ازدواج بهشتیان ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ - ۵۶۶ بازدید

ازدواج بهشتیان چگونه بیان شده است ؟

پیش از پاسخ دهى به پرسش شما، توجه به دو نکته ضرورى است:یکم. عالم دنیا و عالم آخرت، دو عالم از عوالم هستى بوده و هر یک آثار ویژه خود را دارند. به همین جهت است که براساس آیات و روایات، براى ورود روح و بدن به عالم قیامت، نیاز به تحوّل اساسى است تا این دو قابلیت پذیرش احکام و قوانین قیامت را بیابند. براى مثال، بدن مادى در این دنیا،با سوزشى، صدمه خورده، از بین مى رود؛ ولى در قیامت با تحوّلات اساسى که در این بدن ایجاد مى شود، به صورتى در مى آید که در حال سوزش و ناراحتى شدید، بدن از بین نمى رود و یا براى مثال در دنیا حرکت و تغییر وجود دارد؛ جوان پیر مى شود، نو کهنه مى گردد، کهنه ها از میان مى روند، گیاهان پژمرده مى شوند و ...؛ اما در جهان آخرت تغییر و تحول این چنینى وجود ندارد و نوعى ثبات و بقا حاکم است «1».
در زندگى دنیوى، خوشى با رنج، حیات با مرگ، لذت با محنت، اندوه با شادى و اضطراب با آرامش آمیخته است. اما در آخرت چنین نیست؛ بلکه گروهى همیشه و از هر جهت متنعّم، شاد و آسوده اند و دسته اى دیگر همواره معذّب، غمگین و ناراحت اند «2».
در واقع، با توجه به آیات و روایات، در عالم قیامت، نظام کنونى عالم مادى دگرگون مى شود. پدید آمدن زلزله عظیم در زمین، «3» شکافته شدن دریاها «4»، به حرکت در آمدن کوه ها «5» و درهم کوبیده شدنشان «6»، خاموش گشتن ماه و خورشید و ستارگان عظیم «7» و پر از دود و ابر شدن فضاى جهان «8»، پاره اى از تغییر و تحول اساسى نظام کاینات است.
دوم. نباید انتظار داشت در عالم قیامت احکام، قوانین و سنن عالم مادى و دنیا جارى باشد و اگر گاهى در لسان آیات و روایات، از مواردى چون خوردن، آشامیدن، بودن در کنار زنان جوان زیبا رو، حضور در کنار نهرها و زیر درخت ها و ... یاد مى شود، از باب تقریب ذهن ما به دریافت حقایق عالم قیامت است ولى این لذت ها، همانند لذّت جنسى این دنیا نیست. چنان که زنان آنجا، به هیچ وجه دچار عادت ماهانه نمى شوند «1».
همچنین اهل بهشت مى توانند فرزند داشته باشند؛ ولى این موضوع به دلیل سنن حاکم بر قیامت، به شیوه اى نیست که در این دنیا وجود دارد. نظام حاکم بر قیامت، نظام دفعى است، نه نظام تدریجى؛ یعنى، در قیامت خواستن مساوى با شدن و تحقق است. برخلاف نظام این عالم که براى عملى شدن خواسته ها، باید زمینه، اسباب و شرایط آن فراهم شود تا آن آرزو محقق گردد. در این دنیا، کسى که فرزندى مى خواهد، باید ازدواج کند و با جمع یک سلسله شرایط و به تدریج و در زمان معیّنى داراى فرزند شود. اما در نظام قیامت چنین نیست؛ بلکه بهشتیان هرچه مى خواهند، برایشان محقق مى شود، «2» و نیاز نیست که با جمع شرایط و پدید آمدن مقدماتى، به تدریج آن خواسته محقق شود. از این رو، خواستن فرزند در عالم بهشت، مساوى است با حضور بچه در همان لحظه؛ چنان که روایاتى نیز در خصوص این امر نقل شده است «3».

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.