استفاده از فضای مجازی؟ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۲۱۴ بازدید

باتوجه به تأکید رهبری برفضای مجازی و از طرفی فیلتر تلگرام و از طرف دیگر جولان ضدانقلابها در آن، میتوان جهت تبلیغ انقلاب و فعالیت انقلابی وارد فضای مجازی شد؟

پرسشگر ارجمند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه می فرماید: «از جمله‌ی کارهایی که مردم میتوانند انجام بدهند، مواجهه و مقابله‌ی با شایعه‌سازی دشمن است. امروز یکی از شگردهای فعّال دشمن، شایعه‌سازی است که مردم را مضطرب کنند، مردم را با هم مخالف کنند، علیه این و آن تهمت بزنند، مردم را به جان یکدیگر بیندازند که البتّه چنین اتّفاقی نمی‌افتد به توفیق الهی؛ امّا آنها قصدشان این است؛ مردم باید هوشیار باشند، متوجّه باشند. مردم را با کمال وقاحت به مواجهه‌ی با انقلاب، با نظام دعوت میکنند؛ این مردمی که نظام متّکی به آنها است. اگر مردم پشتوانه‌ی نظام، پشتیبان نظام نبودند، این ماجرای به این اهمّیّت پیش نمی‌آمد، پیش نمیرفت؛ این قدر وقیحند که همین مردم را وادار میکنند یعنی تشویق میکنند، تحریک میکنند به مواجهه‌ی با نظام. مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنند، علیه این تبلیغات حرکت کنند. جوانها امروز در فضای مجازی فعّالند؛ فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.» (۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ) در کنار اهمیت این موضوع باید توجه داشت فضای مجازی وشبکه های اجتماعی تیغی دو لبه هستند که هم می توان از آنها به عنوان ابزاری برای انتشار ناهنجاری ها، شایعات، اخبار دروغ و مطالب نامناسب استفاده کرد و هم می توان آنها را در نقش رسانه ای قدرتمند برای اطلاع رسانی به کاربران و انتشار محتوای علمی، فرهنگی و دینی ومذهبی مورد استفاده قرار داد.که درست ست که پشت پرده وتاسیس شبکه های اجتماعی مانند وایبر و واتساپ وتلگرام و.... کشور های غربی و امریکا وکمپانی های صهیونیستی میباشد وهدف از راه اندازی ان ترویج گناه وفساد وبی بند وباری وسست کردن عقاید وباورهای دینی ومذهبی مسلمانان و... میباشد اما مانیز بایدبا استفاده درست وبهینه ازاین وسایل ارتباط جمعی جهت تبلیغ دین واسلام وتشیع وبصیرت واگاهی ودشمن شناسی و... درزمینه های مختلف خلاف اهداف انها عمل نماییم.بایستی بدانید که اگر از این شبکه ها درست وبهینه استفاده نشود وهمان اقدامات وفعالیتهایی انجام دهیم که در چارچوب اهداف وبرنامه های سازندگان ان (امریکا ورژیم صهیونیستی) باشد موجب تقویت دشمنان اسلام گردیده وباطبع طبق خواست انها عمل مینماییم واین اشکال دارد. اما در صورتیکه ازاین شبکه ها و فضای مجازی جهت تبلیغ دین اسلام وتشیع وارزشها و...(البته فعالیت دراین زمینه بایستی با مشورت وراهنمایی کارشناسان وروحانیون و... صورت گیرد) درست وبهینه استفاده نماییم این اقدام ما منجر به تقویت اسلام وتضعیف دشمنان اسلام میگردد.پس نتیجه اینکه فضای مجازی وشبکه های اجتماعی منبع ومرجع بسیار مناسبی جهت تبلیغ دین واسلام وتشیع وبصیرت افزایی ودشمن شناسی ونشان دادن حقیقت و...برای جهانیان می باشد.پرسشگر گرامی،باآگاهی واطلاع رسانی و بصیرت افزایی که امیدواریم رسانه ملی ومسولین مربوطه(وزارت ارتباطات،شورای عالی مجازی و...) دراین ارتباط اطلاع رسانی نمایندکه نقش بسزایی دارند،جامعه و جوانان رامیتوان دراستفاده بهینه ودرست ازاین گونه شبکه های ارتباطی واکسینه نمودوحتی میتوان خلاف حرکت اب شنا کنیم یعنی مامیتوانیم با استفاده ازاین شبکه های اجتماعی و... علیه خودشون استفاده کنیم وخلاف اهداف وخواسته ها(دشمنان)حرکت نماییم. (بطور نمونه انتشار دو پیام بسیار مهم وتاثیر گذار مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی و امریکا شمالی که از همین شبکه های اجتماعی وفضای مجازی باسر عت بسیاری پخش گردید ودر حال پخش شدن در سراسر جهان می باشد.)
