ازدواج و همسرداری ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

ازدواج و همسرداری
۱-مقام والدین در اسلام ، زین العابدین احمدی، ناشر: میثم تمار

۲-روان شناسی خانواده ,همسران برتر ، غلامعلی افروز، نشر : انجمن اولیاء و مربیان
ازدواج و همسرداری
۱-مقام والدین در اسلام ، زین العابدین احمدی، ناشر: میثم تمار

۲-روان شناسی خانواده ,همسران برتر ، غلامعلی افروز، نشر : انجمن اولیاء و مربیان

۳- نظام خانواده در اسلام، استاد حسین انصاریان، ناشر: دارالعرفان
http://www.erfan.ir/farsi/book/book.php?BookID=۶۰

۴- بهشت خانواده ، اسدالله محمدی

۵- الفبای زندگی: آشنایی با اصول و عوامل تحکیم خانواده ، پدیدآورنده:جواد محدثی ، ناشر:بوستان کتاب قم
http://vccans.ir/libraray/Ketabkhaneh/ketaabkhaaneh/alefbaaye_zendegi/al...

۶- حقوق متقابل والدین و فرزندان- عبدالکریم پاک نیا، ناشر: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/۳۵۰۸۱/حقوق-متقابل-والدین-و-فرزندان/

۷-با جوانان در ساحل خوشبختى- سید حمید فتاحى
www.ghaemiyeh.com/component/dlibrary/category/ready/book/۴۳۱/Page-۱

۸-در سایه آفتاب (جلوه هاى رفتار علوى)- اسماعیل سعادت
http://shiabooks.ir/۱۳۸۹/۰۷/۳۰/post-۱۰۰/

۹-معارف زندگی ، پدیدآورنده:محمود بهشتی ، ناشر:موسسه انتشارات حضور

چکیده :
نگارنده کتاب مطالبی چند در باب زندگی، تربیت و اخلاق اسلامی، و مسائل مادی، معنوی و عبادی و نظایر آن را با این موضوعات تشریح میکند : شناخت انسان، بهداشت و سلامتی، مسائل زندگی، موانع رشد و کمال، مراتب رسیدن به کمال و حقیقت، و معنویات .


۱۰-نهاد خانواده از منظر دین ، پدیدآورنده:ناصر فروهی ، ناشر:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دانشگاه تبریز)

چکیده :
در این کتاب، مباحثی در خصوص "نهاد خانواده" با استناد به آیات و روایات و یا رویکردی کلامی، تفسیری، روانشناختی، و جامعه شناختی، مطرح گردیده که عبارتاند از: اهمیت و ضرورت نهاد خانواده و فواید آن، ارزش نهاد خانواده از منظر دین، انتخاب همسر براساس سفارشات دینی، حقوق متقابل همسران از نظر اسلام و رعایت آنها، روابط همسران با یکدیگر و سفارشات دینی، حقوق متقابل همسران از نظر اسلام و رعایت آنها، روابط همسران با یکدیگر و سفارشات دین، جایگاه همسران در نهاد خانواده از منظر دین، و عوامل تهدید کننده ی بنیان نهاد خانواده.۱۱-این نقشها واقعی است: نقش های زناشویی ، پدیدآورنده:محمدرضا عباسی-الهام ارکیا-سیدمهدی خطیب-محدثه سادات طباطبایی ، ناشر:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
۱۲-خانواده در پرتو قرآن و سنت ، پدیدآورنده:حمیدرضا آژیر-محمدهادی عبدخدایی-محمدرضا نجفی
ناشر:آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده :
موضوع کتاب حاضر، تبیین جایگاه خانواده از منظر اسلام است. نگارندگان در نوشتار حاضر میکوشند، ابعاد خانواده را با توجه به آیات قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) به مخاطب خویش شناسانده و به تبیین جایگاه این نهاد مهم از منظر اسلام بپردازند. از جمله عناوین سرفصل های کتاب، میتوان به این مورد اشاره کرد: تشویق بر ازدواج و تشکیل خانواده؛ گزینش همسر مایة استواری تفاهم و ضامن انسجام؛ عقد؛ قلمرو حقوق و تکالیف و پیوندهای بیان افراد یک خانواده؛ عوامل منفی ویرانگر خانواده که به فروپاشی و تزلزل نظام آن میانجامد؛ دیدگاههای اسلام و موضع آن در برابر گزاره های معاصر زن؛ و پاره ای از پدیده های اجتماعی هم روزگار ما از دیدگاه اسلام.

