آیین سیک و سرگذشت نانک ۱۳۹۱/۹/۲۷ - ۲۵۵۱ بازدید

بنیانگذار آیین سیک به نام گورو نانک به سال ۱۴۶۹ در خانواده اى از طبقه کشاتریاها در یکى از روستاهاى لاهور به دنیا آمد. او از عرفاى مسلمان و هندو استفاده کرد. سپس به کشورهاى اسلامى و زیارت مکه معظمه رفت و سرانجام آیین سیک را که آمیزه اى از هندوئیسم و اسلام است ، تاءسیس کرد و در سال ۱۵۳۹ در گذشت .
پس از گورو نانک ۹ گوروى دیگر یکى پس از دیگرى برخاستند و اینک فهرست اسامى ۱۰ گوروى سیکان و تاریخ تولد و وفات ایشان :
۱. گورو نانک (۱۴۶۹-۱۵۳۹)؛
۲. گورو انگد (۱۵۰۴-۱۵۵۲)؛
۳. گورو امر داس (۱۴۷۹-۱۵۷۴)؛
۴. گورو رام داس (۱۵۳۴-۱۵۸۱)؛
۵. گورو ارجن (۱۵۶۳-۱۶۰۶)؛
۶. گورو هر گوبیند (۱۵۹۵-۱۶۴۴)؛
بنیانگذار آیین سیک به نام گورو نانک به سال ۱۴۶۹ در خانواده اى از طبقه کشاتریاها در یکى از روستاهاى لاهور به دنیا آمد. او از عرفاى مسلمان و هندو استفاده کرد. سپس به کشورهاى اسلامى و زیارت مکه معظمه رفت و سرانجام آیین سیک را که آمیزه اى از هندوئیسم و اسلام است ، تاءسیس کرد و در سال ۱۵۳۹ در گذشت .
پس از گورو نانک ۹ گوروى دیگر یکى پس از دیگرى برخاستند و اینک فهرست اسامى ۱۰ گوروى سیکان و تاریخ تولد و وفات ایشان :
۱. گورو نانک (۱۴۶۹-۱۵۳۹)؛
۲. گورو انگد (۱۵۰۴-۱۵۵۲)؛
۳. گورو امر داس (۱۴۷۹-۱۵۷۴)؛
۴. گورو رام داس (۱۵۳۴-۱۵۸۱)؛
۵. گورو ارجن (۱۵۶۳-۱۶۰۶)؛
۶. گورو هر گوبیند (۱۵۹۵-۱۶۴۴)؛
۷. گورو هرراى (۱۶۳۰-۱۶۶۱)؛
۸. گورو هرى کریشن (۱۶۵۶-۱۶۶۸)؛
۹. گورو تیغ بهادر (۱۶۲۱-۱۶۷۵)؛
۱۰. گورو گوبیند سینگ (۱۶۶۶-۱۷۰۸).
۲-۴- تعالیم
نانک خداى یکتاى جهان را حق نامید. وى مى گفت خدا به هر نامى که خوانده شود فقط او قادر متعال و حق است . سعادت و وصول به نیروانا همان استغراق در ذکر حق است . وى مایا یا صورت وهمى جهان را که در دین هندو آمده است ، پذیرفت و گردونه تناسخ و قانون عمل و عکس العمل را تا حدودى قبول کرد. نانک خوردن گوشت را براى پیروانش مباح دانست ، ریاضت و بت پرستى را ممنوع کرد، نظام طبقاتى و تعدد زوجات را هم حرام شمرد.
۳-۴- آثار مذهبى
پنجمین رهبر سیکان که گورو ارجن خوانده مى شود، معبدى از طلا در شهر امریتسار هندوستان بنا کرد و کتابى به نام گرانت صاحب (GranthSahib ) نوشت که مهمترین کتاب مقدس آیین سیک است .
۴-۴- تاریخچه سیاسى سیکها
سیکها در زمان دهمین رهبر خود به نام گورو گوبیند سینگ بیعتهایى را براى امور سیاسى مرسوم کردند و افرادى جنگجو شدند و از آن هنگام نام خالصه یعنى بى آلایش ، بر خود نهادند. آنان براى خود پنج شعار قرار دادند که هر یک در زبان پنجابى با حرف « ک » شروع مى شود:
۱. کس : باقى گذاشتن موى سر و صورت ؛
۲. کونکا: همراه داشتن شانه ؛
۳. کاچک : پوشیدن زیر شلوارى کوتاه ؛
۴. کارا: داشتن دستبند (النگوى ) آهنین ؛
۵. کاندا: حمل شمشیر یا خنجر فولادین .
سیکها با یکدیگر بسیار متحدند و براى تشکیل کشور مستقل به شدت مبارزه مى کنند. ترور خانم گاندى نمونه اى از فعالیتهاى سیاسى این قوم است . آنان تبلیغات مذهبى نیز دارند و کتبى هم در این باب به زیانهاى دیگر و از جمله فارسى منتشر کرده اند.

منبع: کتاب آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.