آیه نور و نور بودن خدا ۱۳۹۱/۱۲/۵

خدا نور آسمانها وزمین است،خدا هرکس را بخواهد وشایسته بداند به نور خود راهنمائی می کند.دربخش اول نفرموده که خداوند همه را با نور خود هدایت می کند تا با قسمت بعدی منافات داشته باشد.علاوه بر اینکه همه مردم به نحوی از هدایت عمومی خداوند بهره مند هستند ولکن هدایت ویژه خدا شامل کسانی است که اهلیت بیشتری پیدا کنند وخود را در معرض نور وهدایت خدا قرار دهند.در نتیجه بین بخش های مختلف این آیه منافاتی نیست واین آیه مانند آیه ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی .وآیه یهدی من یشاءمی باشد هدایت عمومی وهدایت خاص که قابل جمع هستند.دقت کنید.
خدا نور آسمانها وزمین است،خدا هرکس را بخواهد وشایسته بداند به نور خود راهنمائی می کند.دربخش اول نفرموده که خداوند همه را با نور خود هدایت می کند تا با قسمت بعدی منافات داشته باشد.علاوه بر اینکه همه مردم به نحوی از هدایت عمومی خداوند بهره مند هستند ولکن هدایت ویژه خدا شامل کسانی است که اهلیت بیشتری پیدا کنند وخود را در معرض نور وهدایت خدا قرار دهند.
در نتیجه بین بخش های مختلف این آیه منافاتی نیست واین آیه مانند آیه ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی .وآیه یهدی من یشاءمی باشد هدایت عمومی وهدایت خاص که قابل جمع هستند.دقت کنید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۳/۱۰۰۱۰۵۳۹۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.