اخلاق تماشاچی ها ۱۳۹۲/۶/۱۸ - ۵۱ بازدید

با فرهنگ سازی و تبلیغات می توان به آرامش سکوها کمک کرد.

با فرهنگ سازی و تبلیغات می توان به آرامش سکوها کمک کرد.
عملکرد تماشاگران در ورزشگاه ها همواره موثرترین عامل بر سطح آرامش عمومی مسابقات و یکی از مهمترین پارامترهای سنجش این موضوع بوده است.
متاسفانه خیلی ها از جمله برخی از کارشناسان به دلیل عدم درک درست از مفهوم آرامش، آن را چیزی مخالف با ذات فوتبال می دانند . بله اگر آرامش را یک جا نشستن و ساکت بودن تعریف کنیم این تلقی درست است.در حالی که بیشتر تماشاچی ها می دانند که رسیدن به مفهوم آرمیدگی و برخورداری از آرامش نه تنها مغایر با هیجانات ورزشی مثل فوتبال نیست ، بلکه تجربه آن در حقیقت مستلزم برخورداری از برخی مهارت های اخلاقی و رفتاری است. به عنوان مثال وقتی در فوتبال توصیه و تاکید می شود که هوادارن تیم های خودشان را تشویق کنند و از بدگویی به حریف و طرفدارانش بپرهیزند، این به معنای از بین بردن هیجان فوتبال نیست بلکه در حقیقت سمت و سو دادن به هیجانات از قالب غریزی به شکل اخلاقی و کنترل شده است. به عبارتی کسی مخالف هیجان نیست اصل هیجان در ذات انسان ها و بخصوص جوانان وجود دارد و باید این هیجانات تخلیه شود، اما مهم این است که این هیجانات از راه اخلاقی و مورد تایید شرع تخلیه شود، نه طوری که قابل تایید شرع نیست به طوری که به خاطر یک تخلیه هیجان کل اخلاق و آداب اسلامی و اخلاقی و زیر سوال برود . جالب اینجاست که اگر ما از راه غیر اخلاقی به تخلیه هیجانات خود بپردازیم نه تنها به آرامش نمی رسیم ، بلکه بر عکس آرامش خود را از دست می دهیم .
متأسفانه در برخی از ورزشگاه ها شاهد هستیم که بی اخلاقی هایی توسط برخی از هواداران رخ می دهد که این اعمال در حقیقت در مرحله اول به ضرر خود شخص و تیمش و در مرحله بعدی به جامعه ورزشی و ورزشکاران ضرر وارد می کند.

این بد اخلاقی ها عوامل مختلفی می تواند داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

**عدم رعایت برخی از ورزشکاران

متاسفانه در برخی مواقع دیده می شود که برخی از ورزشکاران( که می شود گفت تعدادشان خیلی اندک است) بد اخلاقی هایی را در زمین بازی یا رختکن و غیره انجام می دهند، وقتی تماشاچی این بد اخلاقی را از وی می بیند پیش خود خیال می کند که عمل آن بازیکن در حقیقت صدور مجوزی از طرف وی است برای بداخلاقی های تماشاچی ها. احتمال دارد نیت و قصد بازیکن از این عمل، چنین چیزی نباشد ولی برداشت آنها این است. فرض کنید زمانی که بازیکنی به رای داور اعتراض دارد و این اعتراض خود را غیر محترمانه و به صورت فحش به وی می رساند، تماشاچی که شاهد این صحنه است به خود اجازه می دهد که فحش های رکیک تر از آن را برای دفاع از تیم خود نثار داور کند، اما اگر قضیه بر عکس باشد یعنی خود بازیکن یا مربی اعتراض خود را به صورت محترمانه ، به داور برسانند تماشاچی نیز از او یاد می گیرد که چطور اعتراض کند.

**بزرگ نمایی ورزش در ذهن برخی از تماشاگران

در دین مقدس اسلام در مورد ورزش توصیه های بسیاری شده است و همه اذعان دارند که ورزش برای سلامتی روح و جسم انسان لازم است ، اما نکته ای که قابل توجه است این است که فوتبال و والیبال و ... یک ورزش هستند و تماشای آن یک تفریح. بنابر این نباید تماشای فوتبال به شکلی که ما هر از گاهی شاهد آن هستیم به تمام زندگی یک فرد مبدل شود . فردی که برای تماشای بازی می آید، در حقیقت برای تفریح می آید، برای تفریح به دید تفریح باید نگاه کرد نه بیشتر. اما در ذهن برخی این عمل بالاتر از تفریح است و خیلی جدی این مساله را پی گیر می شوند و همین جدی بودن باعث بروز مشکلات غیر اخلاقی می شود. همان طور که می دانیم اسم این ها «بازی» است، و تماشای یک بازی نیز نباید خیلی جدی باشد.

