اسلام و کالا بودن کنیز و برده ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۶۰۶ بازدید

مگر انسان نباید بنده خدا باشه ، پس چرا کنیز از اموال ادم محسوب میشه ؟ ایا این نگاه کالایی نیست ؟

برده‌داری قدیم و جدید قبل از اسلام رواج و حاکمیت داشته است.لذا تهمتی بی اساس است که تصور شود به اینکه برده و کنیز در اسلام به ملک و کالا تبدیل شده است. برده داری در اسلام تاسیس نشده و روال مدیریت و برنامه ریزی اسلام و معصومین علیهم السلام محو نمودن جلوه های قانونی و رایج آن در بین بشریت است. برده و کنیز داری از احکام اسلام نبوده و نیست. دین اسلام از سویی، بخاطر ظلم ها و ستم های فراوانی که در حق برده ها و کنیزان می شد اسلام دستورات مهمی برای احقاق حقوق آنان وضع کرد و از سوی دیگر، با توجه به عمق نفوذ فرهنگ برده‌داری در میان اقوام و ملت های مقارن با اسلام، مقابله با آن بسیار دشوار و سخت بود. در حقیقت بر اثر مجاهدت ها و برنامه های دقیق و راهبردی دین مقدس اسلام که برای از بین بردن برده‌داری به کار گرفته شد، در نهایت، منجر به آزادی بسیاری از بردگان و کم رنگ شدن برده‌داری در جهان و در طول تاریخ شد. دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مبنی بر آزادی برده و کنیز در صورت قبول اسلام و سیره دائمی اهل بیت علیهم السلام به خرید و آزادسازی بردگان و تلاش برای آشنا نمودن باقی بردگان و کنیزان با تعالیم اسلام و بطور کلی برنامه های اسلام برای آزادسازی بردگان تحت عنوان جرایم عبادی مانند کفّاره ترک یا انجام ناقص برخی عبادات و گناهان و رفتارهای نادرست بود. مانند کفاره روزه و ... موجبات محو این سنت دیرین بشری در جوامع اسلامی است. برده ای که برایش هیچ ارزش انسانی قائل نبودند و به راحتی او را می کشتند و هیچ کس قادر نبود بگوید چرا او را کُشتید؟ چرا مانند گوسفند و حیوانات خودتان آنها را به شمار می آورند. اسلام ارزش و احترام برای آنان تعریف و عملی نمود . اسلام توانست برای قتل آنها مجازاتی را قرار داد. مدیریتی بکار بست تا به تدریج موجب از بین بردن برده داری شد .
- زن کافری که با شرایط خاصی در جنگ با مسلمانان در حضور معصوم علیه السلام اسیر شود ، زنانی که در قبل، از جوامع غیر اسلامی اسیر و کنیز و در اختیار برده فروشان برای فروش به شهرهای مسلمانان آورده شده بودند ، در حقیقت تنها اسیران مملوک بودند . در واقع رسم برده فروشی و برده داری در روم و یونان و ایران و عربستان و دیگر نقاط جهان وجود داشت و با ظهور اسلام منقرض شد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام. آنچه درباره برده داری برای من مبهم است به رسمیت شناخته شدن این عمل زشت توسط اسلام است. اینکه برده داری ریشه دار بوده است دلیل واضحی نیست. دین به طور همه جانبه و با تمام قوا با بسیاری اعمال ریشه دارتر در فرهنگ بت پرستی به مبارزه برخواست. پس نمیتوان گفت چون ریشه دار بود از سمت اسلام به رسمیت شناخته شد. از دیدگاه شما آیا برده داری از نگاه اسلام سیمای متفاوتی دارد (با توجه به احکام مربوط به آن) یا اساسا اسلام با برده داری به مبارزه برخواسته است.
پرسمان
برده‌داری قبل از اسلام رواج و حاکمیت داشته است. و هرگز به رسمیت شناخته نشده است ، لذا تهمتی بی اساس است که تصور شود به اینکه برده و کنیز در اسلام به ملک و کالا تبدیل شده است. برده داری در اسلام تاسیس نشده و روال مدیریت و برنامه ریزی اسلام و معصومین علیهم السلام محو نمودن جلوه های قانونی و رایج آن در بین بشریت است. برده و کنیز داری از احکام اسلام نبوده و نیست. دین اسلام از سویی، بخاطر ظلم ها و ستم های فراوانی که در حق برده ها و کنیزان می شد اسلام دستورات مهمی برای احقاق حقوق آنان وضع کرد و از سوی دیگر، با توجه به عمق نفوذ فرهنگ برده‌داری در میان اقوام و ملت های مقارن با اسلام، مقابله با آن بسیار دشوار و سخت بود. در حقیقت بر اثر مجاهدت ها و برنامه های دقیق و راهبردی دین مقدس اسلام که برای از بین بردن برده‌داری به کار گرفته شد، در نهایت، منجر به آزادی بسیاری از بردگان و کم رنگ شدن برده‌داری در جهان و در طول تاریخ شد. دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مبنی بر آزادی برده و کنیز در صورت قبول اسلام و سیره دائمی اهل بیت علیهم السلام به خرید و آزادسازی بردگان و تلاش برای آشنا نمودن باقی بردگان و کنیزان با تعالیم اسلام و بطور کلی برنامه های اسلام برای آزادسازی بردگان تحت عنوان جرایم عبادی مانند کفّاره ترک یا انجام ناقص برخی عبادات و گناهان و رفتارهای نادرست بود. مانند کفاره روزه و ... موجبات محو این سنت دیرین بشری در جوامع اسلامی است. برده ای که برایش هیچ ارزش انسانی قائل نبودند و به راحتی او را می کشتند و هیچ کس قادر نبود بگوید چرا او را کُشتید؟ چرا مانند گوسفند و حیوانات خودتان آنها را به شمار می آورند. اسلام ارزش و احترام برای آنان تعریف و عملی نمود . اسلام توانست برای قتل آنها مجازاتی را قرار داد. مدیریتی بکار بست تا به تدریج موجب از بین بردن برده داری شد . - زن کافری که با شرایط خاصی در جنگ با مسلمانان در حضور معصوم علیه السلام اسیر شود ، زنانی که در قبل، از جوامع غیر اسلامی اسیر و کنیز و در اختیار برده فروشان برای فروش به شهرهای مسلمانان آورده شده بودند ، در حقیقت تنها اسیران مملوک بودند . در واقع رسم برده فروشی و برده داری در روم و یونان و ایران و عربستان و دیگر نقاط جهان وجود داشت و با ظهور اسلام منقرض شد .

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.