ازدواج فرزندان آدم علیه السلام ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ - ۴۶۶ بازدید

هابیل و قابیل با خواهران خود ازدواج کرده اند؟

ازدواج فرزندان حضرت آدم ع:
}در این باره در میان دانشمندان اسلامى دو نظر وجود دارد و هر کدام براى خود دلایلى از قرآن و روایات ذکرکرده اند. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال نقل مى کنیم : ۱- در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود و چون راهى براى بقاى نسل بشر غیر از این راه نبوده، ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته است. ناگفته پیدا است که دستگاه قانون گذارى از آنخداست: ان الحکم الاللّه ؛ هر گونه حکم راجع به خداست»، (سوره یوسف ، آیه ۴۰). چه اشکال دارد که به طور موقت و از راه ضرورت، براى عده اى این گونه ازدواج در آن زمان بلا مانع و مباح باشد وبراى دیگران عموما تحریم ابدى شود؟ طرفداران این نظریه از ظواهر قرآن براى خود دلیل مى آورند که خداوند عالم در «سوره نساء ، آیه ۱» چنین مى فرماید: وبث منهما رجالاً کثیرا و نساءا؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراوانى در روى زمین منتشرساخت». ظاهر این آیه مى گوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است، و اگر غیر از این دو در بقاى نسل اودخالت داشتند، باید بفرماید وبث منهما و من غیرهما؛ به وسیله این دو و غیر آنان... ». علاوه بر این در روایتى که مرحوم طبرسى آن را در «احتجاج» از امام سجاد (ع) نقل مى کند این مطلب تأیید شدهاست.
۲- نظر دیگر آن است که چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبود؛ زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است، فرزندان آدم با دخترانى از نژاد و نسل دیگر که در روى زمین بودند ازدواج کردند. بعدا که فرزندان آنها با هم پسرعمو شدند، زناشویى میان خود آنان صورت پذیرفت و این نظر را نیز بعضى از روایات تأیید مى کند؛ زیرا نسل آدم نخستین انسان روى زمین نبوده بلکه پیش از آن نیز انسان هایى در زمین زندگى داشته اند. حاصل این که ممکن است گفته شود:
پسران آدم، با بقایاى انسان هاى پیشین - که قبل از خلقت آدم و حوا در روىزمین زندگى مى کردند - ازدواج کردند و از گفت وگوى خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روى زمین، استفاده مى شود که قبل از آدم و حوا انسان هایى در روى زمین زندگى مى کردند. این حقیقت از روایات نیز استفاده مى شود.{

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.