آیا ارتباط پیامکی با جنس مخالف، بدون شهوت و بدون هیچ قصد و نیت بد، اشکال دارد؟ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۲۴۶۰۱ بازدید

از مکاتبه تان با این مرکز حق شناسی کرده و سپاسگزاریم؛ امیدواریم همراه و راهنمای خوبی برایتان باشیم.
*** پرسشگر محترم؛ سؤال تان حاکی از این است که فردی مذهبی هستید و مسائل شرعی و دینی در زندگی تان اهمیت دارد، در غیر اینصورت به دنبال پاسخ این سوال نمی آمدید؛ اگر شما این نگاه دینی را همواره و در طول زندگی در خود حفظ کنید و در برخورد با شبهات و دو راهی ها از متخصصین دینی کمک بگیرید، از آسیب ها و وسوسه های شیطان در امان خواهید بود و سعادت دنیوی و اخروی نصیبتان می گردد ان شاء الله.

از مکاتبه تان با این مرکز حق شناسی کرده و سپاسگزاریم؛ امیدواریم همراه و راهنمای خوبی برایتان باشیم.
*** پرسشگر محترم؛ سؤال تان حاکی از این است که فردی مذهبی هستید و مسائل شرعی و دینی در زندگی تان اهمیت دارد، در غیر اینصورت به دنبال پاسخ این سوال نمی آمدید؛ اگر شما این نگاه دینی را همواره و در طول زندگی در خود حفظ کنید و در برخورد با شبهات و دو راهی ها از متخصصین دینی کمک بگیرید، از آسیب ها و وسوسه های شیطان در امان خواهید بود و سعادت دنیوی و اخروی نصیبتان می گردد ان شاء الله.
*** در مورد پرسشی که مطرح کردید باید بگوییم هر گونه ارتباط عاطفی و دوستانه دختر و پسر نامحرم (پیامکی، تلفنی، حضوری، مکاتبه ای، چت و ...) و با هر توجیهی (بدون نیت بد، بدون شهوت، به قصد شناخت بیشتر، به قصد ازدواج و ...) از نظر شرعی اشکال دارد و جایز نیست. گفتنی است رابطه علمی و کاری زن و مرد هنگام ضرورت، با رعایت کامل مسائل شرعی اشکالی ندارد ولی آن جا هم باید بسیار مراقب بود که این رابطه شکل دوستانه و عاطفی به خود نگیرد. پس اینکه شما گفتید «اگر این ارتباط دوستانه از طریق پیامک باشد، بدون قصد و نیت بد و بدون شهوت» نیز ، مصداق اینگونه ارتباط هاست و اشکال دارد. در ضمن ارتباط های پیامکی و تلفنی با توجه به گرایش طبیعی دو جنس مخالف نسبت به هم، به روابط حضوری نیز می کشد (تجربه های فراوان افراد، این را نشان داده) و ابعاد خطرناک تر و گسترده تری می گیرد که ترک آن رفتارها و رهایی از آسیب هایش بسیار مشکل می شود. توضیحاتی که در ادامه می آید این موضوع را بیشتر برایتان روشن می کند :
۱. اگر کسی بگوید من می خواهم با جنس مخالف رابطه عاطفی و دوستانه پیامکی و تلفنی داشته باشم بدون شهوت! حرفی متناقض گفته؛ چون اولاً به دلیل وجود غریزه جنسی که خداوند آن را در نهاد هر انسان سالمی قرار داده، دو جنس مخالف به طور طبیعی به هم تمایل دارند، و در رابطه های عاطفی، دوستانه و خارج از چهارچوب به دلیل این ویژگی انسان ها، مسلماً شهوت وجود دارد و کسی که آن را نفی کند تنها خود را فریب داده؛ ثانیاً شهوت در معنای اصلی خود به معنی میل و رغبت به چیزی است، و وقتی شما با اراده و اختیار خود، با جنس مخالفتان رابطه عاطفی و دوستانه برقرار کنید، به معنی این است که میل به این کار دارید و این میل هم به دلیل وجود همان غریزه جنسی است. پس فرض رابطه عاطفی و دوستانه دختر و پسر بدون وجود شهوت، فرض باطلی است. گفتنی است برخی اوقات این شهوت موجب صدور رفتارهای پرخطری چون ارتباط جنسی و ... می شود و گاهی خیر؛ ولی اینها هیچ کدام تغییر در حکم این مسأله ایجاد نمی کند و هر دو گناه است و آسیب زا می باشد. این نوع رابطه ها، بهترین فضا را برای جولان شیطان و هوای نفس فراهم می کند و بسیار خطرناک است و فرد مسلمان از این رابطه ها اجتناب می کند تا رضایت خداوند را کسب کند و نه شیطان را.
۲. برخی می گویند ما می خواهیم با جنس مخالف رابطه داشته باشیم و حرف های معمولی بزنیم و نیت بدی نداریم و شهوتی هم در کار نیست! به این افراد باید گفت : چرا این حرف های معمولی را با دوستان هم جنس خود نمی زنید؟ وقتی به درون خود رجوع کنند می بینند رابطه با جنس مخالف برایشان لذتی دیگر دارد (و این همان شهوتی است که معطوف به نامحرم می باشد و گناه است). هر انسان عاقل و بالغی می داند که حتی فکر رابطه دوستانه و عاطفی با جنس مخالف (نامحرم) و تصور آن در ذهن، تحریک کننده است، حال چه برسد به ارتباط! ؛ توجیهات مختلف نمی تواند واقعیت را تغییر دهد و نباید خود را فریب دهیم. البته گرایش زن و مرد نسبت به هم طبیعی است ولی باید از راه ایمن و شرعی به آن پاسخ داد که آن راه را دین مشخص کرده : ازدواج. برای ازدواج هم باید تلاش کرد و کمی صبر و تحمل نیز داشت تا شرایطش فراهم گردد.

*** پرسشگر محترم؛ ما در ادامه مطالبی را تقدیم تان خواهیم کرد تا شناختی صحیح نسبت به این گونه روابط و آسیب های آن پیدا کنید و این شناخت باعث جهت دهی صحیح به رفتارهایتان گردد؛ چرا که رفتارهای ما تابع اندیشه های ماست و اگر اندیشه های صحیح در وجود ما شکل بگیرد، رفتارهایمان نیز صحیح خواهد شد. ما تنها می توانیم حکمت تحریم این روابط و آسیب ها و پیامدهای منفی آن را برایتان رونمایی کنیم، بقیه راه با شماست چرا که ما صاحب اراده و اختیار شما نیستیم. اگر فردی اینها را قبول نکند، تنها خود متضرر می گردد. اکنون به توضیحات زیر که حکمت تحریم و پیامدهای منفی روابط دختر و پسر نامحرم پیش از ازدواج را نشان می دهد، توجه کنید :
* در ابتدا دو موقعیت فرضی و احتمالی را مثال می زنم و واکنش یک انسان سالم، بهنجار و عاقل را در آن موقعیت ها بیان می کنم :
- فرض کنید ماده ای بسیار زیبا و خوشرنگ در طبیعت وجود دارد، که دانشمندان به این نتیجه رسیدند برخی اوقات و به دلیل فعل و انفعالاتی که در آن صورت می گیرد نوری را از خود ساطع می کند که به محض برخورد به چشم، باعث نابینایی فرد می گردد و راهی هم برای جلوگیری از آن کشف نشده است. انسان عاقل هیچ گاه به سمت این ماده نمی رود. چرا؟ چون با امکان نابینا شدن مواجه است و با نرفتن به سمت آن ماده، می خواهد جلوی کور شدن خود را بگیرد.
- فرض کنید می خواهید به مغازه ای بروید که دو مسیر برای رفتن به آنجا وجود دارد. هنگامی که می خواهید وارد یکی از آن دو مسیر شوید، افرادی به شما می گویند، شیری از باغ وحش فرار کرده و در مسیری که شما قصد عبور از آن را دارید، آزاد است و هر کسی از آن جا رد شود، امکان دریده شدن و کشته شدنش وجود دارد. عکس العمل انسان عاقل در اینجا چیست؟ حتی اگر احتمال این را بدهد که آن افراد یک درصد به او راست گفته باشند، برای حفظ جان، مسیر خود را تغییر می دهد، چون با امکان کشته شدن توسط شیر، مواجه است.
