نور، آیه 31 مى فرماید: «و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ماظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن...؛ و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که از آن پیداست و باید روسرى خود را بر گردن خویش [فرو] اندازند...». آیه ی فوق همان طور که ملاحظه می شود به چند وظیفه از وظایف زنان از جمله نگاه، پوشش و... پرداخته است. جمله (ولا یبدین زینتهن الا ماظهر منها...) در آیه، درباره احکام حفظ و رعایت حجاب شرعى در مقابل نامحرم است. واژه «ابداء» که در آیه شریفه آمده است به معناى اظهار و آشکار نمودن است و مراد از «زینت» در آیه شریفه مواضع و جایگاه هاى زینت است؛ مانند: محل زینت هاى گوناگون از بدن که ابداء و آشکار نمودن آنها جایز نیست مگر مواردى که استثناء شده است؛ مانند: محل انگشترى (که انگشتان دست و خود دست است) و محل سرمه کشیدن (که چشمان است).
واژه «خُمُر» که در آیه شریفه وارد شده است لباس و جامه اى است که بانوان با آن سر خود را مى پوشانند و بر سینه خود آویزان مى نمایند و معناى این قسمت از آیه چنین است که با اطراف خمر و مقنعه خود سرها و موها و شانه و سینه خود را بپوشانند.
و در مجموع آیه نشان می دهد که زنان باید مواظب نگاه و پوشش خود بوده و خود را در برابر نامحرم بپوشانند.
براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- المیزان ج 15، ص 111 و 112 ؛ ج 16، ص 339 . 2- تفسیر نمونه، ج 14، ص 434 - 454 . 3- مسأله حجاب، شهید مطهرى.
 
 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.