اصول وشیوه های استفاده از احادیث ومعرفی منابع حدیثی ۱۳۹۱/۵/۲

کتاب اصول وشیوه های استفاده از احادیث ومعرفی منابع حدیثی ،تالیف اقای علی مختاری در قطع پالتویی انتشارات ذوی القربی۱۳۸۹.
این کتاب با مطالبی پیرامون حدیث واستنباط احادیث وکتابشناسی احادیثشیعه که در پنج فصل
فصل نخست : شناخت انواع حدیث
فصل دوم : جعل وتحریف
فصل سوم : شیوه های فهم حدیث
فصل چهارم : هشدار وتذکر
فصل پنجم : معرفی کتب حدیثی ومنابع، و در ۱۴۱ صفحه با قلمی شیوا نگارش یافته است.
این کتاب به همت معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ ومنتشر شده است.
کتاب اصول وشیوه های استفاده از احادیث ومعرفی منابع حدیثی ،تالیف اقای علی مختاری در قطع پالتویی انتشارات ذوی القربی۱۳۸۹.
این کتاب با مطالبی پیرامون حدیث واستنباط احادیث وکتابشناسی احادیثشیعه که در پنج فصل
فصل نخست : شناخت انواع حدیث
فصل دوم : جعل وتحریف
فصل سوم : شیوه های فهم حدیث
فصل چهارم : هشدار وتذکر
فصل پنجم : معرفی کتب حدیثی ومنابع، و در ۱۴۱ صفحه با قلمی شیوا نگارش یافته است.
این کتاب به همت معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ ومنتشر شده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.