۱۳-خانواده در قرآن ، پدیدآورنده:احمد بهشتی، ناشر:موسسه بوستان کتاب قم
http://www.tebyan.net/index.aspx?PageSize=۱&LANGUAGE=۱&BOOKID=۱۵۴۱۸&PageIndex=۰&PID=۱۹۶۶۷

۱۴-خانواده در مکتب قرآن و اهل بیت (ع) ، پدیدآورنده:سیدکاظم ارفع ، ناشر:انجمن اولیاء و مربیان

۱۵-خانواده قرآنی (ویژگیها و وظایف اعضای آن) ، پدیدآورنده:عیسی عیسی زاده ، ناشر:بوستان کتاب قم

چکیده :
تبیین ویژگیهای اعضای خانواده و وظایف اعضای آن در قبال یکدیگر است که ضمن استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) تدوین یافته است. در این راستا، ابتدا به کلیاتی درباره «خانواده» و ارزش و جایگاه تشکیل آن از منظر اهل بیت(ع)، پرداخته شده و در ادامه ابتدا به روابط متقابل زن و مرد در قبال یکدیگر و سپس به وظایف والدین در برابر فرزندان، توجه شده است. در پایان نیز تحت عنوان ویژگی های فرزند صالح، وظایف فرزندان در قبال پدر و مادر شرح داده شده است. از دیدگاه وی، قرآن درباره این نهاد بنیادین، رهنمودهای ارزشمندی دارد که در صورت اجرای آنها، هر یک از اعضای خانواده به صورت صمیمی و سازنده به رشد و تکامل یکدیگر کمک میکنند.


۱۶-دینداری و رضامندی خانوادگی ، پدیدآورنده:مجتبی حیدری ، ناشر:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)


۱۷-دو ضریح فراموش شده: در رابطه با مقام عظمای پدر و مادر، چهارده معصوم (ع) و مادر ، پدیدآورنده:اصغر حبیبی ، ناشر:احمدی

چکیده :
مجموعه حاضر مشتمل بر آیات قرآن، احادیث و روایات، داستان و حکایت، اشعار، سخنان بزرگان و مشاهیر و پند و اندرزهایی است که درباره توجه و احترام به پدر و مادر گرد آمده است .

۱۸-روابط سالم در خانواده ، پدیدآورنده:سیدداود حسینی ،ناشر:موسسه بوستان کتاب قم


۱۹-سیره تربیتی و اخلاقی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در خانه و خانواده: ارتباط با خداوند ، پدیدآورنده:اسدالله طوسی ، ناشر:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده :
در این کتاب خوانندگان با شیوه‎های اخلاقی و تربیتی و معاشرتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) در خانواده و امور زندگی آشنا می‎شوند. سیره اخلاقی و تربیتی پیامبر و ائمه از اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند ریشه، مایه و نیرو می‎گیرد. نویسنده در آغاز درباره جایگاه و منزلت توحید، نفی کفر و شرک و خرافه‎پرستی سخن گفته و سپس مخاطبان را با مفاهیم تربیت، سنت و سیره و حجیت و اعتبار سیره آشنا می‎سازد. وی اهداف تعلیم و تربیت در اسلام را تعریف کرده و در فصل بعد به تبیین معنا و مفهوم توکل و اهمیت و آثار آن در زندگی پرداخته و این نکته را یادآور می‎شود که عنصر توکل انسان را در برخورد با مسایل و مشکلات مقاوم و نیرومند می‎سازد. رضا به قضا و قدر الهی و جایگاه رضا در سیر و سلوک، رضای الهی در تصمیم‎های مهم خانوادگی و دیگر جنبه‎های زندگی، شکر و سپاسگزاری، اقسام و مراتب شکر مباحث مفصل دیگری هستند که مولف با ذکر جزییات به مطالعه و بررسی آن‎ها پرداخته و در همه امور زندگی فردی و اجتماعی کارآمدی سیره ائمه و روش موثر آن‎ها را در برخورد با حوادث و مصایب و مشکلات به مخاطبان آموزش می‎دهد.

۲۰-شیوه همسری در خانواده نمونه ، پدیدآورنده: آیت الله ناصر مکارم شیرازی ، ناشر:نسل جوان
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/۵۹۰۴۹/%D۸%B۴%D۹%۸A%D۹%۸۸%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۹%۸۵%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹%۸A-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%AE%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۹%۸۶%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۹%۸۶%D۹%۸۷/

۲۱-فضائل و رذائل اخلاقی ، پدیدآورنده:آیت الله حسین مظاهری ، ناشر:نشراخلاق

http://www.almazaheri.org/farsi/Index.aspx?TabID=۰۶۰۲&BookNum=۶۲&BookName=%۲۸%D۸%A۷%D۸%AE%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۲%۲۰%D۸%AF%D۸%B۱%۲۰%D۸%AE%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۷/%D۸%AC%D۹%۸۴%D۸%AF%۲۰%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۵%۲۸%D۹%۸۱%D۸%B۶%D۸%A۷%D۸%A۶%D۹%۸۴%۲۰%D۹%۸۸%۲۰%D۸%B۱%D۸%B۰%D۸%A۷%D۸%A۶%D۹%۸۴%۲۰%D۸%A۷%D۸%AE%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۹%۸A&CompileNum=&CompileName=


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.