اصول سه‌گانه زرتشت ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ - ۳۸۸۹ بازدید

اصول سه‌گانه زرتشت چیست؟

در این باره توجه به چند نکته ضرورى است:یک. تعابیرى مانند آنچه در سؤال آمده به گونه ها و عبارات مختلف تقریباً از زبان همه حکیمان، فیلسوفان، ارباب مکاتب، معلمان اخلاق و رهبران دینى شنیده شده و شعارى نیست که اختصاص به آیین زرتشت داشته باشد و یا دیگران برخلاف آن شعار داده باشند.دو. براى قضاوت پیرامون یک مکتب صرف این گونه شعارها کافى نیست و باید دید در آن مکتب چه چیزى خوب شناخته مى شود و چه چیزى بد.استاد مطهرى بر آن است که همه مکتب هاى اخلاقى دنیا آموزه هاى خود را به عنوان اخلاق خوب معرفى کرده اند، در حالى که بین آن ها شدیدترین اختلافات و تضادها وجود دارد. یکى مبارزه با خودخواهى، بسط عدالت، ترحم به ضعیفان و یارى ستمدیدگان را اخلاقى مى داند و دیگرى مانند نیچه همه اینها را اخلاق بد و خیانت به بشریت مى انگارد! از نظر ایشان پوک ترین و بى مغزترین رویکردها بسنده کردن به سخن زرتشت است که مى گوید «گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک»؛ زیرا مانند آن است که از مهندسى براى ساختمان یک مسجد طرحى بخواهند و بگویند: طرح شما چیست؟ بگوید: یک ساختمان خوب! یا از خیاطى بپرسند: چه مدل لباسى مى دوزى؟ بگوید: یک مدل خوب! در این جا باید دید طرح و مدل خوب در نگاه آنان چیست و بدون آن هیچ گونه ارزشداورى پیرامون طرح یا مدل ایشان میسر نیست. بنابراین شعار یاد شده به تنهایى هیچ گونه بنگرید : شهید مطهرى، مجموعه آثار، ج 22، ص 645، تهران، صدرا، چاپ اول، 1383. قابل سنجش و ارج گذارى نیست.به عبارت دیگر این تعابیر بسیار کلى و جامع است اما نامتعین و نامشخص، در واقع مثل هوا مى ماند که وارد هر روزنى مى شود ولى کلید هیچ قفلى نیست.
سه. برخلاف شعار یاد شده مراجعه به آموزه هاى زرتشتى موجود، انحطاط جدى هم در گستره عقاید و بنیادهاى معرفتى و هم در نظام اخلاقى و رفتارى مشاهده مى شود و آنچه در این مکتب خوب انگاشته شده در سنجه خرد ناخوب شناخته مى شود.شرح پاره اى از این موارد در پاسخ پرسش هاى پیشین گذشت. (ادیان و مذاهب، حمید رضا شاکرین، کد: 14/500012)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید