ازدواج دائم-ادامه تحصیل زن ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۴۳ بازدید

پس از ازدواج برای ادامه تحصیل شوهرش اجازه نمی دهد، وظیفه زن در اینجا چیست؟

امام، بهجت، سیستانى، صافى، فاضل و وحید:

بدون اجازه شوهر جایز نیست.امام، استفتاءات، ج 3، حقوق زوجیت، س 19؛ فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 2412 و جامع المسائل، ج 2، س 1318؛ صافى، توضیح المسائل مراجع، م 2412 و جامع الاحکام، ج 2، س 1334؛ وحید، توضیح المسائل، م 2421.

تبریزى:

بنابر احتیاط واجب، بدون اجازه شوهر جایز نیست.تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 2412 و استفتاءات، س 1454.

مکارم و نورى:

اگر موجب تضییع حق شوهر نشود، اشکال ندارد (هر چند بهتر است رضایت او را جلب کند).نورى، استفتاءات، ج 2، س 675؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 964 و 966.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.