** استفاده از لیدرهای نامناسب

در کشور ما، تاثیر تماشاگران بر روی باشگاه مورد علاقه شان به حدی است که به راحتی می توانند بر کیفیت بازی تیم مورد علاقه خود تاثیر گذاشته و گاهی اوقات حتی حواشی یک باشگاه را دامن زنند.
این تاثیر تماشاگران و یا به عبارت بهتر حامیان فوتبال در ایران بیشتر از سایر کشور ها یا حداقل کشورهای آسیایی است به طوری که با حمایت های خود یک بازیکن را از فرش به عرش و یا بالعکس می رسانند و همین موجب شده که برخی افراد سود جو و منفعت طلب از تاثیرگذاری حامیان یک تیم سوء استفاده کرده و بدون اینکه تماشاگران از نیت وی آگاه باشند، از این قدرت در راستای اهداف شوم استفاده می شود.
این افراد که بیشتر در غالب سرگروه (نه لیدرهای مورد تایید باشگاه) نمایان می شوند و با تهدید مربی و یا بازیکن حرکات ناشایستی انجام می دهند به طوری که با خوردن و یا زدن یک گل، فضا در عرض چند ثانیه به نفع یا ضرر مربی و یا بازیکن مورد نظر سرگروهها، تغییر می یابد.
نکته حایز اهمیت در این میان دست های پشت پرده ای است که این شعار ها را رهبری می کنند.
متاسفانه بعضی از لیدرها(تاکیدا برخی از لیدرها نه همه آنها) تنها با هدف سوء استفاده از تماشاگران و رسیدن به پول های هنگفت و نامشروع به این عرضه وارد شده اند.
تماشاچی اگر از این مسائل آگاه باشد هیچ وقت تن به این بی اخلاقی ها نمی دهد و به راحتی می تواند هیجانات خود را کنترل کند.

**ورزش و سیاست

حوادث و وقایع دنیای حاضر نشان می دهند که امروزه، ورزش به طور اجتناب ناپذیری با سیاست پیوند خورده است. ورزش، یکی از واجبات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از عرصه های بسیار مهمی است که حکومتها، افراد و سازمانهای بین المللی با آگاهی کامل از ابعاد مختلف سیاسی- اجتماعی آن، همواره تمایل داشته اند تا از این عرصه برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود بهره برداری کنند. تمایل افکار عمومی جهانی به کسب اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادهای ورزشی از یک سو و انعکاس گستردة وقایع ورزشی در رسانه های ارتباط جمعی جهانی از سوی دیگر، باعث شده است تا قلمرو ورزش و سیاست روز به روز به هم نزدیکتر شوند، به طوری که کنار ماندن عرصة ورزش از دنیای سیاست و استقلال آن از بازیهای سیاسی، دیگر امر ساده ای به نظر نمی رسد. به همین دلیل است که تنشها و بحرانهای بین المللی به طور آشکاری بر ورزش اثر می گذارند و عرصة ورزش، در واقع به محلی برای رقابتها و رویاروییهای کشورها در سیستم روابط بین المللی درآمده است. در تقسیم بندی کسانی که از ورزش در عرصة بین المللی استفادة سیاسی می کنند، دو گروه عمده قابل تشخیص است که آنها را تحت عنوان دولتی و غیر دولتی طبقه بندی می کنیم. به عبارت دیگر، گاهی حکومتها در جهت اهداف مورد نظر خود، از ورزش به عنوان ابزاری در سیاست بین المللی خویش سود می جویند، گاهی نیز افراد و یا سازمانهای غیر دولتی، عرصة ورزش را محل مناسبی برای فعالیتهای سیاسی خود تشخیص می دهند و از اجتماعات بزرگ ورزشی در صحنة روابط بین المللی در جهت اهداف خود بهره برداری می کنند.
واقعیت این است که ورزش و سیاست از یکدیگر جدا نیستند و هم حکومتها و هم افراد و سازمانهای بین المللی سعی می کنند تا از این عرصه، حداکثر استفاده را در جهت تامین اهداف خود به عمل آورند. به این علت است که گاهی مشاهده می شود، ورزش به عنوان وسیله ای برای اعمال فشار سیاسی کشورها بر یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. (البته در مورد باشگاه های داخلی خودمان شاید این مطلب درست نباشد).
در این بین نیز تماشاچیان بدون اینکه خود متوجه این مطلب بشوند، آلت دستی شده اند برای برخی افراد تا با استفاده از اینها، اهداف خود را جلو ببرند.
مثلا در بازی فوتبال بین ایران و بحرین در سال ۹۰ اعمالی توسط تماشاچی ها صورت گرفت که کاملا جنبه سیاسی داشت و کاملا هماهنگ شده بود.
در ابتدا و در حالی که سرود ملی ایران در ورزشگاه در حال پخش بود برخی از تماشاچیان با در آوردن کفش های خود و بر دست گرفتن آنها اقدام به بی احترامی به تیم ملی ایران نمودند . از سویی دیگر در اطراف ورزشگاه و در میان جای جای ورزشگاه پرچم های عربستان سعودی را بر دست گرفته بودند که یک اقدام نمادین سیاسی در حمایت از اشغال و سرکوب جنبش مردم بحرین علیه حاکمیت آل خلیفه است . در پایان بازی و در حین خروج تیم ملی ایران از زمین مسابقه به سوی بازیکنان ایرانی بطری های آب پرتاپ شد و از همه جسارت آمیز تر در حرکتی زشت و شرم آور برخی از هواداران تیم بحرین که چه بسا نیروهای افراطی سعودی بودند، اقدام به اتش زدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران نمودند و این در حالی است که الله اکبر بر این پرچم نقش بسته و اهانت کنندگان به آسانی شاهد نقش اسم جلاله بر پرچم بودند . این در حالی است که این افراد تعداد اندکی از تماشاگران هستند ولی تماشاگران دیگر نیز با نگاه به آنها تشویق می شوند که این اعمال را انجام بدهند.

