اعجاز ادبی قرآن در بعد فصاحت و بلاغت ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ - ۲۷۵ بازدید

با سلام. آیا فصاحت و بلاغت قرآن به تنهایی برای معجزه بودنش کافیست؟ منظورم بدون در نظر گرفتن اعجاز غیبی و اعجاز علمی و غیره ... ؟

بله، می تواند نشان از معجزه بودن قرآن باشد اما نمی تواند تمام ابعاد و وجوه اعجاز جامع، جهانی و جاودانی بودن قرآن را نشان دهد. بنابر این نیاز است که به ابعاد و وجوه دیگر اعجاز قرآن توجه شود .
به عبارت دیگر فصاحت و بلاغت قرآن از حیث ادبی در اعجاز قرآن لازم است اما کافی نیست تا آن را جامع، جهانی و جاودانه بکند .
اعجاز ادبی و از بعد فصاحت و بلاغت را بیشتر عرب ها و یا آشنایان به زبان و ادب عربی می فهمند، اما غیر آنها نمی فهمند ولی اعجاز محتوا و آورنده را غیر عرب ها هم می توانند درک کنند .
جهت آگاهى بیشتر در این زمینه نگا:
- مصطفى صادق رافعى، اعجاز قرآن، (تهران: بنیاد قرآن، ۱۳۶۱)؛
- سید قطب، التصویر الفنى فى القرآن؛
- عبدالکریم بى آزار شیرازى، ترجمه تصویر و تفسیرى آهنگین سوره فاتحه و توحید، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، ۱۳۷۴)؛
- سید محمد حسین طباطبایى، اعجاز قرآن؛
- ناصر مکارم شیرازى، قرآن و آخرین پیامبر؛
-حسن محمد المکى العاملى، الالهیات على هدى الکتاب والسنة والعقل، محاضرات استاد جعفر سبحانى، (قم: امام صادق (علیه السلام)، ۱۴۱۷).
- موریس بوکاى، مقایسه اى میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه: مهندس ذبیح اللَّه دبیر، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، ۱۳۶۴)؛
- سیدابوالقاسم خویى، مرزهاى اعجاز، ترجمه جعفر سبحانى، (تهران: محمدى، چاپ اول، ۱۳۴۹).
- مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، (قم: صدرا)؛
- سید مرتضى توسلیان، عظمت قرآن؛
- جمعى از نویسندگان «در راه حق»، درس هایى پیرامون شناخت قرآن؛
- محمد على گرامى، درباره شناخت قرآن؛
- فخرالدین حجازى، پژوهشى پیرامون قرآن و پیامبر؛
- سیدرضا مؤدب، تأملى در آفاق اعجاز قرآن (مق)، معارف، ش ۲۰، آبان ۱۳۸۳؛
- سید رضا مؤدب، اعجاز قرآن در نظر اهل بیت (علیهم السلام) و...، (قم: احسن الحدیث، چاپ اول ۱۳۷۹)؛
- دکتر محمد علی رضائی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، انتشارات کتاب مبین .۲۱۹

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.