احتمال فرود آمدن کشتی نوح در نجف اشرف ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۶۰۷ بازدید

من جوابم رو کامل نگرفتماینکه قبر حضرت نوح در نجفه و کشتی در مسجد کوفه فرود آمده در روایات اومده آیا این روایات صحیح اند؟

کشف کشتی نوح در کوه های آرارات و لوح سنگی ای که نام پنج تن بر آن حک شده بوده در نزدیکی آن، مربوط به سالهای اخیر است و از گذشته در مورد محل جودیّ در کتب تفسیر با استناد به بعضی روایات و نظر مفسران اولیه، احتمال هایی داده شده که بسیاری آن را همین آرارات فعلی در ترکیه دانسته اند(۱) و بعضی آن را کوهی نزدیک نجف شمرده اند.(۲)این که در مسجد کوفه با استناد به روایات غیر قطعی ای که وجود دارد، نقطه ای به عنوان جایگاه فرود کشتی نوح معین شده باشد، گر چه امروز معلوم شده که جودی در کوفه و نجف نیست، ایرادی ندارد و زیارت کننده را به یاد جریان نوج و بی پناهی سرنشینان این کشتی و دفاع خدا از آنان می اندازد و سبب تنبه است .روایات قطعی نیست، و قابل خدشه است.
پی نوشت ها:
۱. انوار درخشان، تهران، لطفی، ۱۴۰۴ق، ج ۸، ص۴۱۲؛ ترجمه رهنما، ج ۲، ص ۲۰۹ ؛ تفسیر آسان، ج ۷، ص ۲۸۱ و ...
۲. سید عبد الحسین طیب، أطیب البیان، تهران، اسلام، ۱۳۷۸ق، ج ۷، ص۵۴.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
شما ی جوری وجود نام ۵ تن بر لوح کذایی را تصدیق کردی و از آن گذشتی ک انگار این قصه لوح ۵ تن واقعن پیدا شده و صحت دارد خخخخ فقط یک لوح وجود دارد وآن هم منشور حقوق انسان ابرمرد مشرقی کوروش کبیر میباشد
پرسمان
ما از پیش خودمان حرفی نزدیم بلکه یک گزارش تاریخی را روایت کردیم و در آخر هم اضافه کردیم روایت قابل خدشه و رد کردن است.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.