** تحت تاثیر قرار گرفتن

در روانشناسی بحثی به نام«منابع شناخت‌خود» وجود دارد. منابع شناخت خود، هسته اصلی شخصیت هر فرد را تشکیل می دهد که شخص با توجه به این سه منبع شخصیت خود را در طول زمان شکل می دهد، توضیح اینکه: فرد و یا خانواده برای شناخت خود از سه منبع استفاده می‌کند
۱- یکی از آنها اظهارنظرهای دیگران در مورد ما است که به آن پسخوراند و یا باز خورد اجتماعی نیز گفته می‌شود. و به این معنی است که فرد و یا خانواده به خاطر تشویق‌ها ی دیگران و روبرو شدن با باز خورد مثبت از سوی جامعه (جوّ گیری اجتماعی) در تکرارعمل خویش اصرار می‌ورزد و یا به خاطر نظر نا مساعد دیگران و دریافت باز خورد منفی از سوی جامعه، اقدام به ترک عمل خود می‌کند.
۲- «خود‌ مشاهده‌گری» منبع‌ دیگر برای شناخت خود است.
۳- «مقایسه اجتماعی» نیز سوّمین منبع برای شناختِ خود محسوب می‌شود. برای داشتن یک شخصیت سالم و نرمال، باید سه منبع شناخت خود بطور مساوی تنظیم (بالآنس) شود. زیرا یکی از عوامل مهّمِ ایجاد مشکل های عاطفی و شناختی برای افراد وخانواده‌ها بهم خوردن تنظیم، توازن وتعادل این سه عامل است. مشکلی که در بین تماشاگران هم است که تحت تاثیر دیگر تماشاگران قرار می گیرند و چه بسا بعد از چند ساعت از کرده های خود پشیمان می شوند . برای رفع این مشکل هر تماشاگر باید قدرت تصمیم گیری و اراده خود را قوی کند تا تحت تاثیر دیگران قرار نگیرد.
راه حل بی اخلاقی ها که به صورت های مختلفی مثل: بدگویی به طرف مقابل، اعتراض به داور، درگیری فیزیکی و غیره ، نمود پیدا می کند، این است که : تماشاچی فقط تیم خود را تشویق کند و کاری با تیم مقابل نداشته باشد. خداوند متعال را در همه حال عالم و ناظر بداند و به این فکر کند که زندگی فقط این دو سه ساعتی که در باشگاه هستم نیست، زندگی ابعاد وسیعی دارد که خدایی ناکرده یک عمل خلاف، تاثیر خود را در تمام زندگی انسان خواهد گذاشت.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.