اتمام حجت ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ - ۹۱۷ بازدید

۱.اینکه امام حسین(ع) بیعت خودراشب عاشورا برداشتند مطلب درستی است۲.کسانی که رفتند آیا عاقبت به خیرشدند با اینکه میدانستند امام مظلومند۳.رفع بیعت با ندای هل من ناصرامام(ع) چگونه قابل جمع است؟

1-امام در شب عاشورا بیعت را برداشت ولی کسی نرفت . (لهوف ص 142، ترجمه مولوی نیا ، انتشارات سرور ، چه سوم ، 1388 )2-شب عاشورا ، امتحان اصحاب و روز عاشورا اتمام حجت بود تا فردا در محضر خدا نتوانیم عذر بیاوریم .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.