نسخه آزمایشی

احکام موسیقی -حکم نوازندگی ۱۳۸۷/۷/۲۲

حکم نواختن با آلات موسیقى را بیان کنید؟
همه مراجع (به جز بهجت و صافى ): اگر از آلاتى است که به لهو و حرام اختصاص دارد، نواختن آن (در هر حال ) جایز نیست ؛ ولى اگر از آلات مشترک باشد، استفاده از آن به منظور منافع مشروع و حلال اشکال ندارد امام، استفتاءات، ج ۲، (مکاسب محرمه )، س‏۳۰ ؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات س‏۱۱۶۴ ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س‏۹۹۲ ؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱ س ۵۲۴ و ۵۲۵ و ج ۲، س ۷۰۷ و ۷۱۰ ؛ تبریزى، استفتاءات، س ۱۰۵۴ و ۱۰۶۵ و صراط النجاة، ج ۱، س ۱۰۰۵ ؛ دفتر: سیستانى، وحید و نورى..
آیات عظام بهجت و صافى: به طور کلى نواختن با آلات موسیقى (لهو )، حرام است صافى، جامع‏الاحکام، ج ۱ س ۱۰۰۳ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۸ ؛ دفتر: بهجت..

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.