نسخه آزمایشی

ادیان در قرآن - ادیان غیر الهی در قرآن ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

چرا با توجه به اینکه در زمان نزول قرآن ادیان دیگری مثل بودیسم، تائوئیسم و... مطرح بوده در قرآن نامی از آنها برده نشده است؟
چون قرآن در صدد بیان همه ادیان نبوده یا ادیانی که مؤلفه های دین بودن را داشته ذکر کرده است، و یا این که به طور غیر مستقیم به ذکر تفکرات و عقائد ادیان دیگر پرداخته است.
زیرا قرآن کریم‌، قانون اساسی برای هدایت بشر است‌. در قانون اساسی‌، ساختار کلی بیان می‌شود. از این رو قرآن‌، غالباً به بیان اصول، کلیات و برخی از فروعات پرداخته است‌.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.