از اینکه حضرت ۱۳۸۷/۰۷/۰۴ - ۹۵۳ بازدید

از اینکه حضرت مهدی(عج)، می تواند یکی از بهترین الگوهای جامعه امروزی باشد، شکی نیست ؛ اما از نظر ازدواج چگونه می تواند الگو باشد ؛ در حالی که آن حضرت ازدواج نکرده است!؟

البته درباره ازدواج حضرت مهدى(عج) دو نظریه وجود دارد و هر کدام شواهدى دارند. بر اساس قواعد کلى، مى توان گفت : آن حضرت ازدواج نکرده و اشکالى هم نخواهد داشت ؛ زیرا آن حضرت هر چیزى را که با غیبت منافات داشته باشد، انجام نمى دهد ؛ زیرا ازدواج با غیبت منافات داشته و مستلزم آشکار شدن وضعیت امام(عج) خواهد بود ؛ ازدواج با وجود غایب بودن آن حضرت (با توجه به نظر مخفى شدن بدن او از دیده ها)، امکان ندارد و اگر بخواهد ظاهر شود و ازدواج کند، این همان محذورى است که باید از آن دورى کند... اگر نظر دیگران (پنهان بودن عنوان و شخصیّت امام)، را مورد توجه قرار دهیم، باز مى گوییم که ازدواج آن حضرت با شخصیت واقعى خود، امکان ندارد و منافى با اصل «غیبت» است محمد صدر، تاریخ غیبت کبرى، ص 80 و 81. . از طرف دیگر، هیچ دلیل روشن و قطعى، بر وجود زن و فرزند براى آن حضرت نیست ؛ چون مسئله غیبت، مهم تر از ازدواج است و مى تواند براى مصلحت بالاتر، مسئله مهم (ازدواج) را ترک کند و اهم را انجام دهد و عمل به سنت پیامبر«ص» مى تواند بعد از ظهور و قیام انجام گیرد و ایشان تشکیل خانواده دهد و بنابر قولى احتمال دارد، ایشان در زمان غیبت صغرى ازدواج کرده باشد ؛ اما با آغاز غیبت کبرى به دلیل مصالح مهم تر ازدواج را ترک کرده باشد.
بعضى از شواهد، دالّ بر وجود همسر و فرزند براى او است ؛ از جمله :
الف. قواعد کلى
احکام کلى شریعت محمدى«ص» ایجاب مى کند که حضرت بقیة اللَّه(عج) نیز مانند دیگر پیشوایان معصوم تشکیل خانواده داده و از سنت جدّ بزرگوارش حضرت محمد«ص» پیروى کند. محدّث نورى مى گوید : «چگونه ترک خواهد نمود چنین سنت عظیمه جدّ بزرگوار خود را، با آن همه ترغیب و تحریضى که در فعل آن و تهدید و تخویف که در ترک آن شده است! سزاوارترین امت در اخذ به سنت پیامبر«ص»، امام هر عصر است و تاکنون کسى ترک آن را از خصایص آن جناب نشمرده است» نجم الثاقب، ص 224..
ب. روایات
در کتاب الغیبة، از مفضّل بن عمر از صادق«ع» نقل شده است : «لا یَطّلع على موضعه احَدٌ مِن وُلدِه و لا غیره»؛ ؛ الغیبة، ص 102. ؛ «بر مکان ایشان هیچ کس، حتى فرزندى از فرزندانش اطلاع ندارد».
سید بن طاووس در جمال الاسبوع مى گوید : «روایتى با سندهاى متصل یافتم که حضرت ولى عصر(عج) را اولاد بسیارى هست که در شهرهاى کرانه دریا حاکم و والى هستند و درنیکى و بزرگوارى، در رأس نیکان روزگار و در قله صفات ابرار و اخیار هستند» جمال الاسبوع، ص 512..
ابوبصیر از امام صادق«ع» نقل مى کند: «گویا مى بینم که قائم ما با خانواده اش در مسجد سهله اقامت گزیده است. ابوبصیر مى گوید : گفتم : فدایت شوم! قائم همیشه در آن مسجد است؟ فرمود : آرى» اثبات الهداة، ج 3، ص 583، ح 776..
البته با بررسى هاى سندى و دلایل این روایات، به طور قطع نمى توان وجود فرزند را براى آن حضرت اثبات کرد براى مطالعه درباره این روایات ر.ک : حبیب اللَّه ظاهرى، ص 495 و 496..

دو. دعاها


ابن طاووس دعاى امام رضا«ع» را در مورد حضرت مهدى(عج) چنین نقل کرده است : «اللهم صلّ على ولاة عهده و الائمّة من ولده»؛ جمال الاسبوع، ص 51..
همچنین از آن حضرت نقل شده که دعا مى فرمود : «اللهم اعطه فى نفسِه و اهله و ولده و ذُرّیته و امته و جمیع رعیّته ما تقرّبه عینه و تُسِرُّ به نفسه»؛ بحار الانوار، ج 95، ص 232..
در بخشى از صلواتى که از ناحیه مقدسه صادر شده، آمده است : «و صلّ على ولیّک و ولات عهده و الأئمّة من ولده و مُدّ فى اَعمارهم و زد فى آجالِهم»؛ کتاب الغیبة، ص 107 ؛ بحار الانوار، ج 52، ص 22..
این ادعیه به صورت کلى وجود زن و فرزند را براى آن حضرت مطرح مى کنند ؛ اما درباره همین ادعیه و الفاظ آنها نیز بین علما اختلاف نظر هست ؛ براى مثال برخى دعاى امام رضا«ع» «اللهم صلى على ولاه عهده و الائمّة من ولده»؛ را چنین نقل کرده اند : «اللهم صل على ولاة عهده و الائمّة من بعده»؛.

سه. اسامى فرزندان امام


روایت انبارى، گویاى این مطلب است که آن حضرت فرزندانى دارد ؛ بدین ترتیب :
1. طاهر فرمان رواى یکى از جزایر (واقع در دریاى مدیترانه)، به نام زاهره ؛
2. قاسم فرمان رواى جزیره رائقه ؛
3. ابراهیم، حاکم شهر صافیه ؛
4. عبد الرحمان حاکم شهر طلوم ؛
5. هاشم حاکم شهر عناطیس ؛
داستان این شهر در بعضى از منابع ذکر شده است ؛ ر.ک : نجم الثاقب، ص 220-222 ؛ بحار الانوار، ج 53، ص 213-221. ولى بى شباهت به افسانه نیست و مدرک معتبرى هم ندارد ر.ک : ابراهیم امینى، دادگستر جهان، ص 201 و 202..
بر اساس روایتى : «هر امام باید فرزند داشته باشد، به جز حضرت مهدى(عج) که فرزند ندارد» کتاب الغیبة، ص 134.. در این صورت، عدم ازدواج آن حضرت، مخالف سنت پیامبر«ص» نیست ؛ زیرا آن امام همام زندگى عادى و طبیعى مثل دیگران ندارد و پنهان زیستى ایشان نیز بر اساس دستور و مصلحت خداوندى است. افراد دیگرى نیز - همچون خضر و عیسى«ع» - با اینکه زنده اند، ازدواج نکرده و تشکیل خانواده نداده اند.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.