اخلاق انتخاباتی (۱) ۱۳۹۲/۳/۵

مردم در انتخابات احتیاج به قیم ندارند
همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته اى حق تحمیل فرد و یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران، که با درایت و رشد سیاسى خود جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامى است. و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت مى نمایند. و افراد و گروهها و روحانیون در حد تذکرات قبلى در حوزه خود مى توانند کاندیدا معرفى نمایند؛ ولى هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.امام خمینی (ره) ۱۱/۱/۱۳۶۱

همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته اى حق تحمیل فرد و یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران، که با درایت و رشد سیاسى خود جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامى است. و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت مى نمایند. و افراد و گروهها و روحانیون در حد تذکرات قبلى در حوزه خود مى توانند کاندیدا معرفى نمایند؛ ولى هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.امام خمینی (ره) ۱۱/۱/۱۳۶۱

اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامی مطرح نشود...

نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزد‌ها … که سعی کنید تبیلغات انتخاباتی شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود و از کارهایی که با شئون اسلام منافات دارد، جلوگیری گردد. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت،‌حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات، حریم مسائل اسلامی رعایت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام می‌شود.
من از همه قشرها،‌ از همه ملت می‌خواهم که آداب اسلامی خودشان را نسبت به همه امور، خصوصا در انتخابات حفظ کنند و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند و کارشکنی بکنند و البته دعوت به انتخابات اشخاص مانع ندارد لکن توجه داشته باشید که همان‌طور که در انتخاب رئیس جمهور، به آن سلامت و به آن آرامش و به آن خوبی گذاشت که نمونه بود در ایران، من امید دارم که در این انتخابات هم به این طور بگذرد و همه با هم برادر‌ وار در یک مقصد باشیم و خداوند را شاهد بدانید و ناظر بدانید و نهضت را لکه دار نکنید.امام خمینی (ره)۱۱/۱/۱۳۶۱

از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند که ...

از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامى - انسانى را در تبلیغ براى کاندیداى خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خوددارى نمایند، که براى پیشبرد مقصود، ولو اسلامى باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه هاى غیر اسلامى است.حضرت امام خمینی (ره)۱۴/۱۰/۱۳۵۸

از تفرقه و کدورت شدیدا احتراز کنند

اینجانب بنا ندارم از کسی تایید نمایم چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم و از تمام احزاب و گروهها و افراد می خواهم از نسبت دادن کاندیدای خودبه من که از آن استفاده تایید و یا تعیین و یا رد شود بدهند. من بسیار مایل هستم که گروههای که متعهد و معتقد به جمهوری اسلامی و خدمتگزار به اسلام هستند در مبارزات انتخاباتی کمال آرامش را در تبلیغ کاندیداهاشان رعایت نمایند و نسبت به یکدیگر تفاهم و صمیمیت و اخوت اسلامی داشته باشند و از تفرقه و کدورت شدیدا احتراز کنند که تفرقه و تشتت دوستان را نگران و دشمنان را کامیاب می کند و موجب تبلیغات سوء می شود.

شیاطین توطئه می کنند تا شما راه به جان هم بیندازند، بنشینید و با هم تفاهم کنید

اگر همه برای خدا هست، با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشود. آن‌طور نشود که هر کدام دیگری را بکوبند و آنی که دشمن ما می‌خواهد، خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کند. شما همه می‌خواهید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کند، همه می‌خواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند، ادامه این به این است که شما در مواردی که می‌بینید که دارند شیاطین نقشه می‌کشند و توطئه می‌کنند تا شما را به جان هم بیندازند، بنشینید با هم و تفاهم کنید و آنها را مأیوس کنید. امروز دارند تهیه می‌بینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند، و این یک خطری است برای کشور ما.حضرت امام خمینی ۷/۳/۱۳۶۷

احتمال میدهم دست های ناپاکی با تردید و ایجاد ذهنیت ، صحت و سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند

من احتمال می دهم که عوامل و دست های ناپاکی بخواهند از رقابت های انتخاباتی در رسیدن به آرزوهای خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بی معنا دلها را از یکدیگرجدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها ، صحت و سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند. در این شرایط همه آحاد ملت ایران و همه روحانیون و دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه بدهند. امام خمینی (ره)۷/۳/۱۳۶۷

باید آن جور تبلیغاتی که خطرناک است دست از آن برداریم.

اگر احتمال بدهیم که به واسطه تبلیغات انتخاباتی ما اسلام و جمهوری اسلامی در خطر است ، باید آن جور تبلیغاتی که خطرناک است دست از آن برداریم،برای اینکه ضد اسلام است و گاهی با اسم اسلام یا با توهم اسلامی بودن یک اموری انجام می گیرد که خلاف اسلام است... آن توطئه های شیطانی که بین خود شما ممکن است تفرقه ایجاد کند ، آنهایی است که یک کشور را به باد می دهد و بر می گرداند به زمان سابق ، و آن نه به فرم سلطنت ، به فرم اسلام لکن اسلامی که آنها می خواهند.۱۳/۷/۱۳۶۲

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.