استدلال ناتمام، نقد «نقدقرآن دکتر سها» ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ - ۱۳ بازدید


اول این که، ادعایی ساده بودن استدلال خلاف واقع و حقیقت است، چرا که اگر ساده بود همه آن را می فهمیدند و نیازی نبود این همه مطالب جمع آوری شود و کتابی در۸۶۰ صفحه عرضه گردد.
دوم این که، هم در ساختار قیاس ( کبری، صغری و نتیجه ) و هم محتوای آن مغالطه صورت گرفته است !
به اعتقاد ما ساختار استدلال تمام و قیاس درست که با فطرت و عقل سالم بشری سازگاری دارد این است:
صغرا: قرآن مانند جهان و انسان معجزه است.
quran001.jpg
اول این که، ادعایی ساده بودن استدلال خلاف واقع و حقیقت است، چرا که اگر ساده بود همه آن را می فهمیدند و نیازی نبود این همه مطالب جمع آوری شود و کتابی در۸۶۰ صفحه عرضه گردد.
دوم این که، هم در ساختار قیاس ( کبری، صغری و نتیجه ) و هم محتوای آن مغالطه صورت گرفته است !
به اعتقاد ما ساختار استدلال تمام و قیاس درست که با فطرت و عقل سالم بشری سازگاری دارد این است:
صغرا: قرآن مانند جهان و انسان معجزه است.
کبرا: معجزه نشان از علم، قدرت و احاطه بی مانند خدای یگانه و بی همتا بر عالم دارد.
نتیجه: قرآن هم نشان از علم، قدرت و احاطه بی مانند خدای یگانه و بی همتا بر عالم دارد.
سوم این که، بین خدا و مخلوق خدا - که از تجلیات ظهور و بروز وجود خدای بی همتا و عالم و قادر مطلق در هستی، هستند - اصلا فرق قائل نشده! و مشخص نکرده! آیا بین خالق و مخلوق تفاوت وجود دارد یا ندارد؟
چهارم این که، نظر خود را در مورد معجزه صریح بیان نکرده ! که آیا معجزه از طرف خدا را قبول دارد یا نه؟ به فرض قبول خدای یکتا و بی همتا، و توان او بر آفرینش و ارائه معجزه (به عنوان مخلوق ویژه)، آیا فهم و درک ناقص و ضعیف برخی افراد از معجزه های خدا از جمله قرآن می تواند وجود و حقیقت معجزه و خدایی بودن آن را نفی کند؟ آیا ناتوانی بر دیدن خورشید را می توان دلیل بر عدم وجود یا نورانیت آن گرفت؟!
پنجم اینکه، مطالب کتاب و نتایجی که در فصول آخر گرفته شده نشان می دهد اصلا دکتر سها معتقد به پروردگار مدیر، مدبر و توانمند بر ارائه معجزه از جمله قرآن نیست لذا به طور آگاهانه و عمدی نمی خواهد و بالطبع و در نتیجه نمی تواند حقایق و واقعیتها را در مورد قرآن درست و کامل ببیند و بیان کند لذا استدلال ناقص و ناتمام بر معجزه نبودن قرآن اقامه می کند. البته عرض خود می برد و زحمت ما می دارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.