اختلاف افق ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۳۶۲ بازدید

اگر هلال ماه رمضان یا شوال، در کشورى دیده شود - که افق آنها یک یا دو ساعت با شهر ما تفاوت دارد - آیا اول ماه براى ما هم ثابت مى‌شود؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‌اى و مکارم: اگر شهر یا کشورى که ماه در آن دیده شده از بلاد شرقى باشد، اول ماه ثابت مى‌شود و اگر از بلاد شرقى نباشد (مانند عربستان)، اول ماه ثابت نمى‌شود.[ توضیح‌المسائل مراجع، م ۱۷۳۵؛ خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاآت، س ۸۳۷، ۸۳۹.]
آیت‌الله صافى: به طور کلى در هر نقطه از زمین که ماه رؤیت شود براى همه نقاطى که روزشان بعد از آن است آن روز، روز اول ماه است.[ ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۲۰۵ و ۲۰۶.]
آیات عظام تبریزى، فاضل، نورى و وحید: اگر در شب مشترک باشند، اول ماه ثابت مى‌شود؛ هر چند در افق یکى نباشند و از بلاد شرقى نباشد.[ توضیح‌المسائل مراجع، م ۱۷۳۵؛ وحید، توضیح‌المسائل، م ۱۷۴۳.]
تبصره ۱. به عنوان مثال کشور افغانستان در بخش شرقى ایران قرار دارد؛ اگر ماه در آنجا دیده شود، براى کشور ایران نیز ثابت مى‌شود و یا اگر ماه در شهر مشهد دیده شود، براى شهر تهران نیز ثابت مى‌شود.
تبصره ۲. باید رؤیت هلال در آنجا از راه‌هاى شرعى و معتبر ثابت شود، تا براى کشور ما نیز اول ماه ثابت شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.