احضار روح و نقد ۱۳۹۰/۷/۳۰

احضار روح به دلایل عقلی، قرآنی، روایی و تجربی واقعیت دارد و چون در این مختصر نمی توان به همه یا حتی به بخشی از آنها پرداخت، تنها به صورت کلی اشاره ای به آن می کنیم و پژوهندگان را به کتاب های مربوطه - که در بخش پایانی این گفتار خواهد آمد - ارجاع می دهیم.

روح، یک امر مادّی نیست؛ به همین جهت محدودیت ندارد و به سان اشعه خورشید که از ورای شیشه و ابر به داخل اتاق و منزل می تابد و هیچ کدام از آنها نمی تواند مانع از حضور و حرکت حیات آفرین ذرّات آن شود، روح نیز چنین حالتی دارد.
احضار روح به دلایل عقلی، قرآنی، روایی و تجربی واقعیت دارد و چون در این مختصر نمی توان به همه یا حتی به بخشی از آنها پرداخت، تنها به صورت کلی اشاره ای به آن می کنیم و پژوهندگان را به کتاب های مربوطه - که در بخش پایانی این گفتار خواهد آمد - ارجاع می دهیم.

روح، یک امر مادّی نیست؛ به همین جهت محدودیت ندارد و به سان اشعه خورشید که از ورای شیشه و ابر به داخل اتاق و منزل می تابد و هیچ کدام از آنها نمی تواند مانع از حضور و حرکت حیات آفرین ذرّات آن شود، روح نیز چنین حالتی دارد.

روح مردان آزاد، شایسته و صالح بدون هیچ مانعی با این جهان در ارتباط هستند و در شرایط خاصّی، افراد واجد شرایط می توانند با آنان در تماس باشند و به عبارت معروف می توان آنها را احضار نمود و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار کرد و از حقایق برزخی و ماورای مادی آگاه شد. نویسنده کتاب »گفتگو با مردگان« می گوید:

»برای ارتباط با ارواح، راه های زیادی هست که همه آنها متکی به قواعد علمی و عملیات صحیح می باشند که آزمایش کنندگان، درباره هرکدام از آنها آزمایش کرده، به نتیجه مطلوب رسیده اند. در این روش ها هیچ گونه نیرنگ و خدعه وجود ندارد.«

پس عقل برای احضار روح، هیچ مانعی نمی بیند و علمای بزرگ هم آن را تأیید کرده اند. در این باره و تجربه بزرگ مفسّر و قرآن شناس قرن، حضرت علامه طباطبایی »قدس سره« و نیز برادرش علامه سید محمد حسن الهی طباطبایی بهترین مؤید مطلب است. ایشان روح پدر و مادر خود را احضار کرده و گزارش های نهانی از این جهان را گرفته بودند که این قضیه را می توانید در کتاب مهر تابان تالیف علامه حسینی تهرانی شاگرد علامه طباطبایی مطالعه کنید.

در برزیل بیمارستانی هست که ارواح دکترهای گذشته را احضار می کنند و از اطلاعات انان برای درمان بیماران سود می جویند.

BRAZILIAN SPIRITS HOSPITAL


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.