اذن خروج زن از مرد ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ - ۴۰۳ بازدید

ممنون از پاسخ شما به :شما فرمودید که --اطاعت زن از مرد امری مطلق نیست. بلکه آنچه لازم است اطاعت زن از شوهر در وظایفی است که بر اساس حکم شریعت و در چارچوب عقلایی و با توجه به وظایف شوهر نسبت به زن در نظر گرفته شده است.-- من کتاب تحریرالوسیله امام خمینی را مطالعه کردم که به سوالم رسیدم. اگر اطاعت زن از مرد امری مطلق نیست چرا امام خمینی فرمودند:--شوهر می تواند مانع خروج زن از خانه حتی برای عیادت از پدر و مادر یا تشییع جنازه آن ها شود چه برسد به عیادت دیگران--؟

این جواز برای شوهر هم مطلق نیست. اگر به خاطر اذیت کردن همسر و یا مستلزم حرج و سختی غیر قابل تحمل برای همسر، باشد ، جواز وجود ندارد. شوهر بنا به یک مصلحت و دلیل عقلی و منطقی می تواند این ممانعت را ایجاد کند. این مصلحت و دلیل عقلی باید به گونه ای باشد که عموم عقلای جامعه، از جمله اعضای فامیل خودتان، آن را تایید کنند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.