احکام استحاضه -اقسام مستحاضه -وظیفه مستحاضه ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ - ۱۸۴۳ بازدید

سلام روز۱۰پرییودیم هست لکه خون دیدم حکم روزه ونمازم چیست


تا اخر روز دهم حیض است و بعد از ده روز حیض لکه بینی استحاضه است گاهی خیلی کم است که به ان قلیله می گویند وگاهی پوشاک را الوده میکند ومتوسطه گفته می شود و اگر خیلی زیاد بود کثیره میگویند در قلیله فقط باید خود را تمیز کنند و برای هر نماز وضو بگیرند ولی درمتوسطه برای نماز صبح علاوه برتمیز کردن و وضو یک غسل هم لازم است ولی در مرحله کثیره برای هر نماز علاوه بر تمیز کردن و وضو برای هر نما ز یک غسل هم لازم است اگر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را بلا فاصله بخوانند برای هر دو نماز یک غسل کافی است و روزه صحیح است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.