* یکی از دلایلی که دین، انسان را از روابط بی چارچوب و خارج از شرع با جنس مخالف نهی می کند، امکان آلوده شدن به گناه است. به دلیل غریزه جنسی و کشش خدادادی که بین جنس زن و مرد وجود دارد (که برای شکل گیری ازدواج هم لازم است)، هیچ انسان سالم و عاقلی نمی تواند بگوید من در رابطه با جنس مخالف (رابطه دوستانه و عاطفی) به گناه آلوده نمی شوم؛ این امکان گناه، بدون شک وجود دارد. مکاتبات فراوانی با ما می شود که دختر و پسر (حتی به قصد ازدواج و شناخت بیشتر و آماده شدن شرایط) با هم رابطه پیدا کرده اند و به خود مطمئن بوده اند و می خواستند که شرعی هم عمل کنند ولی لغزیده اند و علاوه بر صدمات روحی حاصل از این رابطه ها، به وادی گناهان بزرگ نیز کشیده شده اند و حالا پشیمانند. آدمی از یک لحظه بعد خود با خبر نیست، آن هم در رابطه با این موضوع که به طور طبیعی جاذبه و کشش فراوانی دارد و یکی از مهمترین لغزش گاه های انسان است. حتماً داستان آن زاهد (مقدس اردبیلی) را شنیده اید که به او گفتند اگر با یک دختر، تنها باشی چکار می کنی؟ گفت : پناه می برم به خدا. در ضمن، علاوه بر اینکه احتمال آلوده شدن و لغزش از طرف خود فرد وجود دارد، امکانی دیگر از طرف فرد مقابل هم هست. اگر طرف مقابل اقدام به کاری گناه آلود کند، طرف دیگر نیز درگیر خواهد شد. حتی اگر کسی بگوید من مقابله می کنم و جلوگیری می کنم!؛ چون به هر حال اتفاق رخ داده و در ذهن فرد همیشه باقی می ماند و این اتفاق را هم خود فرد با اقدام به این نوع رابطه ایجاد کرده است. پس امکان آلوده شدن به گناه در روابط دختر و پسر بسیار بالا و دو طرفه هم هست. گفتنی است در عصر حاضر، بسیاری از این دوستی ها از رابطه های پیامکی و تلفنی یا چت در اینترنت و شبکه های اجتماعی، آغاز می گردد و به روابط حضوری نیز کشیده می شود. فراوانی تجارب تلخ دراین نوع روابط (مورد سوء استفاده واقع شدن، از بین رفتن باکرگی دختر، باردار شدن دختر، درگیر بیماری های آمیزشی شدن، امکان انتقال ویروس HIV و ابتلا به بیماری ایدز، آبرو ریزی، عذاب وجدان شدید، افسردگی، خودکشی و ...) به قدری است که آینده تاریک آن کاملاً واضح و مشخص است.
انسان عاقل و دیندار وقتی این آسیب ها را می بیند و با امکان گناه که فضای روح و فطرتش را آلوده می کند، مواجه می شود، هیچ گاه به سمت آن نمی رود. در مورد مسائل مادی (که دو مثال در بالا آوردیم) نوع بشر بسیار حساس تر است، و اگر موردی باشد که به جسم یا مال او آسیب بزند، از آن سریعاً حذر می کند، چون اگر به آن ها بی توجهی کند، اثرات منفی اش را فوری می بیند و حس می کند؛ اما در مورد آسیب های معنوی چون مشهود نیست، برخی افراد یا آن ها را قبول نمی کنند و یا می خواهند با توجیهات مختلف از آن ها عبور کنند. اما این توجیهات (که موافق با هوای نفس و در جهت کسب لذت های نامشروع است) مانع اثرات مخرب رفتارهای اشتباه ما نخواهد بود و به تدریج و در طی زمان، نتایج منفی اعمال غیر شرعی خود را هم در این دنیا و هم در دنیای ابدی خواهند دید.

*** در اینجا برخی از پیامدهای منفی روابط عاطفی دختر و پسر، پیش از ازدواج را نیز برایتان رونمایی می کنم (از کتاب روابط دختر و پسر، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، محمدرضا احمدی، نشر معارف) تا با مشکلات و عیوب این گونه ارتباط های غیر شرعی بیشتر آشنا شوید و حکمت تحریم این گونه روابط را نیز بهتر متوجه گردید و هیچ گاه با توجیهات مختلف به سمت این روابط نروید، چرا که تاریخ این گونه روابط غیر شرعی و بی چهارچوب به ما گوشزد می کند که انسان خودش را در دامی که بسیاری از خوش باوران ( حتی افراد مذهبی) در آن گرفتار شده اند، نیندازد :
۱. فقدان شناخت درست و واقع بینانه : معمولاً ادّعا می شود این گونه روابط و دوستی ها به انگیزه ازدواج شکل می گیرد، ولی با کمی دقّت فهمیده می شود، روح حاکم بر این گونه دوستی ها، عشق ورزی کور است نه خردورزی. پای خرد و عقل در میدان عاشقی لنگ است. امام علی علیه السلام می فرمایند: «حبّ الشّیء یعمی و یصمّ»، دوست داشتن چیزی انسان را کور و کر می کند. در حالی که تصمیم گیری درست در مورد ازدواج با فرد خاص، تنها با تکیه بر عقلانیّت و خردورزی ممکن است. دوستی های قبل از گزینش همسر، راه عقل را مسدود و چشم واقع بین انسان را کور می سازد و اجازه نمی دهد تا یک تصمیم صحیح و پیراسته از اشتباه گرفته شود. این نوع انتخاب ها که در فضایی آکنده از احساسات و عواطف انجام می گیرد. به دلیل نبود شناخت عمیق و واقع بینانه، زندی مشترک را تلخ و آینده را تیره و تار می سازد.
۲. ایجاد جو بدبینی و ازدواج های ناموفق : ازدواج هایی که ثمره ارتباط قبلی دختر و پسر است، با مشکلات متعددی مواجه است. از طرفی چون عشق و علاقه، قبل از شناخت دقیق یکدیگر شکل گرفته است، قدرت انتخاب را از آنان سلب می کند و موجب می شود بدون شناسایی دقیقِ طرف مقابل و خانوادة او، اقدام به ازدواج کنند. بر این اساس، پس از گذشت مدتی از ازدواج و فرونشستن محبّت اولیه، دو طرف متوجه نقایص طرف مقابل و ناهماهنگی ها می شوند. مشاهدة این موارد، زمینه گسست و درگیری را بین همسران فراهم می کند. از سوی دیگر با توجه به ارتباط قبلی هر یک از دختر و پسر، آنها نسبت به همسر خود دچار سوءظن شده، حاکمیت فضای بی اعتمادی نیز به شکنندگی روابط آنها منجر خواهد شد. دختر و پسری که قبل از ازدواج با همدیگر ارتباط داشته اند، نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و همیشه این تصور وجود دارد که نکند همسرش با دیگری ارتباط دارد. پسر به خود می گوید این دختر وقتی به راحتی با من پیوند و رابطه نامشروع برقرار نمود، پس از اعتقاد و ایمان قوی برخوردار نیست. بنابر این از کجا معلوم پیش از ارتباط با من، با فرد دیگری طرح دوستی نریخته است. از کجا معلوم که در آینده با این که همسر من است با دیگری ارتباط برقرار نکند؟دختر نیز همین تصور را نسبت به پسر دارد. بر این اساس این گونه ازدواج ها دارای پایه واساسی سست و متزلزل است و تجربه نشان داده که در بیشتر اوقات منجر به طلاق و جدایی می گردد.
بر اساس یک یافته پژوهشی در آمریکا، زوج هایی که پیش از ازدواج با یکدیگر زندگی می کنند زندگی زناشویی آنها با مشکلات عدیده ای رو به رو است و منجر به طلاق می شود. به گزارش ایسنا، دکتر «کاترین کوهان»، استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا گفت : طبق آخرین تحقیقات، افرادی که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه داشته اند بعد از ازدواج در حلّ مشکلات خود عاجزند، چرا که نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند. کوهان گفت: طبیعت ارتباطات آزاد این است که زوجین چندان انگیزه ای برای حل درگیری ها و حمایت از مهارت های خود ندارند. وی افزود: به نظر می رسد ارتباطات این افراد زودتر از افرادی که با یکدیگر دوست نبوده اند، سرد و منجر به طلاق می شود. وی در پایان گفت: می توانم بگویم رابطه قبل از ازدواج به هیچ وجه سبب دوام زندگی زناشویی نمی شود [روزنامه جمهوری اسلامی – ش ۶۵۷۱- ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ – ص ۵]
۳. افت تحصیلی و رکود علمی : این گونه روابط باعث می شود که دو طرف تمام فکر و توجه و تمرکز خود را صرف دیدارها و ملاقات های حضوری و تلفنی خود بکنند و این بزرگ ترین مانع برای رشد و ترقی علمی است؛ زیرا تحصیل دانش نیازمند تمرکز نیروهای فکری وروحی است. دل مشغولی و اضطرابی که در اثر این گونه پیوندها پدید می آید بزرگ ترین سد راه تعالی علمی و تحصیلی است؛ لذا متصدیان امور علمی مدارس و دانشگاه ها توصیه می کنند. حتی ایام عقد و نامزدی جوانان در بحبوحه تحصیلات نباشد تا آنان بتوانند با تمرکز بیشتر فکر، در ادامه دروس و امتحانات موفق شوند.
