احترام به ناموس مردم ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۹۶ بازدید

متن شایعه در منزل نشسته ای حمله کنند دختران زنان شما را به استارت بگیرند و به انها تجاوز کنند ؟؟؟؟؟؟ لطفا به این شایه پاسخ دهید

دشمنان اسلام و ایران این شایعات را ساخته اند تا مردم جهان را از اسلام آوردن باز بدارند و گر نه مسلمانان در جنگ با ساسانیان به ناموس مردم به دیده احترام می نگریستند .مثال : در عیون اخبار الرضا علیه السلام درحدیث معتبر و قابل اعتماد از امام رضا علیه السلام آمده است : در فتح خراسان دو دختر از خاندان یزدگرد به اسارت در آمدند ، حاکم خراسان این دو دختر را به کسی از فاتحان نبخشید بلکه با امنیت کامل به مدینه نزد خلیفه سوم عثمان بن عفان فرستاد ، خلیفه این دو دختر را به خاطر این که دارای شخصیت و صفات خوبی بودند ،یکی را همسر امام حسن ع و یکی را همسر امام حسین ع کرد ، آن که همسر امام حسین ع شد ، امام سجاد ع را به دنیا آورد و به این طریق ایرانیان با پیامبر و امامان خویشاوند شدند .اگر فاتحان ایران به ناموس مردم تجاوز می کردند پس چرا نسبت به این دو دختر که خانواده آنها با مسلمانان می جنگیدند ، حرمت قایل شدند، آنها را به حاکم تحویل دادند ، حاکم می توانست با آنها هرگونه خواست عمل کند ولی آنان را به مدینه فرستاد و خلیفه هم آنان را همسر بهترین انسانها قرار داد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.