اراده و حاکمیت خدا و اختیار انسان ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۱۴۶ بازدید

اگرهمه چیزبه باخواست واراده خداپیش میرودواگراونخواهدحتی برگی ازدرخت نمیفتددرست است بنده میتوانددراراده خدادخالت کندمثلاخدابخواهدازدواجی صورت دهداماپدری به شیوه های مختلف مثل وقت ندادن به خواستگاربرای حضوردرمنزل طرف مقابل ومهریه سنگین باعث به سرانجام نرسیدن ازدواج بشوددراین حالت میتوان گفت که بنده میتوانددراراده خدادخالت کندیاخیر ؟ پاسخ راپیامکی بگویید.

خواست و اراده انسان در طول اراده خداست . قضاء عینی یعنی حصول علّت تامّه و تحقق کامل آن مورد. تحقق برخی امور ، مشروط به اختیار و اراده انسان است . برخی دیگر از مقدّرات ، اختیار انسان ، جزئی از علّت تامّه است لذا وقتی کسی نماز خواند یعنی خدا میداند فلان شخص با اختیار خود نماز خواهد خواند. نتایج سوء اختیار نادرست را بر دوش خدا گذاشته و خدا را محترمانه متّهم به مشکل آفرینی نمودن اشتباه است. این گونه افراد مثل شاگردی هستند که درس نخوانده سر امتحان حاضر می شود ؛ و معلّم را متّهم می کند.مقدرات به اختیار انسان قابل تغییرند.ازدواج سرنوشت ساز است.اراده انسان یکی از مجموع عوامل زیاد مادی و معنوی دخیل در این امر است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.