۴. عدم استقبال از تشکیل خانواده : این گونه روابط و دوستی ها معمولا به انگیزه تفنّن و سرگرمی شکل می گیرد و در خلال آن از خود باوری و زودباوری دختران سوء استفاده می شود. متاسفانه در بسیاری موارد بین عشق و هوس تمییز داده نمی شود. عشق حقیقی و پاک با هوس های آلوده و زودگذر، تفاوت جوهری دارد. برخی از این روابط که مبتنی بر هوسرانی و سرگرمی است، پس از مدتی رو به سردی و افول می نهد. جاذبه و دل ربایی ها مربوط به روزها و ماه های اول دوستی است؛ ولی دیری نمی پاید که این روابط عادی شده و به جدایی می کشد. حس تنوع طلبی انسان از یک طرف و فقدان عامل بازدارنده از طرف دیگر باعث می شود برخی سراغ ازدواج و تشکیل خانواده نروند. جامعه ای که از تشکیل کانون خانواده استقبال نکند هیچ گونه ضمانتی برای رشد و شکوفایی فضایل انسانی در آن وجود ندارد. عمده خوبی ها و کمالات والای انسانی در پرتو تشکیل خانواده ای سالم، به فعلیت می رسد.
۵. اضطراب، تشویش و احساس نگرانی : در دوستی های موجود بین دختران و پسران، از آنجا که مقاومتی بسیار قوی از طرف پدر یا مادر یا جامعه برای ممانعت از برقراری این دوستی ها وجود دارد، این گونه دوستی ها با مخاطرات روانی گوناگونی از جمله اضطراب و تشویش همراه است. وجود افکار دیگری چون احساس گناه و نگرانی از تهدیداتی که برای فاش کردن روابط صورت می گیرد، یک تعارض درونی و اضطراب مستمر را به دنبال خود دارد. بنابر این وجود چنین دلهره ها و اضطراب هایی که گاهی لطمه های جبران ناپذیری بر جسم و روان انسان دارد، از جمله آسیب های این گونه روابط است.
۶. تنزل موقعیت اجتماعی : ارتباط با جنس مخالف و افشا شدن آن، باعث لکه‌دارشدن آبروی دختر و پسر و خانواده آنها (مخصوصاً خانواده دختر) می شود و به نوعی خانواده‌ها را دچار بحران‌ می‌کند. چه بسا خانوادة دختر یا خود دختر دیگر نتوانند در آن محل بمانند و مجبور شوند به شهر و دیار غربت مهاجرت کنند. حتی ممکن است خانواده ای، دختر خود را به قتل برساند.
۷. محرومیت از ازدواج پاک : هر انسانی در سرشت و نهاد خویش به دنبال پاکی ها و نجابت است. پسران و دخترانی که در پی این روابط غیر شرعی هستند در حقیقت پشت پا به سرنوشت خود زده اند و این امر باعث می شود که آن ها به جرم آلودگی به این روابط شرایط ازدواج پاک را از دست بدهند. این گونه روابط ناسالم در ازدواج پسران مشکل ایجاد می کند و در آینده هم باعث عدم رضایت از زندگی می شود و دختران را نیز در معرض آسیب های فراوان و بعضاً جبران ناپذیر قرار می دهد.
۸. آلوده شدن به گناه : قرآن کریم و روایت معصومان (ع) انسان را از رابطه نامشروع با دیگران و نگاه های شهوت آمیز برحذر داشته، وعدة خسران و عذاب به مرتکبان چنین اعمالی داده است. قرآن کریم می فرماید: قُل لِّلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ و َیَحْفَظُوا فُروجَهُمْ ذَلِکَ أزْکی ... و َقُل لِّلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَیَحْفظْنَ فُرُوجَهُنَّ و َلاَ یُبْدینَ... زینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... ؛ «به مؤمنان بگو! چشم های خود را [از نگاه به نامحرمان] فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است... و به زنان با ایمان بگو : چشم های خود را [از نگاه هوس آلود] فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را آشکار ننمایند جز بر شوهرانشان ...» (۱).
این آیه، به صراحت دستور داده است زن و مرد نامحرم به یکدیگر نگاه شهوت آلود نداشته باشند. به راستی اگر به این آیه مبارکه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به یکدیگر توجه ننمایند و به هم نگاه هوس آلود نکنند، آیا دوستی ها و عشق های خیابانی به وجود می آیند؟ اگرچه این آیه مربوط به مطلق نگاه های آلوده به جنس مخالف است و از آن نهی می کند، ولی می توان به عنوان دلیل قاطعی برای غیر مجاز بودن ارتباط دختر و پسر، از آن بهره برد؛ زیرا در ارتباط دختر و پسر هزاران نگاه آلوده رد و بدل می شود و چه بسا از حد نگاه شهوانی بگذرد و به ارتباط جنسی منجر شود.
قرآن کریم در آیة ۲۵ سورة نساء نیز به مردان سفارش می کند با دخترانی که روابط پنهانی و دوستِ پسر دارند، ازدواج نکنند. قرآن کریم این عمل را زشت و ناپسند دانسته، و آن را در کنار افراد زناکار مطرح کرده است (۲)؛ همچنین در آیة ۵ سورة مائده به مردان توصیه می‌کند پاک‌دامن باشند و از روابط پنهانی با زنان پرهیز کرده، دوستِ دختر نگیرند (۳).
*** پرسشگر گرامی؛ ما مسمانیم و کلام خدا که در قرآن آمده است، برای ما حجت است و دو آیه بالا به ما می گوید : هیچ پسری نباید دوست دختر بگیرد و هیچ دختری هم نباید دوست پسر بگیرد ؛ آیا این آیات، دلیل محکمی برای نزدیک نشدن به اینگونه روابط نیست؟ ***
علامه مجلسی در روایتی از معصومان(ع) نقل می کند که فرمودند : «کسی که به حرام دستش را به دست زنی برساند، چون به صحرای محشر درآید، دستش بسته باشد؛ و کسی که با زنان نامحرم، خوش طبعی، شوخی و مزاح کند، خداوند در عوض هر کلمه، سالیان زیادی او را در محشر حبس می کند؛ و اگر زنی راضی شود که مردی به حرام او را در آغوش بگیرد، ببوسد یا به حرام با او ملاقات نماید و یا با او خوش طبعی و شوخی کند، بر او نیز گناهی همانند آن مرد است» (۴).

*** نکته پایانی :
پرسشگر گرامی؛ ارتباط غیر شرعی دختر و پسر، یکی از بهترین فضاها، برای جولان هوای نفس و شیطان است؛ شیطان هنرمند قهاری است و این رابطه های نامشروع را به زیبایی توجیه می کند : «این کارها اشکالی ندارد»، «رابطه شما پیامکی است»، «ارتباط شما پاک است»، «شما که کار خلافی انجام نمی دهید»، «شما شهوتتان را کنترل کرده اید و نیت بدی ندارید» ، «شما که قصدتان ازدواج است و به زودی به هم محرم می شوید»، «شما که کار گناهی انجام نمی دهید»، «بگذارید همدیگر را بیشتر بشناسید»، «افرادی که مانع تان می شوند به شما حسودی می کنند» و هزار توجیه شیطانی دیگر. این گونه ارتباط، فرصتی طلایی را در اختیار هوای نفس و شیطان قرار می دهد تا فرد را از مسیر بندگی خدا خارج و در باتلاق گناه غرق کند. هیچ فردی نمی تواند بگوید من خودم را کنترل می کنم، من فلانم، من ... ؛ تاریخ این روابط چیز دیگری می گوید. کسی منکر این نمی شود که ارتباط با جنس مخالف باعث تحریک غریزه و ایجاد لذت در فرد می شود؛ اما آیا باید هر لذتی را از هر طریقی به دست آورد؟! برای لذت بردن از جنس مخالف، دین ما یک راه گذاشته است و آن ازدواج است و این گونه لذت را باید از این طریق به دست آورد. دین آمده است ما را برای درست زندگی کردن راهنمایی کند و به ما می گوید اینگونه ارتباط با نامحرم ( با هر توجیهی) بسیار آسیب زاست و پیامدهای منفی فراوانی برای زندگی دنیایی و اخروی فرد به ارمغان می آورد. اگر ما مسلمان هستیم باید راه دین را انتخاب کنیم و نه راه شیطان را. هوای نفس و وسوسه های شیطانی راه درست را مخدوش می کنند و راه نادرست را زیبا جلوه می دهند. این هنر شیطان است. حال ما هستیم و اراده و اختیارمان در یک طرف و راه دین و راه شیطان در طرف دیگر. میدان امتحان مهیاست. می توانیم راه درست را انتخاب کنیم (راه دین) و سعادتمند شویم و می توانیم راه اشتباه را انتخاب کنیم (راه شیطان) و آینده ابدیمان را به نابودی بکشانیم.

