ارز و ظهر به معنای پشت ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ - ۶۴ بازدید

دردعای عهد،آن قسمتی که میگوید×..وانفذ أمره واشدد أزره..×کلمه أزره که به معنای.پشتش.است راهمه جا،درقرائت معروف اقای فرهنمند،مفاتیح هاو..همینطورمیدانند.ولی امام حسین.ع.وقت شهادت ح عباس.ع.فرمودند:الآن قدإنکسر ظهری..!؟

به توضیح زیر توجه کنید . 1.کلمه پشت به معنای کمر در زبان عربی با الفاظ مختلفی مانند ظهر و ازر و مانند آن بیان می شود . 2 .در آیه 31 سوره مبارکه طه از زبان حضرت موسی ع چنین آمده است :  اشْدُدْ بِهِ أَزْری ؛ یعنی خدایا با برادرم هارون پشت مرا مخکم کن و منظور این است که او را یاور و کمک کار من قرار بده . 3. ظهر به فتح ظاء نیز به معنای کمر آمده است و در کلام معروف امام حسین ع در مصیبت قمر بنی هاشم امده است : الان انکسر ظهری ؛ اکنون کمرم شکست .
4. بنا بر این این دو تعبیر در مورد پشت و کمر با هم منافاتی دارند زیرا هر دو کلمه ازر و ظهر به معنای کمر می باشد .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.