استفاده از ظرفیت روحانیت برای خود سازی : ۱۳۹۱/۲/۶

اکنون که اساتید بسیار قوی در سیر و سلوک در دسترس نیستند و یا خیلی کم می باشند که انسان بخواهد با یک اطمینان خاطری خودش را تحویل بدهد و هم این که مشکل است که به راحتی به هر کسی روی آورد ؛ نمی شود هم گفت که حالا که آب دریا را نمی توانیم بچشیم دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری هم نکنیم.

باید از ظرفیت هائی که در بین ما موجود است از همه ی آن ها به اندازه ی کافی استفاده بکنیم.
اکنون که اساتید بسیار قوی در سیر و سلوک در دسترس نیستند و یا خیلی کم می باشند که انسان بخواهد با یک اطمینان خاطری خودش را تحویل بدهد و هم این که مشکل است که به راحتی به هر کسی روی آورد ؛ نمی شود هم گفت که حالا که آب دریا را نمی توانیم بچشیم دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری هم نکنیم.

باید از ظرفیت هائی که در بین ما موجود است از همه ی آن ها به اندازه ی کافی استفاده بکنیم.

یکی از این ظرفیت ها روحانیت است ؛ و این است که در همه جا از محضر مبارک روحانیت که مسائل وعظ و موعظه را که به صورت گفتارهای نقل احادیث، احادیث اخلاقی و در باب فضائل نفسانی روایاتی می خوانند و برای انسان در باب سخی بودن، با تقوا بودن، اهل شب بودن، نماز شب خواندن، برای بر حذر داشتن از گناهان و امورات مختلف احادیث و روایاتی می خوانند انسان از این ظرفیت ها استفاده بکند.

خلاصه از هر روحانی و هر واعظی در هر کجا که منبری می رود و منبر او البتّه بر اساس گناه نباشد و منبری متعارف باشد استفاده کنیم.

یک کسی از دنیا رفته واعظی را دعوت کردند به مناسبت ترحیم این واعظ چهل دقیقه الی یک ساعت وعظ، موعظه و مطالب دارد. این ها را آدم گوش کند.
حالا خیلی تجسّس هم نکنید که این گوینده آیا این ها را که می گوید خودش عمل می کند یا نمی کند؟

... یک عبارتی را از استاد مان خواندیم و در آن عبارت ایشان فرمود : اگر از من بپرسید که آیا خودت عمل می کنی یا واعظ غیر مُتَّعِظ هستی ؟
در جواب می گویم : من اگر در خوابم، تو چرا در خواب باشی، من حرفی می زنم تو بیدار شو و برو . حالا این حرف برای من بیچاره چه گرفتاری درست می کند از خیرش گذشتم، تو برو .
پس حالا ما که ماندیم، تو برو ، تو از خواب بیدار شو و برو .

یک وقت اگر یک روحانی اصلاً منبری می رود گناه است که هیچ.
اگر روحانی دارد وعظ می کند، منبر می رود، این وعظ ها را به گوش تان و به جان تان بگیرید.
حدیثی دارد از امام معصوم علیه السّلام می خواند، حدّاقل آن متن حدیث را با دل و جان بگیر و در خودت پیاده کن.

بالاخره وعظ و موعظه یکی از به ترین راه هائی است که دائماً می توانید از این سرچشمه استفاده کنید.

این سرچشمه را هیچ گاه نگذارید منقطع بشود.
در همین راستا باز هم از ظرفیت های موجودی که الحمدلله داریم، می توانیم استفاده کنیم.

این ظرفیت ها از جمله این که هر روحانی ای در هر منطقه ای امام جماعت یا امام جمعه است ؛ روحانی ای است که دلش می خواهد زحمت بکشد جوانان را جمع کند و حرف بزند.
در محضر این آقایان سعی کنید شرح اصول کافی یا تفسیر قرآن بخوانید.

کتاب های اخلاقی ؛ معراج السّعاده، جامع السعادات، اربعین حدیث امام،کتاب های اخلاقی مثل ارشاد القلوب دیلمی، محبوب القلوب دیلمی، کتاب های مرحوم آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و کتاب های حضرت استاد مان هم که بیش ترشون نوعاً کتاب های تخصّصی است را محور قرار بدهید.

از محضر این ظرفیت هائی که دارید بهره مند شوید و بگذارید از این ظرفیت ها استفاده بشود.

متن بیانات استاد صمدی آملی

برگرفته از پایگاه : azha.blogfa.com

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.