اصول مشترک بین همه ادیان آسمانى ۱۳۹۱/۴/۲۳

تـوحـیـد , نـبـوت , مـعـاد یـعـنـی جـواب بـه اسـاسـی تـریـن سـوالات سـه گـانه مبداشناسی راه شناسی معادشناسی اصول مشترک بین ادیان است . برای هر انسان آگاه و متفکر جای سوال است که مبدا هستی کیست ؟ پایان زندگی چیست ؟ و از چـه راهـی می توان بهترین برنامه زیستن را شناخت ؟ اینها اصول مشترک بین همه ادیان آسمانی اسـت و اهـمـیت آنها در این است که تفسیر روشنی از حقیقت هستی و روش زندگی و سرانجام زنـدگـی به انسانها می دهد و انسان را از حیرت واضطراب فکری و احساس پوچی در زندگی به آرامش فکری و اطمینان قلبی و روانی سوق می دهد.
محمد تقی مصباح یزدی / آموزش عقاید، مصباح یزدی - محمد تقی
تـوحـیـد , نـبـوت , مـعـاد یـعـنـی جـواب بـه اسـاسـی تـریـن سـوالات سـه گـانه مبداشناسی راه شناسی معادشناسی اصول مشترک بین ادیان است . برای هر انسان آگاه و متفکر جای سوال است که مبدا هستی کیست ؟ پایان زندگی چیست ؟ و از چـه راهـی می توان بهترین برنامه زیستن را شناخت ؟ اینها اصول مشترک بین همه ادیان آسمانی اسـت و اهـمـیت آنها در این است که تفسیر روشنی از حقیقت هستی و روش زندگی و سرانجام زنـدگـی به انسانها می دهد و انسان را از حیرت واضطراب فکری و احساس پوچی در زندگی به آرامش فکری و اطمینان قلبی و روانی سوق می دهد.
محمد تقی مصباح یزدی / آموزش عقاید، مصباح یزدی - محمد تقی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.