اشتباه سترگ سوگماد ۱۳۹۰/۶/۲۸ - ۲۰ بازدید

بر اساس سیستم طراحی شده توسط توئیچل برای گزیش اساتید اکنکار باید استاد در قید حیات در ۲۲ اکتبر سال معهود عصای قدرت اک را به شخصیتی که سوگماد معرفی می‌کند، تحویل دهد. در سال ۱۹۷۰ بنا به گفته‌های پیشینی توئیچل او باید عصای قدرت اک را تحویل می داد اما به ناگاه در کنگره اک ادعا کرد استاد بعدی در آزمون‌های سوگماد خدای اعلی علیین شکست خورده و تا تربیت استاد سوم که هنوز کودک است عصای قدرت اک را لااقل تا ۵ یا ۱۰ سال برعهده خواهد داشت. در سال ۱۹۷۱ بود که خبری تمامی اکیست‌ها را دچار حیرت کرد. پیامبر پیش‌گوی‌شان بدون هیچ خبری از سوی خدا درگذشته بود. او حتی جانشین خود را نیز انتخاب نکرده بود.
بر اساس سیستم طراحی شده توسط توئیچل برای گزیش اساتید اکنکار باید استاد در قید حیات در ۲۲ اکتبر سال معهود عصای قدرت اک را به شخصیتی که سوگماد معرفی می‌کند، تحویل دهد. در سال ۱۹۷۰ بنا به گفته‌های پیشینی توئیچل او باید عصای قدرت اک را تحویل می داد اما به ناگاه در کنگره اک ادعا کرد استاد بعدی در آزمون‌های سوگماد خدای اعلی علیین شکست خورده و تا تربیت استاد سوم که هنوز کودک است عصای قدرت اک را لااقل تا ۵ یا ۱۰ سال برعهده خواهد داشت. در سال ۱۹۷۱ بود که خبری تمامی اکیست‌ها را دچار حیرت کرد. پیامبر پیش‌گوی‌شان بدون هیچ خبری از سوی خدا درگذشته بود. او حتی جانشین خود را نیز انتخاب نکرده بود. این به عنوان خبری بود که بسیاری از باورهای اکیست‌ها را مورد خدشه قرار داد.
پس از این واقعه در یک جلسه تقریبا خانوادگی به ناگاه شخصیتی با نام داروین گراس به استادی انتخاب شد. او که برخلاف ضوابط اکنکار در طی دو سال عضویت‌اش تمامی وصل‌ها را دریافت کرده بود بار دیگر موجب تخطی از ضوابط گزینش استاد می‌شد. گیل توئیچل که همسر پال بود مدعی شد در عالم رؤیا پال به انتخاب داروین رأی داده است. پس از این گزینش گراس با گیل ازدواج کرد.
طولی نکشید که کشمکش‌ها میان اکیست‌های با سابقه و پیامبر جدید افزایش یافت. این کشمکش‌ها تا آنجا پیش رفت که باعث عزل گراس از پیامبری گردید. با عزل او هارولد کلمپ بر مسند نشست و همچنان بر این مسند تکیه زده است. کلمپ بر این باور بود که اشتباهات گراس فاحش بود و باید از نظام وایراگی اساتید اکنکار اخراج شود. پس از اخراج نیز او متهم به سوء استفاده و سرقت ادبی شد و از صحنه اساتید اکنکار محو گردید.
با توجه به تناقضاتی که در انتخاب گراس و برکنار شدنش و اتهامات او وجود دارد و اکیست‌ها را دچار دلسردی می‌کند اکنکار او را با بایکوت خبری روبرو ساخت.
اکیست‌ها از خود می پرسند چرا نظام گزینش معهود عملیاتی نشد؟ آیا سوگماد خدای اعلی علیین از زمان مرگ توئیچل بی خبر بودند؟ مگر بنا نبود توئیچل پیش‌گوی بزرگ باشد پس چرا مرگ خودش را پیشگویی نکرد؟ مگر او نگفته بود تا ۵ سال دیگر ماهانتاست پس چرا از دنیا رفت؟ مگر او نگفته بود استاد بعدی کودک است پس چرا در عالم خواب به گیل گفته بود گراس که مرد مسنی است باید ماهانتا شود؟ مگر در اکنکار استاد دارای نوعی عصمت و برگزیدگی نیست پس چرا گراس و توئیچل این همه اشتباه را مرتکب شده بودند.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.