پی نوشت ها :
۱. سوره نور ، آیات ۳۱‌ -‌۳۰.
۲. فَانکِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهْلِهِنَّ وآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالمعرُوف مُحصَناتٍ غیْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَّخِذاتِ أخْدان؛ «آنان را با اجازة خانواده هایشان به همسرى خود درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید؛ به شرط آنکه پاک‌دامن باشند و زناکار و دوست گیران نباشند».
۳. وَلا مُتَّخذى اخدانٍ؛ «مردانى که دوست گیر از زنان نیستند».
۴. محمدباقر مجلسى، عین الحیوه، ص۱۴۰.

موفق باشید؛ باز هم با ما مکاتبه کنید.

نویسنده : علی حسینعلی پور

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام من یه دختر ۱۶ ساله هستم دو هفته ای میشه که با پسری از فضای مجازی آشنا شدم ما هر روز با هم چت میکنیم و نیت بدی هم نداریم فقط درددول و حرفای معمولی. آیا این کارمون حرام هست؟
پرسمان
از آنجا که در فضای مجازی شناخت افراد نسبت به یکدیگر چهره به چهره و در یک فضای ایمن نیست، معمولاً بسیاری از کاربران درصدد فریب یکدیگر برآمده و به ارایه اطلاعات غیرواقعی و دروغین می پردازند، از این روی در دنیای اینترنت دروغ، نیرنگ، فریب، کلک، ریا و تزویر زیاد دیده می شود و بسیاری از افراد شیاد و سوءاستفاده گر از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را می کنند و در صدد فریب و اغفال کاربران خصوصاً دختران جوان بر می آیند و از این رهگذر آسیب های فراوانی را به آنها وارد می کنند. در بسیاری از موارد برخی دختران نوجوان و جوان از طريق اينترنت توسط افرادي شياد به بهانه های مختلف و یا با وعده ازدواج، اغفال گرديده و یا از خانه فرار مي كنند و يا دزديده مي شوند و يا مورد سوءاستفاده جنسي و غیرجنسی قرار مي گيرند و یا اینکه اطلاعات شخصی و عکس های آنان در اینترنت پخش می شود و بدین وسیله مورد آزار و اذیت، تهدید، باج گیری و سوءاستفاده های دیگر قرار می گیرند. مسلماً دختری که از این ناحیه مورد سوءاستفاده قرار می گیرد نه تنها از لحاظ جسمی آسیب می بیند، بلکه از لحاظ روحی و روانی نیز در بحران قرار می گیرد و گاهی دچار افسردگی حاد، اضطراب شدید، احساس حقارت و سرشکستگی، یأس و ناامیدی، استیصال و درماندگی و انواع و اقسام آشفتگی ها و اختلالات روحی و روانی دیگر می گردد و شدیداً تحت فشار قرار می گیرد و گاهی ممکن است به خودکشی روی بیاورد. به هر حال، شما باید هوشیار باشید و از فضای مجازی استفاده درست نمایید و به کاربران به این سادگی اعتماد ننمایید و با جنس مخالف رابطه ای فراتر از چارچوب های شرعی، ضوابط عقلی و ملاحظات عرفی نداشته باشید تا بیماردلان در شما طمع نکنند و آسیبی متوجه شما و طرف مقابل تان نگردد. اگرچه ممکن است شما کمی خوشبینانه به این گونه روابط نگاه کنید و به ظاهر هیچ گونه قصد و غرضی در کار نباشد و یا شما را به گناه آلوده نسازد، اما این گونه روابط آزاد و بی ضابطه با نامحرمان به شدت وسوسه انگیز بوده و ممکن است شما و طرف مقابل تان را به تدریج به گناه سوق دهد.
میهمان
سلام.من از یه دختری خوشم امد باپدر ومادرم واسش انگشتر بردیم ولی هنوز حرف نزدیم ومحرم نیستیم بنا ب دلایلی.الان ما باهم فقط تلفنی در ارتباطیم بدون اطلاع خانودمون.ایا این مشکل داره؟؟؟
پرسمان
دختر و پسر تا هنگامي كه عقد ازدواج بين آن ها خوانده نشده باشد، به هم نامحرم هستند و بايد موازين شرعي را رعايت كنند ،بعد از خواستگاري وتوافق طرفين مي توانند يكي دوجلسه با نظارت خانواده با هم صحبت كنند ويكديگررا ببينند ولي اينكه مرسوم شده كه مدتها با هم ارتباط داشته باشند بدون عقد، اين خلاف شرع وحرام ومفسده انگيز است. بنا براين صرف صحبت كردن در رابطه با مسائل ازدواج (با رعايت حجاب كامل از طرف زن و دوري از نگاه شهوت آلود از دو طرف حرام نيست) ولي اگر قصد لذت و شهوت در بين باشد يا ترس افتادن به گناه باشد جايز نيست و غالبا اين گونه ارتباطات با نامحرم خالي از مفسده نيست و تجربه نشان داده صحبت با نامحرم به دور از نظارت خانواده ها نوعا عاقبت خوبي نداشته و به فساد منجر خواهد شد. لذا بهتر است از اين گونه تماسها و صحبت ها اجتناب شود و بايد زير نظر خانواده انجام شود تا از لغزش در گناه در امان باشد.
میهمان
سلام ببخشید ما تمام این حرفایی که گفتین رو قبول داریم و خیلی هم عالین ولی خب یه سوال شما فرض کنین یه نفر تا سن ازدواج که الان در این زمونه تقریبا ۲۵ الی ۲۷ ساله (برا پسرا) هستش . تا این سن هیچ گونه رابطه ای با هیچ نامحرمی چا حضوری چه غیر حضوری نداشته باش . خب این فرد قبول میکنین موقع ازدواج در همسر یابی مشکل پیدا میکنه چون مثلا اگه فرد پسر باشه هیچ دختری رو ندیده با هیچ دختری اشنا نشده حتی نمیدونه کدوم دخترو دوس داره این یهویی چجوری بره برا خودش یه همسر مناسب و شایسته پیدا کنه. حرفای من فقط جنبه سوالی دارن نه این که بخوام از شما انتقاد کنم ها . میشه لطفا جواب بدین با تشکر
میهمان
عالی بود ولی بازم منم حس بقیه دوستان رو دارم.
میهمان
سلام ،من ی دختر ۳۳هستم ودر تمام عمرم سعی کردم حتی به چشم نامحرمی نگاه نکنم ولی الانوقتی به ایندم نگا میکنم خیلی نا امید میشم وحتی وقتی میبینم د ترهای که خیلی راحت بود ن وحتی مخرم نامحرم سرشون نمیشد ازدواج کردم وحتی با افراد مذهبی خیلی دلم از خدا میگیره ،خواهشا نگید حتما خیری هست یا مصلحت اینه ،چون من خیلی ها رو میشنهسم که همین طور هستن ،از طرفی حتی اساتید مذهبی هم میگن نه اگه که اتباطی هم با جنس مخالف داشته باشی برای اشنایی اشکالی نداره ،انگار تمام بارو ام روی سرم خراب شده ،انگار معیار گناه وصواب عوض شد ،من فارق التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم وحتی در زمینه کاری هم بامشکل بر خوردم
پرسمان
دوست گرامی برخی جوانان ارتباط با جنس مخالف را به بهانه شناخت بیشتر برای ازدواج توجیه می کنند اما همانطور که حتما شما هم می دانید آشنایی و ارتباط دختر و پسر در محیط اجتماع ، بیش تر از آن که معرفت ساز باشد، فروزنده هوس ها و معرفت سوز است. عمدتاً دیده می شود در این ارتباطات فرد آن گونه که هست، خود را نشان نمی دهد یا به سبب محبت و عشقی که ایجاد شده، نمی تواند عیوب طرف مقابل و جوانب مختلف قضیه را بسنجد. البته قبول داریم لازم است شناخت صحیحی در ازدواج برای طرفین بوجود بیاید، ولی ارتباطات قبلی نمی تواند مشکل شناخت را حل کند. در مورد نظر اسلام نیز باید گفت: با توجه به اهمیت ازدواج و نقش آن در سرنوشت انسان، اسلام زوجین را به بصیرت و شناخت دقیق فرا خوانده است. هرگز اسلام راضی نیست دختر و پسر بی گدار به آب زنند و چشم بسته عمل نمایند. هر عقل سلیمی حکم می کند دو نفری که یک عمر با هم زندگی می کنند، پیش از ازدواج کاملاً یکدیگر را ببینند و با هم صحبت کنند. در روایات معصومین به این مسئله توجه شده است. بهترین راه آن است که دو طرف با اطلاع خانواده و با مشورت آنها، در طول جلسات خواستگاری ( که می تواند ساعتها و تا چندین جلسه ادامه پیدا کند) از همدیگر شناخت پیدا کنند. شناخت پیدا کردن لزوماً به این معنا نیست که روابط دوستانه خیابانی برقرار کنند و یا سالها یکدیگر را زیر نظر داشته باشند، که در بسیاری از مواقع، در اینگونه روابط هدف اصلی که شناخت باشد، نه تنها تأمین نمی شود، بلکه چه بسا شناخت کاذبی به وجود می آید که آثار آن در آینده وقتی ازدواج صورت گرفت، ظاهر می شود. لذا ارتباط سالم و زیر نظر خانواده برای شناخت پیدا کردن از یکدیگر مشکلی ندارد. دوست گرامی لازم است قبل از هرچیز موانع ازدواجتان را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنید. خوشحال می شویم از یکی از راههای زیر با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بیشتر در مورد مسئله ای که با آن روبرو هستید و راهکارهای حل مسئله با هم صحبت کنیم. ** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹ ** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx ** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org ** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان: @porsemanbot
میهمان
من چند سال پیش با یکی از خویشاوندان نزدیکمان که متأهل بود منم متأهل بودم درد دل میکردم وبعد دوسه هفته حرف زدن یه روز که خیلی ناراحت بودم زنگ زدم بهش اونم گفت نزدیکه اودمد خونه وقتی دیدمش ناخواسته بغلش کردم وبوسیدمش وچند لحظه تو خونه نشستیم وبعدش رفت واواین موضوع را بعد چند سال به خانومش گفته که اونم قصد ابروریزی برای من کرده هرچند من بعداز اون روز توبه کردم ودرهیچ موردی با اوحرف نزدم ورابطه ام رو باهاش قطع کردم خواهش می کنم اگه میشه کمکم کنید راهنماییم کنید
میهمان
عالییی بود واقعا ممنونم من یکی رو از افتادن در چاهی بزرگ و عمیق نجات دادید. من کلا جایی نظر نمیدم ولی در این مورد نتونستم نظر ندم🙂
میهمان
باسلام بنده دختری ۳۹ ساله هستم تا سن سی سالگی حتی باپسری حرف هم نزده بودم ولی بعدسی سالگی فک کردم داره خیلی دیر میشه برا ازدواجم با پسرا دوستی کردن تا ازاین طریق بتونم یه مرد برا زندگیم انتخاب کنم تو این ده سال فقط زجر کشیدم وگناه وچیزی جز افسردگی عایدم نشد خیلی حالم بده نمیدونم چکار کنم یعنی خدا کمک میکنه منم ازدواج خوبی داشته باشم؟
پرسمان
با سلام و احترام خدمت شما مخاطب گرامی مشكل اصلي شما در حال حاضر احساس افراطي نسبت به گناه است. البته حساسيت و دل نگراني شما در مورد اعمالي كه قبلا داشته ايد و به اعتقاد شما ناشايست و خطا بوده است، بشارت دهنده وجود روح تقوا و خداترسي در شما است. درست است که در این مدت با مشکلاتی روبرو شده اید ولی واقعیت این است که نباید امیدتان را از دست دهید و فکر کنید در پایان راه هستید. خدای متعال بخشنده و مهربان است و قلم عفو به شرط توبه بر گناهان ما خواهد کشید. همچنین تلاش کنید ان شاء الله با حضور در محافل زنانه و مجالس عمومی بیشتر تحت معرفی قرار گیرید تا زمینه ازدواجتان فراهم گردد. ضمنا از دعا و توسل غافل نشوید.
میهمان
سلام ببخشید شما تلفنی هم به سوالات پاسخ میدید؟
پرسمان
در حال حاضر پاسخگویی تلفنی نداریم. شما می توانید از طريق سامانه پرسمان Porseman.com و يا پيامك 30001619 و يا ربات @porsemanbot در سروش، بله و گپ، سوال خود را مطرح كنيد.
میهمان
سلام من دختری ۱۵ساله ام که توی مجازی با ی پسری دوست شدم که تو ی کشور دیگه هست و ۲۰سالشه دوسه ماه از رابطمون میگذره ولی همیشه باهم قهریم و دعوا داریم تو این مدت هم دو سه بار ب هم زدیم ولی من دوباره رفتم سمتش خیلیم دوسش دارم ولی گاهی وقتها درخواستای نابجای میکنه که خیلی منو آزار میده‌‌ ولی اگ بهش نه بگم زود قهر میکنه نمیدونم چیکار کنم که دیگه این کارو نکنه توروخدا کمکم کنید؟؟؟؟
پرسمان
با سلام و احترام خدمت شما خواهر گرامی! ارتباط دوستانه با نامحرم اگرچه به قصد ازدواج باشد، شرعا جايز نيست. وقتي رابطه رسمي نباشد و مخفيانه باشد، رابطه دوستي بدون ازدواج بوجود آيد، علاوه بر گناه و عدم جواز شرعي عواقب فردي و اجتماعي منفي زيادي دارد. در مورد این موضوع هم می توان گفت ارتباط شما با این فرد نه تنها موجب آرامش شما نمی شود بلکه عفت و پاکدامنی شما را در این سنین به خطر می اندازد. حتی اگر قرار است با این فرد در آینده ازدواج کنید نیازی به برقراری چنین ارتباطاتی نیست و بهترین کار این است که در حال حاضر این رابطه را ترک کنید و ذهن و دل خود را از چنین افرادی که جز قصد سوء استفاده ندارند خالی کنید. با این کار در آسایش بیشتری نیز قرار خواهید گرفت و موفقیت آینده شما در امر ازدواج نیز آسان تر خواهد بود. موفق باشید.
میهمان
نه هیچ اشکالی ندارد
میهمان
متوسط
میهمان
از نظر شما در یک زندگی مشترک ارتباط با جنس مخالف چه برای زن و چه برای مرد تا چه حدش میتونه معقول باشه و از چه حدی بگذره غیر قابل تحمله؟
پرسمان
قبل از هر چیز باید به این مسئله پرداخته شود كه ارتباط با جنس مخالف به چه منظور و هدفی است؟ و محتوای رابطه چیست؟ اگر این رابطه یك رابطة آموزشی و به منظور تعلیم و تعلم است، شرائط خاص آموزش را می طلبد و اگر رابطه اقتصادی جهت داد و ستد و خرید و فروش و نظایر آن است خصوصیات خاص دیگری را لازم دارد و همین طور دیگر روابط كه محتوای رابطه امر دیگری است، همان محتوا، تعیین كنندة ویژگی های لازم جهت ارتباط با طرف مقابل خواهد بود و هر كدام باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما اگر «خود رابطه» و «ارتباط با دیگری» به عنوان یك هدف مطرح باشد و اینكه در دوران جوانی انسان نیاز دارد با دیگری ارتباط داشته باشد و هم راز و هم سخنی داشته باشد در این صورت ابتدا باید بررسی شود كه آیا اصولاً ارتباط با جنس مخالف عرفاً، عقلاً و شرعاً مقبول و مطلوب و صحیح است یا نه؟ آیا در اسلام رابطه دوستانه بین دختر و پسر و یا زن و مرد نامحرم وجود دارد؟ با نگاهی به آموخته های دینی و تجارب افراد با تجربه و حتی با اندكی دقت و تأمل در فطرت سلیم و پاك خود در خواهیم یافت كه اصل ارتباط با جنس مخالف به عنوان یك هدف و داشتن رابطه با وی، مطلوب و معقول و مشروع نیست. قرآن هم زنان و دختران را از داشتن رابطة پنهانی با مردان نامحرم نهی كرده است و هم مردان را از داشتن ارتباط با زنان و دختران نامحرم منع نموده است. البته به این معنا نیست كه هر گونه ارتباطی با جنس مخالف ممنوع است؛ بلكه ارتباط با جنس مخالف به منظور «صرف رابطه داشتن» و هم سخن بودن با وی به عنوان یك دوست مورد نهی عقل و شرع و عرف واقع شده است. گاهی برای اموری همچون آموزش، کار گروهی، کار و... نیاز است با جنس مخالف هم سخن شوید. این گونه ارتباطات دختر و پسر در صورتی که باعث تهیج و تحریک جنسی و روابط گناه آلود نشود و در چارچوب‌های شرعی، ضوابط عقلی و ملاحظات عرفی قرار بگیرد به خودی خود حرام نیست و ایرادی هم ندارد.
