احکام کنیز -حجاب کنیزان -احکام برده داری ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ - ۲۱۵ بازدید

۱-آیا درست است که حجاب برای برده گان در اسلام اجباری نیست؟ چرا؟۲-آیا غلامان یک زن به مانند شوهران دیگر اوست؟۳-آیا کنیزمتعلق به زن یک خانواده اسلامی به شوهر و مرد خانواده نیز حلال است؟

۱- البته فعلا که در جامعه مسلمین بخصوص شیعه موضوع بردگی و سوال شما منتفی است و لکن به طور اجمال می گوئیم ان محدودیت هایی که برای زن حره یعنی ازاد از نظر حجاب در اسلام مطرح است برای کنیزان و بردگان منظور نمی شده اما نه ان که به طور کلی رعایت کردن حجاب برای انها جلوی افراد اجنبی غیر از موالیان خودشان بر انها واجب نباشد. مخاطب قوانین وآموزه های الهی، همه انسان ها اعم ازجاهل، عالم ، زن ،مرد ،فقیر، غنی، آزاد وبرده است. اما این تکالیف واحکام بر یکسری شرایط ، توانایهاوموقعیت ها یاستوار است، به گونه ای که اگران شرایط وتوانمندی ها محقق نگردد احکام الهی درحق آنان تنجز وفعلیت پیدا نمی کند . مساله حجاب کنیزان نیز ازاین قاعده مستثنی نمی باشد این که اسلام پوشش را برای کنیزان اختیاری قرار داده است باتوجه به شرایط وموقعیت آن ها در جامعه آن روز بوده و درواقع یک نوع تسهیل وتخفیف برای انان به حساب می آید، زیرا باتوجه به وضعیت اسف بار که انان داشتند حتی ابتدائی ترین حق ان ها رعایت نمی شد ازآزادی چندان برای رعایت حجاب وسایر دستورات اسلام بهره نداشتند ازهمن رو، می بینیم که اسلام درسایرموارد ازجمله حدود وتعزیرات نیز تخفیف وسهولت برای برده وکنیزدر نظر گرفته است۲- غلامانی که برای زنان بوده گرچه در رفت و امدها نسبت به زنی که در واقع مولای او محسوب می شده محرم بوده اند لکن محرمیت انها مانند محرمیت شوهر نبوده و نیست که حتی بتواند لذائذ جنسی ببرند البته در عکس مسئله یعنی مردی که مالک کنیزی می شد هر گونه لذت جنسی نیز از کنیزان خود می توانست ببرد.۳- چنانکه گفته شد کنیزی که مرد برای خدمت در خانه خریداری می کرد و مالک می شد، محرم بود و علاوه بر وظیفه خدمت در خانه مرد می توانست بهره جنسی هم از او ببرد لکن اگر مالک آن کنیز فقط خانم خانه بود گرچه به مرد خانه نیز محرم بود لکن حق تصرف جنسی به او نداشت مگر ان که زن ان کنیز را به آقا ببخشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.