اثبات امامت ۱۳۹۳/۱۰/۵

از سه راه به ثبوت می رسد:
نخست از طریق پیامبر (ص) یا امام معصوم پیشین که جانشین الهی خود را به فرمان حق تعیین کند، و او را به همة مردم معرفی نماید، و در واقع او هم در این مسأله واسطة انتقال فرمان خدا به مردم است.
دو ّم از طریق مشاهدة «معجزات» ، یعنی انجام خارق عاداتی که از طاقت بشر بیرون است ، آن هم توأم با تحدی و دعوت دیگران به معارضه که اگر قبول ندارند همانند آن را بیاورند.
از سه راه به ثبوت می رسد:
نخست از طریق پیامبر (ص) یا امام معصوم پیشین که جانشین الهی خود را به فرمان حق تعیین کند، و او را به همة مردم معرفی نماید، و در واقع او هم در این مسأله واسطة انتقال فرمان خدا به مردم است.
دو ّم از طریق مشاهدة «معجزات» ، یعنی انجام خارق عاداتی که از طاقت بشر بیرون است ، آن هم توأم با تحدی و دعوت دیگران به معارضه که اگر قبول ندارند همانند آن را بیاورند.
راه سومی نیز در اینجا وجود دارد و آن جمع آوری قرائن است، یعنی مجموعه صفات و اعمال و ویژگی هایی در کسی دیده شود که انسان از ملاحظة آنها، یقین پیدا می کند که او امام معصوم و پیشوای الهی است ، علم و آگاهی او ، به ضمیمة ویژگی های اخلاقی و صفات انسانی و سوابق و اعمال و سخنان و برنامه ها ، دست به دست هم می دهند و به یقین ثابت می کنند که او امام معصوم و جانشین پیامبر (ص) است
پیام قرآن ج ۹، حضرت آیت الله مکارم شیرازی و سایر همکاران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.