میهمان
سلام منم دختری ۱۵ساله هستم و تو فضای مجازی با پسری آشنا شدم که می‌گفت دوسم داره ولی من از رل زدن و .. خوشم نمی‌اومد و میگفتم نه برام دعا کنید که خدا منو ببخشه واقعا التماس دعا و یا علی
میهمان
سلام خسته نباشیددرماه مبارک رمضان بعدافطاردختروپسرمیتوانندباهم رابطه،پیامک،زنگ بزنندمطلقه هستم نیازدارم کمکم کنیدمتشکرم😞
پرسمان
اگرچه ارتباطات دختر و پسر در صورتی که باعث تهییج جنسی و روابط گناه آلود نشود و در چارچوب های شرعی، ضوابط عقلی و ملاحظات عرفی قرار بگیرد به خودی خود حرام نیست، اما چون معمولاً این گونه ارتباطات جولانگاه شیطان است، توصیه به چنین ارتباط های بین دختر و پسر نمی شود. اسلام كه یك مكتب جامع است و مى خواهد دختران و پسران، مردان و زنان مسلمان، از یك طرف روحى آرام و اعصابى سالم و چشم و گوشى پاك داشته باشند تا بتوانند قله های رفیع انسانی و رستگارى را فتح نمایند و از طرف دیگر به نیازهای غریزی و فطری خود نیز دست یابند؛ بنابراین با حساسیت ویژه، اما واقع بینانه و لحاظ كردن طبیعت و امیال درونى و خواسته هاى نفسانى انسان ، قوانین و احكامى را جهت حفظ و نگه دارى فرد و جامعه در خط اعتدال و میانه روى وضع كرده است. از جمله آن احكام، چگونگی ارتباط با جنس مخالف است. اینها همه به سبب این است كه اسلام از جانب كسى براى هدایت انسان ها فرستاده شده است كه خالق فطرت وغریزه با تمامى استعدادهاى بهینه و ذخیره شده در انسان است؛ بنابراین هر عاملى كه موجب تحریك انگیزه هاى شهوانى در جامعه گردد و به آرامش روحى و روانى و عفت عمومى، صدمه وارد كند، موردتأیید اسلام نیست. اسلام می خواهد انواع لذت های جنسی در محیط و درون خانواده شكل گیرد واز این طریق آرامش روحی و روانی و پیوند های عاطفی نیز برقرار بماند و با طرح آن در محیط جامعه به پیوند خانواده و اجتماع نیز آسیب وارد نشود . به جهت همان میل شدید جنسی گاهی اوقات بی آنكه دختر و پسر(به خصوص دختران) بخواهند، در شرایطی قرار می گیرند كه حتی ارادة خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند از ارتباط جنسی خودداری كنند و ناخودآگاه و بی آنكه كه بخواهند، كم كم در آن شرایط بدون بازگشت قرار می گیرند و زمانی متوجه می شوند كه كار از كار گذشته است، یعنی با فراهم شدن شرایط دیگر، ارادة جلوگیری بسیار سخت و دشوار است. به خصوص آنكه پسران فریب كار و متاسفانه حرفه ای در فریب دختران جوان در این موارد، شیاد و تردست هستن، پس چرا نباید این جریان را از سرچشمه بست؟ به همین خاطر در اسلام حتی خلوت كردن زن و مرد (دختر و پسر) نامحرم در مكانی كه رفت و آمد نباشد، حرام و گناه است. در آخر اینكه مگر غیر از این است كه تمام روابط جنسی بین دختران و پسران از همین ارتباط های به ظاهر ساده و دوستانه آغاز شده است؟ و متأسفانه به همین ارتباط جنسی ختم نشده، بلكه عاملی برای پدید آمدن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و روانی نیز می شود. بهترین شاهد بر ادعای فوق مراجعه به واقعیات موجود در اجتماع است، شما درباره طلاق ها، فسادهای جنسی، اعتیاد و افسردگی ها مقداری تحقیق کنید، ببینید نقطه شروع این نابسامانی ها از کجا بوده؟ بسیاری از آنها با یک نگاه ساده یا یک ارتباط کلامی یا پیامکی کوچک با نامحرم شروع شده و به تدریج به ایجاد محبت و عشق و مشغول شدن فکر انجامیده و در انتها به قرار و مدار و... . به هر حال، باتوجه به آسیب های فراوانی که در روابط دختر و پسر وجود دارد ترسیم رابطه پاک و بدون گناه، در ارتباط بین دختر و پسر نامحرم، ممکن نیست؛ چرا که اصولاً خلقت دختران و زنان به گونه ای است که برای مردان جاذبه دارد و باعث تحریک جنسی و تهییج شهوت آنها می شود؛ بنابراین این جزء طبیعت مردان است که با مشاهده اندام زنان و یا شنیدن صدا و حتی با تخیل زنان و دختران تحریک شوند. اگر این میل و کشش و به دنبال آن تحریک وجود نمی داشت، انگیزة لازم برای ازدواج و تحمل مشکلات و بار مسئولیت آن به وجود نمی آمد و نسل انسان منقرض می شد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای رابطه پیامکی بین نامحرمان وجود ندارد و شما نیز بهتر است ارتباط خود را با نامحرمان قطع کنید و به جای آن با همجنسان خود رابطه دوستانه سالمی برقرار کنید و نیز اسباب ازدواج مجددتان را فراهم گردانید.
میهمان
باسلام،منو جنس مخالفم تا الان همدیگه رو ندیدیم و فقط ۱ماهه باهم چت میکنیم و همدیگرو به چشم خواهر و برادر صدا میکنیم و هردو دوست داریم باهم بریم زیارت کربلا آیا اشکالی داره؟
پرسمان
اگرچه ارتباطات دختر و پسر در صورتی که باعث تهیج جنسی و روابط گناه آلود نشود و در چارچوب های شرعی، ضوابط عقلی و ملاحظات عرفی قرار بگیرد به خودی خود حرام نیست، اما چون معمولاً این گونه ارتباطات جولانگاه شیطان است، توصیه به چنین ارتباط های بین دختر و پسر نمی شود. اسلام كه یك مكتب جامع است و مى خواهد دختران و پسران، مردان و زنان مسلمان، از یك طرف روحى آرام و اعصابى سالم و چشم و گوشى پاك داشته باشند تا بتوانند قله های رفیع انسانی و رستگارى را فتح نمایند و از طرف دیگر به نیازهای غریزی و فطری خود نیز دست یابند؛ بنابراین با حساسیت ویژه، اما واقع بینانه و لحاظ كردن طبیعت و امیال درونى و خواسته هاى نفسانى انسان ، قوانین و احكامى را جهت حفظ و نگه دارى فرد و جامعه در خط اعتدال و میانه روى وضع كرده است. از جمله آن احكام، چگونگی ارتباط با جنس مخالف است. اینها همه به سبب این است كه اسلام از جانب كسى براى هدایت انسان ها فرستاده شده است كه خالق فطرت وغریزه با تمامى استعدادهاى بهینه و ذخیره شده در انسان است؛ بنابراین هر عاملى كه موجب تحریك انگیزه هاى شهوانى در جامعه گردد و به آرامش روحى و روانى و عفت عمومى، صدمه وارد كند، موردتأیید اسلام نیست. اسلام می خواهد انواع لذت های جنسی در محیط و درون خانواده شكل گیرد واز این طریق آرامش روحی و روانی و پیوند های عاطفی نیز برقرار بماند و با طرح آن در محیط جامعه به پیوند خانواده و اجتماع نیز آسیب وارد نشود . به جهت همان میل شدید جنسی گاهی اوقات بی آنكه دختر و پسر(به خصوص دختران) بخواهند، در شرایطی قرار می گیرند كه حتی ارادة خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند از ارتباط جنسی خودداری كنند و ناخودآگاه و بی آنكه كه بخواهند، كم كم در آن شرایط بدون بازگشت قرار می گیرند و زمانی متوجه می شوند كه كار از كار گذشته است، یعنی با فراهم شدن شرایط دیگر، ارادة جلوگیری بسیار سخت و دشوار است. به خصوص آنكه پسران فریب كار و متاسفانه حرفه ای در فریب دختران جوان در این موارد، شیاد و تردست هستن، پس چرا نباید این جریان را از سرچشمه بست؟ به همین خاطر در اسلام حتی خلوت كردن زن و مرد (دختر و پسر) نامحرم در مكانی كه رفت و آمد نباشد، حرام و گناه است. در آخر اینكه مگر غیر از این است كه تمام روابط جنسی بین دختران و پسران از همین ارتباط های به ظاهر ساده و دوستانه آغاز شده است؟ و متأسفانه به همین ارتباط جنسی ختم نشده، بلكه عاملی برای پدید آمدن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و روانی نیز می شود. بهترین شاهد بر ادعای فوق مراجعه به واقعیات موجود در اجتماع است، شما درباره طلاق ها، فسادهای جنسی، اعتیاد و افسردگی ها مقداری تحقیق کنید، ببینید نقطه شروع این نابسامانی ها از کجا بوده؟ بسیاری از آنها با یک نگاه ساده یا یک ارتباط کلامی یا پیامکی کوچک با نامحرم شروع شده و به تدریج به ایجاد محبت و عشق و مشغول شدن فکر انجامیده و در انتها به قرار و مدار و... .