** درهمین زمینه مقام معظمر هبری درزمینه فضای مجازی وتذکر به مسئولان مربوطه درتاریخ(۱۳/۲/۹۵) فرمودند:خیلى هاقاعدتاً با فضاى مجازى آشنایند؛ واقعاً در فضاى مجازى ادب رعایت میشود؟ حیا رعایت میشود؟ خب نمیشود دیگر؛ یا در بخش مهمّى [رعایت] نمیشود. این فضاى مجازى امروز از فضاى حقیقىِ زندگى ما چند برابر بزرگ‌تر شده؛ بعضى‌ها اصلاً در فضاى مجازى تنفّس میکنند؛ اصلاً آنجا تنفّس میکنند، زندگى‌شان در فضاى مجازى است. جوانان هم سروکار دارند با فضاى مجازى، با انواع‌واقسام چیزها و کارها، با برنامه‌هاى علمى‌اش، با اینترنتش، با شبکه‌هاى اجتماعى‌اش، با مبادلات و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه است. هیچ‌کس نمیگوید آقا جادّه نکش. اگر شما در یک منطقه‌اى جادّه‌اى لازم دارید، خیلى خب، جادّه بکش، جادّه‌ى اتوبان هم بکش امّا مواظب باش! آنجایى که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه‌ى لازم را بکنید. ما به دستگاه‌هاى ارتباطى خودمان، به مجموعه‌ى وزارت ارتباطات و شوراى عالى مجازى -که بنده از آن هم گله دارم- سفارشمان این است. ما نمیگوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه بى‌عقلى است. یک کسانى نشسته‌اند، فکر کرده‌اند، یک راهى باز کرده‌اند به‌عنوان این فضاى مجازى و به قول خودشان سایبرى؛ خیلى خب، از این استفاده کنید منتها استفاده‌ى درست بکنید؛ دیگران دارند استفاده‌ى درست میکنند؛ بعضى از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه‌ها را قبضه کرده‌اند. ما چرا نمیکنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها میکنیم این فضاى غیرقابل کنترل و غیرمنضبط را؟ مسئولند، یکى از مسئولین هم همینها هستند؛ دستگاه وزارت ارتباطات است.(۱۳/۲/۹۵)
همچنین دراین زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در ابتدای جلسه‌ درس خارج فقه در سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، (۱۶/۶/۹۵)با اشاره به وجود برنامه‌های گسترده برای انحراف ذهن و دل مردم و جوانان از اصل دین، اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ روحانیون را «مقابله با نقشه‌ دین‌زدایی و عفت‌زدایی» خواندند و تأکید کردند: حوزه‌های علمیه و روحانیون باید با شناخت فضای مجازی و استفاده از فرصت‌های آن، معارف و مفاهیم اسلامی را تبیین کنند.
ایشان با اشاره به هزینه‌های گزاف و برنامه‌ریزی‌های فراوان علیه ایمان و اعتقادات مردم گفتند: دشمن از طریق تولید و ترویج شبهات و همچنین تولید محتوای ضد عفت و حیا، به ‌دنبال انحراف جوانان مؤمن و سالم از اصل دین و دریدن پرده‌های حیا است و امروز این کار در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.
مقابله با این نقشه را اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ روحانیت ست ،حوزه‌های علمیه و دانایان مذهب باید قابلیت مواجه شدن با لشکر عظیم دشمن را در خود ایجاد کنند.
ایشان با اظهار تأسف از ناآشنایی برخی مبلغان دینی با ابزارهای جدید رایانه‌ای و همچنین عدم درک درست از اهمیت مسئله‌ فضای مجازی در برخی مسئولان، افزودند: فضای مجازی، به‌صورت توأمان دارای منافع و مضرات بی‌شماری است که باید با استفاده از فرصت‌های آن، مفاهیم اسلامی را در سطح گسترده ترویج کرد و در همین خصوص، شورای عالی فضای مجازی با هدف تمرکز در فکر، تصمیم و اقدام تشکیل شد.
شناسایی شبهات روز و پاسخ به آنها را ازجمله کارهای مهم حوزه‌های علمیه می باشد واین کار هیچ منافاتی با فقاهت ندارد، زیرا فقه، منحصر به احکام عملی نیست، بلکه «فقه الله الاکبر» در واقع همان معارف اسلامی است و باید برای پاسخ به شبهات دینی نیز همانند کاوش‌های دقیق و پردامنه‌ فقهی، اقدام و عمل کرد.
همچنین دراین زمینه مقام معظم رهبری درحاشیه دیدار با خانواده شهداحرم(۱/۹/۹۵) در پاسخ به فرزند جوان شهیدی که گفت به دستور شما در فضای مجازی کارهای فرهنگی انجام می‌دهیم؛ دعا کنید نتیجه‌ی خوبی داشته باشد.فرمودند: «خوب است؛ فضای مجازی! منتها در آنجا غرق نشوید. در فضای مجازی اگر آدم درست وارد بشود، خوب است؛ امّا اگر برود غرق بشود، نه؛ خوب نیست. جای خطرناکی است؛ خیلی باید آدم مراقب باشد».
- مقام معظم رهبری در مورد فعالیت در شبکه های اجتماعی(۱۹/۸/۹۵)فرمودند:از من سئوال میشود که در شبکه مجازی کنونیکه متعلق به دشمن ست وارد بشویم یانه؟ورود هوشمندانه به شبکه های اجتماعی بین المللی خیلی خوب ست،اما حواستان باشد آدم‌هایی ورود کنند که از شرایط آگاه باشند.نشود حکایت«شد علامی که اب جو ارد/اب جو امد وغلام راببرد»نشود. ورود تهاجمی یکی ازراه های ورود به این شبکه هاست.

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.