اشتباه رهبری-کمیسیون تحقیق-نظارت بر رهبری ۱۳۸۷/۰۶/۱۷ - ۱۱۳۹ بازدید

با توجه به اینکه رهبر جامعه معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه داشته باشد و از طرفی اگر مورد انتقاد قرار نگیرد می تواند خطرات و خسارت های جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد جایگاه قانونی برای این مورد کجاست اگر مجلس خبرگان است بفرمائید آیا در طول رهبری مقام معطم رهبری آیا هیچگونه انتقاد رسمی و یا غیررسمی از ایشان شده است یا نه؟

اولا: هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی «عصمت به معنی پاک بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر کسی که تلاش کند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان که مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طی کرده باشند» (ر.ک: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دکتر همایون همتی، صص 57-48)ثانیا: احتمال وقوع اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایی در نظر گرفتن ویژگیها و شرایطی همچون علم، تجربه و کاردانی، تقوا و پرهیز از خود رأیی و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و ... ، تا حد بسیار زیادی کاهش داد که این مکانیزم ها در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است .ثالثا: در موارد نادری که احتمال اشتباه می رود یا مواردی که ابهام وجود دارد، کمیسیونی به نام «هیأت تحقیق» متشکل از اعضای مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبری دیدار و توضیحات لازم را خواستار شده و در صورت نیاز با کارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر می نمایند. (محسن، ملک افضلی اردکانی، نظارت و نهادهای نظارتی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 122) توضیح اینکه ؛ مجلس خبرگان به منظور انجام وظایف خود، بررسى هاى کارشناسى و تهیه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى، کمیسیون هایى دائمى، مرکّب از اعضاى خبرگان ماده 17 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان،تشکیل داده است؛ که یکی از این کمیسیون ها « کمیسیون تحقیق» می باشد ؛ این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش هاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند (ماده 33 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان.) کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسى و تحقیق درباره مسائلى که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن ها را کافى براى تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمى داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت رئیسه گزارش کند . (ماده 35 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان)
رابعا: جلسات خبرگان در این زمینه، به صورت سری بوده و مذاکرات آن منتشر نمی شود، مگر با پیشنهاد هیأت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم نمایندگان حاضر. و همچنین در صورتی که نتیجه جلسات عدم اثبات فقدان شرایط رهبری باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را بنماید، پس از طرح در جلسه رسمی، چنان چه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازده آرای دو سوم نمایندگان منتخب می باشد. رهبر نیز در این رابطه می تواند از خود دفاع کند. (مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، موارد 8، 11 و 10)
با توجه به جایگاه ویژه رهبری ، روشن است که طرح انتقاد از ایشان باید با رعایت شرایطی صورت بگیرد که به تضعیف جایگاه رهبری و نظام نینجامد

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.