میهمان
سلام من چند وقته با یک پسر دوستم و قصدمان هم ازدواج است و منتظرهستیم ک بزرگ شویم و بدون رابطه حضوری ایا حرام است
پرسمان
تا وقتی عقدازدواج با رعایت تمام شرائط و با اذن پدر یا جد پدری شما با ان پسرخوانده نشود هر گونه ارتباط برای شما حرام وگناه بزرگ است
میهمان
سلام اگر یک پسر با یک دختر رابطه داشته باشد و پدر دختر شکایت کند چه قانون و مقرارتی دارد البته یک رابطه دوستانه ن جنسی و این ک حتی پسر دختر از نزدیک هم دیگرو ندیدن ولی چند نفر اومدن وسط و ب پدر دختر حرف های ناشایستی زدن
پرسمان
اگر موضوع اغفال، هتک حیثیت و تجاوز به عنف، منتفی باشد؛ طبیعتاً قانونگذار نمی تواند پسر را مجرم تلقی کند و وی را مجازات نماید؛ البته برای ایجاد مزاحمت و سعی در اغفال دختر ممکن است بسته به نوعی مزاحمت مجازاتی در نظر گرفته شود که از تعهد، جریمه مالی، تعزیز، حبس متغیر است.
میهمان
حرفهای شماکاملادرست ولی پس دونفرچجوری عاشق هم بشن وباهم ازدواج کنن درسته نبایدحرف بزنندودوست باشن امانگاه های عاشقانه نداشته باشن پس چجوری باعشق ازدواج کنن تروخدایه کم به اینجورچیزاهم فکرکنین توزندگی عشق خیلی مهمه
پرسمان
پرسشگر محترم، اصطلاح «عاشقشم» «نتونستم عاشقش بشم» «عشقمو هنوز پیدا نکردم» «یعنی می‌تونم عاشقش بشم» «اصلاً بدون عشق ازدواج شکست می‌خوره» «عشق شرط لازم ازدواجه» و ...که امروزه خیلی در بین جوانان مطرح می‌شود و عشق را لازمه‌ی ازدواج می‌بینند و حتی برای رسیدن به این مفهوم دست به روابط زیادی می‌زنند تا به عشق برسند. *- تاریخچه «عشق شرط لازم ازدواجه» اگر چه عشق در طول تاریخ وجود داشته و تا ده درصد از مسیر پر پیچ و خم زندگی زناشویی را هموار می‌کند و شاید شروع خوبی برای ازدواج باشد، اما موضوع عشق در قرن 19 و 20 میلادی به عنوان اساس ازدواج معرفی شد و در کل دنیا مطرح گردید و به عنوان یک فرهنگ به جهانیان تزریق شد. با وجود این در بین همین جوامع موافقان و مخالفان زیادی به خود گرفت. عده‌ای مثل "هات فیلد" خیلی قاطع بر ازدواج همراه با عشق تأکید داشت ولی عده‌ای مثل "کولارد" در آزمایشی متوجه شد که اصل در تداوم ازدواج و موفقیت آن، عشق نیست؛ بلکه عملگرا بودن و مسئله محور بودن دو طرف رمز موفقیت زوجین است. خب کدام درست است؟ جواب این سوال در یک تحقیقی مشخص شده. مفهوم عشق در جوامع فردگرا که نهاد خانواده خیلی مستحکم نیست و فرزندان خیلی زود مستقل می‌شوند و تنها زندگی می‌کنند مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی؛ عشق پایه ازدواج محسوب می‌شود. اما در کشورهای آسیایی چون هند، ژاین، ایران و...، و کشورهای آفریقایی، و برخی کشورهای آمریکای لاتین که زندگی جمع‌گرایی دارند و حتی در برخی جاها تا چند نسل با هم زندگی می‌کنند و خانواده و با هم بودن حرف اصلی آنهاست؛ عشق لازمه ازدواج نیست بلکه تفاهم فرهنگی، اجتماعی و قومی در اولویت قرار دارد (زوج درمانی کاربردی، مایکل کرو، ص18). بنابراین دغدغه عاشق بودن و نبودن در ایران که فرهنگی جمع‌گرا دارد، خیلی مناسب نیست و با فرهنگ ما همخوانی ندارد. بلکه دوست داشتن و علاقه کلید خوشبختی زندگی است. خداوند انسان را طوری خلق کرده که در مسیر زندگی به همسری لایق و مناسب می رسد، فقط باید خود و انسانیت را بشناسد تا صدای و ندای درونی خود را به خوبی بشناسد. وقتی طبق تحقیق، عقل و مشورت جوانی اقدام به ازدواج می کند، خداوند در قرآن فرموده اند که محبت و الفت و صمیمیت و علاقه بین آنها را من ایجاد می کنم. اما متاسفانه امروزه تبلیغات، فیلمها و کانلاهای مجازی و برخی کتابها، میل واقعی، خواسته انسانی، کشش الهی انسان را منحرف کرده اند. یک روز لب درشت مد می شود، قدیم زنان کدبانو و کمی پر اندام محبوب بودند، الان دختران لاغر و کشیده محبوب شده اند، روزی باسن بزرگ روزگاری دیگر باسن کوچک و ... وقتی یک انسان که فطرت الهی دارد و با خلقتی ویژه پا به این دنیا گذاشته، بین این تناقضات گیر می کند، نمی تواند همسر و همدمی را پیدا کند، بهترین کار این است که بدانیم که انسانیم و انسان چی است و چه می خواهد و کشش اصلیش چه است؟ دوست خوبم، عشق برای ازدواج لازم نیست و اصلا با صحبت و چت کردن نمی توانید به عشق واقعی برسید، اما انتخاب همسر و گزینش همسر و رسیدن به همدمی لایق در قالب رسم و شرع و حدود انسانی محقق می شود.
میهمان
خوب است
میهمان
سلام. اینکه شما همه چیو از دید جنسی میبینید واقعاااااااا خنده دارهههههه. من خودم یه فرد مذهبی هستم. و مدتی هست با یه خانمی تو مجازی و حقیقی در ارتباطم. با اینکه من به این خانم علاقه مند شدم و دوستشون دارم. ولی هیچ رابطه عاطفی با ایشون نداشتم و حتی یک بار هم دید جنسی به ایشون نداشتم و نخواهم داشت. واقعا حرف چرت و پرت میزنید که هر کس با جنس مخالف در ارتباطه به خاطر شهوت و خطر افتادن به گناه توشه. حداقل برای من که اتفاق نیوفته با اینکه مدت زیادی هم هستش که با این خانم در ارتباطم و قصد ازدوج رو با ایشون هم دارم. پس لطفا همه چیووووو به شهوت رانی ربط ندید لطفا.التماس تفکر
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : https://www.porseman.com/search
** درج سوال به وسیله ربات پرسمان در سروش و ایتا : @porsemanbot
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام ببخشید من ی مدت با یه نفر (جنس مخالف)در ارتباط بودم و بعد کناره گیری کردم به دلیل مسائل مذهبی و اینکه فهمیدم گناهه
ولی خب هنوز هم فکرم درگیره ایا این هم گناهه؟؟؟واگر گناه چه کار کنم دیگه فکرم درگیر نباشه؟؟؟
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/۳۲۶
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان: @porsemanbot
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام
اگر نباید باجنس مخالف ارتباطی داشته باشیم پس چگونه باید همسر خود را انتخاب کنیم؟
میهمان
سلام علیکم.
