اختلاف شیعه و سنی در قرآن ۱۳۹۱/۷/۲۷ - ۳۰ بازدید

در رابطه با اصل قرآن اتفاق و اتحاد کافی بین مسلمین وجود دارد، از جمله این که تمام قرآن وحی الهی است، و این که قرآن تحریف نشده بدون کم و زیاد دست نخورده باقی مانده است اختلافاتی که وجود دارد در زمینه فهم و تفسیر قرآن است آنهم بیشتر در مسائلی که مربوط به بحث امامت و یا برخی مسائل فقهی می شود و راز آن چند امر می تواند باشد.

T}۱- اختلاف در مبانی:{T
در رابطه با اصل قرآن اتفاق و اتحاد کافی بین مسلمین وجود دارد، از جمله این که تمام قرآن وحی الهی است، و این که قرآن تحریف نشده بدون کم و زیاد دست نخورده باقی مانده است اختلافاتی که وجود دارد در زمینه فهم و تفسیر قرآن است آنهم بیشتر در مسائلی که مربوط به بحث امامت و یا برخی مسائل فقهی می شود و راز آن چند امر می تواند باشد.

۱- اختلاف در مبانی:


از نظر شیعه قرآن را با قرآن، و یا روایات معتبر و موثق پیامبر اکرم و امامان معصوم و در پرتو دلالت های عقل و خرد می توان تفسیر کرد، ولی در میان اهل سنت به جای روایات معصومین اسرائیلیات شیوع فراوان یافت و نیز سخنان مالک ابوحنیفه، شافعی، احمد حنبل و ... اعتبار دارد.

۲- اختلاف در معانی لغوی:


گاه ریشه اختلاف تفسیری اختلافات و اقوالی است که پیرامون یک لغت وجود دارد که می تواند دستاویز عده ای قرار گیرد مثل اختلاف در کلمه «ولی» و آنچه که در حدیث غدیر آمده «من کنت مولاه ...». این گونه اختلافات گاه در حیطه تفسیری همه مذاهب می تواند مشاهده کرد.

۳- تفسیر به رأی:


عامل دیگر برای اختلافات تفسیری، گاه تحمیل های است که بر اثر هواهای نفسانی و باورهای خاص، بر آیات تحمل می شود.
عوامل یاد شده و امثال آن می تواند زمینه ساز اختلافات تفسیری باشد در پایان به دو نکته توجه شود.
۱- صرف اختلافات در تفسیر زیان آور نیست، بلکه گاه اختلاف ها باعث تضارب و برخورد آراء نشده زمینه رشد علمی بیشتر را فراهم می نماید.
و این اختلافات نه تنها مذموم نیست بلکه قابل مدح، ستایش است، بلی اختلاف های ویرانگر و اختلاف های که ناشی از تفسیر به رأی و غرض های نفسانی یا ناشی از وابستگی فکری و فرهنگی به جریانی ضد اسلامی ریشه گیرد مذموم و مردود می باشد.
۲- اختلافات جزئی در تفسیر در بین شیعیان و علمای هر مذهب دیگری وجود دارد، این هم باید به خاطر معانی متعددی که برای آیات قرآن (از هفت بطن تا هفتاد بطن) گفته اند و یا به خاطر معانی لغوی و یا اختلافات در اعتبار برخی روایات و یا عدم آن است. و کلا باید گفت در حیطه هر علمی اختلاف نظر وجود دارد که نه تنها مذموم نیست بلکه قابل مدح، و رشدآور است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.