اصل حرام زادگی ۱۳۹۰/۶/۲۸

پال توئیچل درباره مشخصات رهبران اکنکار به قضیه تولد آنها اشاره نموده و معتقد است آنها دارای تولدی رمزآلود هستند. به نظر وی پدر و مادر و نسب آنها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از دیگر سوی خود پال توئیچل مدعی است که تولد رازواری داشته و مادر او مشخص نبوده است. او از نامادری نام می‌برد که پال را حرام‌زاده می‌دانسته و تا پایان عمر به آزار او مشغول بوده است:
پال توئیچل درباره مشخصات رهبران اکنکار به قضیه تولد آنها اشاره نموده و معتقد است آنها دارای تولدی رمزآلود هستند. به نظر وی پدر و مادر و نسب آنها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از دیگر سوی خود پال توئیچل مدعی است که تولد رازواری داشته و مادر او مشخص نبوده است. او از نامادری نام می‌برد که پال را حرام‌زاده می‌دانسته و تا پایان عمر به آزار او مشغول بوده است:
مادر بدون یک بار چشم بر هم زدن به صورت پال خیره شده بود حالا که پرستار از اتاق بیرون رفته بود مادر دوباره بریده بریده نفس کشید، بعد با صدایی بلند و رسا به طوری که همه آن را بشنوند دو کلمه واضح ادا کرد: ای حرام زاده! (استایگر،نسیمی از بهشت: ۷۸)
البته استایگر این خاطرات پال را مربوط به دوران کودکی‌اش می‌داند اما بر اساس اسناد موجود هنگام فوت نامادری پال در دهه سوم زندگی خود بوده است. (نک: سی لین، اکنکار سوداگری معنوی)
پال در این رازورزی حتی پدرش را نیز از قلم نیانداخته و مدعی شده است که حتی پدر او نامعلوم است. اما اسناد و مدارک و نیز مادربزرگ او بر این باور است پال در اثر عشق‌ بازی پدرش با خدمه کشتی در عرشه کشتی به وجود آمده و برای پیش‌گیری از آبروریزی تربیت فرزند ناخوانده‌اش را برعهده گرفته است.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.