در پاسخ به نظر شما چهار نکته را متذکر می شویم:
۱. اینکه می گویید منطقی نیستند بر چه اساسی است؟ منطق چه کسی؟ بر اساس فهم و درک خودتان؟ آیا فهم و درک ما کامل است؟ چگونه می توانیم ادعای کامل بودن عقل و منطق خودمان را داشته باشیم؟ آیا عقل کل جهان هستیم که بتوانیم تشخیص بدهیم هر موضوعی در عالم منطقی هست یا نیست؟ مسلما به جز معصومین کسی نمی تواند ادعای عقل کل داشتن بکند. عقل بسیاری از انسان ها از فهمیدن خیلی از مسائل ناتوان است؛ و وقتی ناتوانیم می بایست رجوع به افراد دانا کنیم و از آنها پیروی نماییم. خداوند هم این افراد را معرفی کرده است (امامان و پیامبران و اولیای الهی)
۲. ما مسلمان هستیم و دینمان اسلام. دین در سراسر زندگی یک مسلمان می بایست جاری باشد و ببیند که در موضوعات مختلف دستورات خدا چیست و بر اساس آن عمل کند. اینکه بدون دخالت دین حرفی بزنیم حرف افراد لائیک و سکولار می باشد. در ضمن دستورات اسلام کاملا عقلی و منطقی است ولی وقتی فردی قادر به درک اصل مطلب و حکمت مربوط به آن نباشد، بر چسب بی منطقی را به آن می زند. مشکل از دین نیست، مشکل از ماست.
۳. این سوال موضوعی در دایره محرم و نامحرم می باشد که اسلام صریحا درباره آن نظر داده است. حال چگونه می شود بدون در نظر گرفتن دین به آن پاسخ داد؟ به نظر ما نمی شود.
۴. جواب شما بدون در نظر گرفتن دین این خواهد بود : به هر چه عقل تان درک می کند و منطقتان می گوید عمل کنید و تبعات منفی آن را تجربه کنید (چه در دنیا و چه در آخرت). البته ما به هیچ عنوان این پاسخ را درست نمی دانیم و پاسخ ما همان متن بالاست.
میهمان
سلام من ی دختر۱۵ساله هستم حرفای شمارو قبول دارم،ولی همه چیزهایی که گفتین از دین و قرآن و حرفایی خدا بوده همشون درست هستن ولی منطقی نیستن...همه میگن دین اسلام دین منطقِ پس لطفا منطقی جواب بدین ترجیحا بدون در نظر گرفتن دین
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان : @porsemanbot
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام من با دوهفته هست ک دارم با به پسر خارجی حرف میزنم اهل اسپانیاس باهم قرار گذاشتیم ک اون یه روز بهم زنگ بزنه حالا من نمیدونم کارم درسته میترسم برام دردسر بشه توروخدا کمکم کنید
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان : @porsemanbot
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
من با یک دختری تو فضای مجازی آشنا شدم. از مکالمات ایشون تو ضمیرناهوشیارم تصویرسازی می شد و بدجوری تحریک می شدم. توبه کرده ام و می دونم که خدا من رو می بخشه . اما ناراحتی ام از اینه که احساس می کنم به اون دختر خیانت کرده ام و عفتش رو خدشه دار کردم و الان دچار عذاب وجدان شدید هستم. لطفا کمکم کنید۱
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان : @porsemanbot
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام ممنون از مطالبتون.فوق العاده بودن و فقط یه سوال باقی موند برام...ایا خدایا واقعا عاقبت بخیری رو ازم سلب نمیکنه؟؟؟منم میتونم خوشبختی واقعی رو حس کنم یا نه؟؟نگرانم ک ب همسر ایندم خیانت کرده باشم بخاطر حس پاکی ک ب اشتباه در اختیار کس دیگه ای قرار دادم...هر روز اشک میاد تو چشمام و از اینکه خدا بهم نگاه نکنه میترسم..مرحله دوم توبه تکرار نکردن گناه و از بین رفتن شیرینی و لذت گناهه..من واقعا ب این مرحله رسیدم ولی بازم بعضی موقع دلتنگ میشم...خیلی میترسم.از عاقبتم...کمکم کنید
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان : @porsemanbot
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام من دختری هستم که هیچ وقت با پسری رابطه نداشتم و ترم دو دانشگاهم دوستام میگن که تاکی دیوار اطراف خو دتو محکم میکنی اگه سنت بالا رفت دیگه نمیتونی انتخاب بکنی و از اخلاق پسرا هیچی نمیفهمی تو رو خدا جوابم رو بدید چکار کنم
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان : @porsemanbot
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
باعرض سلام خدمت شما
خواستم عرض کنم خدمتتون ک من بعد از نه سالگیم فک کنم همون سال جشن تکلیفم نماز میخوندمو... اما بعدش انقد ادمه منحرفی شدم ک هیچ انگی نبود ک من گوش نداده باشم و وقتی ک من کلاس ششم بودم عموم اینا اومدن خونمون تازه سیزده چهارده سال پیش دیده بودمشون.
چند روزی موندن خونمون، پسرعموم خیلی پسر درسخونو مذهبیو اینا... بود وقتی اون نمازاشو میخوند من خوشم میومد و من کم کم عاشق پسر عموم شدم بعد اون دیگه هیچوقت نبود که من اهنگی گوش بدم یا... من الان خیلی به خدا نزدیکتر شدم که بهتره بگم اون نزدیکم کرد به خدا.
حالا سوال من از شما اینه که من اونو دوست دارم وهر کاری بکنم اون از ذهنم نمیره ایا این که من اونو دوست دارم گناهه؟
میهمان
سلام
دختری هستم ۱۹ ساله که ۳یا۴ سال پیش اشتباهی کردم که الان انقدر پشیمونم که این مسله همش تو ذهنم هست وخیلی فکرمو درگیر کرده۱۵ سالم بود که از طرق فضای مجازی مخرب با پسری اشنا شدم اولش همه چیز خوب بود در مورد درس و مسایل معمولی حرف میزدیم حتی بیشتر اوقا هم دیگرو خواهر برادر خطاب میکردیم تا اینکه مسله یکم جدی تر شد توی رودربایستی شماره موبایلمو به اون آقا دادم دیگه خواهر برادرانه نبود البته من سعی میکردم پامو کج نذارم این ارتباط تقریبا ۱ یا ۲ سال طول کشید تا حرفای یکی از دوستام منو به خودم اورد من از دوست پسر داشتن متنفر بودم ولی خودم اسیر این مسله شده بودم این بود که رابطه رو کم وبعد به طور کامل قطع کردم الان بیشتر از یک ساله که این مسله به طور کامل تموم شده حتی خط موبایلمو عوض کردم(البته اون آقا هم این کارو کردن)سنم کم بود و مرتکب خطا شدم البته ما جفتمون کم سن وسال بودیم ما حتی هم دیگرو خارج از فضای مجازی و تلفنی فرا تر نبردیم حتی یکی دو بار که تصمیم به این کار داشتیم من مانع این کار شدم آدم بی دین وایمونی نبودم ونیستم الان ارتباطم با خدا خیلی بیشتر شده ولی عذاب وجدانم هنوز هست مخصوصا در مورد زندگی مشترک آینده اینکه به همسرم این مسایلو توضیح بدم یا نه بعضیا میگن نه نباید چیزیرو مخفی کرد بعضیا هم میگن اگه بگیم زندگیمونو خراب میکنه پیش خدا و همسر آیندم شرمنده هستم خواهش میکنم بگید چیکار کنم بگم یا نگم؟ استخاره گرفتم برام اومد بگو ولی اولش مشکل داری بعدش درست میشه اصلا من صلاحیت استخاره گرفتنو دارم چیکار کنم ؟خواهش میکنم آرومم کنید


مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://www.moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ربات سروش، بله و گپ پرسمان : @porsemanbot
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://www.moshavereh.porsemani.ir/q
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام علیرضا هستم ۱۷ساله یک سوال داشتم کلا دوستی کار درستی نیست؟حتما باید قصد ازدواج باشه؟ من خودم در فضای مجازی دوست زیاد داشتم اما فقط واسه سرگرمی هیچ وابستگیم تا العان پیش نیومده تا العان ولی مایلم در ایند یک دوست خارج از فضامجازی داشته باشم جوری که حداقل قیافشو ببینم!! میخواستم بدونم اشکالی داره؟حتما باید قصدم ازدواج باشه؟اخه من تا ۳۰سالگی اصلا فکر ازدواجم نمیکنم چون اصلا درست نیست گیریم ازدواج کردم باید تو کارتون بخوابیم ؟یا از بابام پول بگیرم بدم به زنم؟ اما خب وقتی رفیقامو میبینم که با دوستاشونن واقعا حسودیم میشه اگه دوست داشتن درست نیست حداقل بگید چطور خودمو ۱۳سال نگه دارم ؟خودمم میدونم ادم با این چیزا هم از درس میوفته هم روحش اسیب میبینه اما واقعا نمیدونم چرا با تمامه اینا باز مایلم با کسی دوست باشم و همیشه هم فکر میکنم راهی هست که دونفر اسیب نبینین ؟به نظر شما این راه هست؟ من اینسوالارو برایه ایندم پرسیدم نه العان العان

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.