اعتبار پیشگویی ۱۳۸۸/۰۲/۱۶ - ۲۰۱۱ بازدید

آیا این کتاب های پیشگویی ها راست اند یا نه که آینده را می گویند؟

در پاسخ به این سؤال دلیل آن که فقهاء به پیش گوئى هاى منجمین در حدّ یک «گمانه زنى» و «ظن» نگاه مى کنند آن است که منجمان و مراکز علمى اعلام مى کنند طبق محاسبات ماه رویت خواهد شد و نمى گویند ما «رؤیت کردیم» در صورتى که اثبات ماه نیاز به «یقین» دارد و احتمال کافى نیست(ظن، حجیّت ندارد). علماء از جمله حضرات آیات فاضل لنکرانى، بهجت، تبریزى، صافى گلپایگانى فتوا داده اند که: «اوّل ماه با پیشگویى منجمین ثابت نمى شود، ولى اگر انسان از گفته ى آنان یقین یا اطمینان(آیة الله فاضل: یقین) پیدا کند، باید به آن عمل نماید»ر.ک به توضیح المسائل.
راجع به کتاب نوستر آداموس , گفتنی است که بلی کسانی هستند که از طریق علوم غریبه یا علم نجوم و یا ریاضت به بعضی از پیشگویی ها دست می یابند, مانند کاهنان زمان فرعوت که آمدن حضرت موسی را برای موسی پیش گویی کردند; حتی زمان انعقاد نطفه و به دنیا آمدن او را خبر دادند. در مقدمه کتاب پیشگویی های نوستر آداموس , نقل شده است که ایشان از طریق علم نجوم به بعضی از پیشگویی ها دست یافته است . علاوه بر این که ایشان این پیشگویی ها را به صورت اشعار چند پهلو سروده است که مصادیق و معانی زیادی می توان برای ان پیدا کرد. از این رو وقتی مصداق آن روشن گردید, معنا و مراد شاعر نیز روشن خواهد شد. البته پیش از آن تشخیص مراد شاعر مشکل است مگر ان که تصریح کرده باشد; همانند اشعار شاه نعمت الله ولی که به بعضی از سروده های ایشان اشاره می شود: قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم حکم اسمال صورتی دگر است نه چو پیر اروپا می بینم از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از کردگار می بینم عین و را و ذال چون گذشت از سال بوالعجب کار و بار می بینم در خراسان و مصر و شام و عراق فتنه و کار زار می بینم ظلمت ظلم ظالمان دیار بی حد و بی شمار می بینم قصه ای بس غریب می شنوم غصه ای در دیار می بینم غارت و قتل و لشکر بسیار در میان و کنار می بینم بنده را خواجه وش همی یابم خواجه را بنده وار می بینم مذهب و دین ضعیف می یابم مبتدع افتخار می بینم ماه را روسیاه می یابم مهر را دل فکار می بینم ترک و تاجیک را به همدیگر خصمی و گیر و دار می بینم تاجر از دست دزد بی همراه مانده در رهگذار می بینم مکر و تزویر و حیله در هر جا از صغار و کبار می بینم حال هندو خراب می یابم جور ترک و تاتار می بینم بقعه ئ خیر سخت گشته خراب جای شمع شرار می بینم بعد امسال و چند سال دگر عالمی چون نگار می بینم چون زمستان پنجمین بگذشت شمش خوش بهار می بینم نائب مهدی آشکار شود بلکه من آشکار می بینم پادشاهی تمام دانایی سروری باوقار می بینم بندگان جناب حضرت او سر به سر تا جدار می بینم تا چهل سال ای برادر من دور آن شهریار می بینم ...

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.