استماع موسیقى ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ - ۱۶۳۹ بازدید

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: گوش دادن به هر آهنگى که مطرب و لهوى و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جایز نیست (هر چند مشتمل بر کلام نباشد)[۱].

آیات عظام بهجت و صافى: گوش دادن به هر آهنگى که مطرب و لهوى و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جایز نیست و گوش دادن به آهنگى که از نواختن آلات موسیقى تولید مى شود، حرام است[۲].

آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم و وحید: گوش دادن به هر آهنگ لهوى که مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جایز نیست (هر چند مشتمل بر کلام نباشد)[۳].

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: گوش دادن به هر آهنگى که مطرب و لهوى و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جایز نیست (هر چند مشتمل بر کلام نباشد)[۱].

آیات عظام بهجت و صافى: گوش دادن به هر آهنگى که مطرب و لهوى و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جایز نیست و گوش دادن به آهنگى که از نواختن آلات موسیقى تولید مى شود، حرام است[۲].

آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم و وحید: گوش دادن به هر آهنگ لهوى که مناسب مجالس گناه و خوش گذرانى است، جایز نیست (هر چند مشتمل بر کلام نباشد)[۳].


گوش دادن به آهنگى که هیچ گونه توجهى به اشعار همراه با آن نمى شود و یا اصلاً به زبانى خوانده مى شود که معناى آن فهمیده نمى شود، چه حکمى دارد؟

همه مراجع: گوش دادن به موسیقى حرام جایز نیست و توجه نداشتن به محتوا و عدم شناخت زبان خواننده، هیچ تأثیرى در آن ندارد[۴].

__________________

[۱]. امام، استفتائات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۲۷ و ۲۸ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۹۵ و ۹۹۹ و ۱۰۰۵ ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۱۴۰ ؛ نورى، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه.

[۲]. بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م ۲۰ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۰۱۸.

[۳]. تبریزى، استفتائات، س ۱۰۴۶ و ۱۰۶۵ ؛ سیستانى، sistani.org، موسیقى، ش ۵ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۷۰۳ و ۷۰۸ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳ م ۱۷.

[۴]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۱۱۴۱ و ۱۱۵۷ ؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۷۰۱ و ۷۰۸ ؛ تبریزى، صراط النجاة، ج ۵، س ۱۱۵۲ ؛ سیستانى، sistani.org، موسیقى، ش ۲۲ ؛ دفتر: امام، بهجت، فاضل، صافى، نورى و وحید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.