ابدى بودن دین اسلام و بحث رجعت ۱۳۹۱/۹/۷

اسلام دین جاودانه برای تمام زمانها و مکانهاست و تمام ابعاد وجودی انسان در تمام زمینه های مختلف فردی و اجتماعی را شامل می شود و دینی است که تمام قوانین و مقرراتی را که موجب سعادت دنیوی و اخروی بشر است، وضع کرده است و در این جهت هیچگونه کم و کاستی ندارد. به عبارت دیگر دین اسلام برای جمیع شئون مختلف زندگی مادی و معنوی و فردی و اجتماعی تمام انسانها در تمامی زمانها و مکانها از ظهور اسلام تا قیامت کبری برنامه دارد و این برنامه و مقررات در راستای تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان و برای هدایت مردم به سوی حق است.
اسلام دین جاودانه برای تمام زمانها و مکانهاست و تمام ابعاد وجودی انسان در تمام زمینه های مختلف فردی و اجتماعی را شامل می شود و دینی است که تمام قوانین و مقرراتی را که موجب سعادت دنیوی و اخروی بشر است، وضع کرده است و در این جهت هیچگونه کم و کاستی ندارد. به عبارت دیگر دین اسلام برای جمیع شئون مختلف زندگی مادی و معنوی و فردی و اجتماعی تمام انسانها در تمامی زمانها و مکانها از ظهور اسلام تا قیامت کبری برنامه دارد و این برنامه و مقررات در راستای تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان و برای هدایت مردم به سوی حق است.
بدین دلیل اسلام گذشته از جامعیت به نیازهای متغیر بشری در زمانها و مکانهای مختلف توجه ویژه دارد. و با مقتضیات زمان انطباق کامل دارد. برای اطلاع از راز و رمز انطباق اسلام با مقتضیات زمان به نظام حقوق زن در اسلام اثر متفکر شهید استاد مطهری، ص ۱۳۶-۱۲۶ مراجعه فرمایید.
همچنین درباره جامعیت و جهانی بودن و ابدی بودن دین اسلام به کتابهای زیر مراجعه فرمایید:
۱- تفسیرالمیزان، استاد علامه طباطبایی، ج ۱، ص ۶۲-۷۵ و ج ۶، ص ۹۷، ج ۱۲، ص ۲۲۴.
۲- آموزش دین، استاد علامه طباطبایی، صفحات ۶-۱۷-۲۹، ۷۹-۱۰۶.
۳- مجموعه آثار، استاد شهید مطهری، ج ۳، ص ۱۶۸،۱۶۴، ج ۴، ص ۸۹۰، ۸۸۹ و ۳۴۹، ج ۱، ص ۵۸-۵۵.
اصل رجعت ائمه اطهار(ع) از مسلمات است؛ اما آیا همه آن بزرگواران می آیند یا منحصر است به حضرت امیر و سیدالشهداء(ع) اختلافی است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
۱- رجعت از نظر شیعه نجم الدین طبسی
۲- رجعت خادمی شیرازی
۳- رجعت علامه مجلسی
۴- شیعه و رجعت سید محمد میرشاه ولد

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.