اصطلاح‌سازی در اکنکار ۱۳۹۰/۶/۲۸

بسیاری از اصطلاحات در اکنکار وجود دارد که برای بشر امروزی جدید است. این اصطلاحات که نوعی گرته‌برداری از ادیان شرقی مانند بودیسم و هندوئیسم و نیز عرفان اسلامی است، فضا را برای ادعای پال فراهم آورده است. از سوی دیگر بسیاری از اصطلاحات بکار رفته در کتاب‌های پال برگرفته از زبان سانسکریت است و تازگی ندارد. بنابراین شاید نتوان هیچ اصطلاحی در واژگان اکنکار یافت که خود پال مبدع آن باشد بلکه او با گرته برداری‌هایش این اصطلاحات را جعل نموده تا بتواند از آن با عنوان شگردی در جهت مشروعیت‌بخشی به فرقه‌اش بهره برد.
بسیاری از اصطلاحات در اکنکار وجود دارد که برای بشر امروزی جدید است. این اصطلاحات که نوعی گرته‌برداری از ادیان شرقی مانند بودیسم و هندوئیسم و نیز عرفان اسلامی است، فضا را برای ادعای پال فراهم آورده است. از سوی دیگر بسیاری از اصطلاحات بکار رفته در کتاب‌های پال برگرفته از زبان سانسکریت است و تازگی ندارد. بنابراین شاید نتوان هیچ اصطلاحی در واژگان اکنکار یافت که خود پال مبدع آن باشد بلکه او با گرته برداری‌هایش این اصطلاحات را جعل نموده تا بتواند از آن با عنوان شگردی در جهت مشروعیت‌بخشی به فرقه‌اش بهره برد. مثلا اصطلاح ذیکار یا هیو همان ذکر و هو در عرفان اسلامی است که قاعدتا برای لاتین زبان‌ها، تازه و جدید خواهد بود.
البته پال معنای برخی اصطلاحات سابق را تغییر داده است که این از ابتکارات او به شمار می رود. او برای آشنا شدن با اصطلاحات خاص خودش کتاب واژه نامه اکنکار را نوشت.
نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.