نسخه آزمایشی

احتیاط واجب و مستحب ۱۳۸۵/۲/۱۶ - ۷۲۵۲ بازدید

احتیاط واجب و مستحب

اگر مرجع تقلید در مسأله ای فتوا نداشت
و احتیاط واجب کرده بود، مقلد نمی تواند آن را ترک کند؛ بلکه می تواند به احتیاط
واجب عمل کند و یا در مسأله به مرجع تقلید دیگری - با رعایت «الاعلم فالاعلم» -
رجوع کند(۱). اگر احتیاط مستحب داشت، ترک عمل برای مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام
دادن آن ثواب و پاداش دارد.
۱. مقصود آن است که مقلد، می تواند به فتوای مجتهد دیگری که علمش از مرجع تقلید
خودش کمتر و از مراجع تقلید دیگر بیشتر است، عمل کند، اگر مرجع دوم نیز در همان
مسأله احتیاط واجب داشت، باز می تواند به مرجع سومی که علمش از مرجع دوم کمتر و از
مرجع دیگر بیشتر است رجوع کند و ... .
توضیح المسائل مراجع، م ۷ و ۸.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.