اعمال بی نماز ۱۳۹۱/۹/۲ - ۱۳ بازدید

الف) البته درست است که نماز حق اللَّه است و خداوند در بعض موارد نسبت به بعضی افراد ممکن است از حق خودش بگذرد، لکن این بدان معنی نیست که در قیامت فقط به حق الناس توجه می شود. بل به این معنی است که اگر در مواردی از حق خودگذشت، لیکن از حق دیگران نمی گذرد، زیرا ظلم به آنها است.
ب ) آنچه در حدیث آمده و شنیده اید که «اول چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد نماز است و در صورت پذیرفته شدن آن اعمال دیگر هم پذیرفته می شود و الا نه»:
اولاً، بیانگر اهمیت واقعی نماز است.
الف) البته درست است که نماز حق اللَّه است و خداوند در بعض موارد نسبت به بعضی افراد ممکن است از حق خودش بگذرد، لکن این بدان معنی نیست که در قیامت فقط به حق الناس توجه می شود. بل به این معنی است که اگر در مواردی از حق خودگذشت، لیکن از حق دیگران نمی گذرد، زیرا ظلم به آنها است.
ب ) آنچه در حدیث آمده و شنیده اید که «اول چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد نماز است و در صورت پذیرفته شدن آن اعمال دیگر هم پذیرفته می شود و الا نه»:
اولاً، بیانگر اهمیت واقعی نماز است.
ثانیاً، برای بیان این نکته است که یک الگو برای معرفی مؤمن واقعی به ما نشان بدهد و بفرماید مؤمن حقیقی اهل نماز واقعی است و چنین فردی کارهای دیگرش هم درست است زیرا طبق آنچه در آیه ۴۵ سوره عنکبوت آمده إِنَّ اَلصَّلاةَ تَنْهی عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ؛ (۲۹:۴۵) بدرستی که نماز انسان را از هر کار خلاف و گناه باز می دارد و بدیهی است کسی که اهل چنین نمازی باشد همه حقوق دیگر اعم از حق اللَّه و حق الناس را هم رعایت می کند و لذا در قیامت با توجه به این که نمازهای او مورد قبول واقع می شود معلوم می شود که سایر کارهایش نیز نیاز به بررسی ندارد. لازم به ذکر است که این بررسی برای روشن شدن مطلب برای خود شخص است و الا خداوند عالم که آگاه به همه امور است و نیاز به این کار ندارد.
ثالثاً: نماز تأثیر کلیدی و واقعی در دیگر اعمال انسان دارد و قیامت ظرف ظهور این تأثیر است.
ج ) تجربه نشان داده است اکثر کسانی که اهل حق الناس و کارهای خلاف هستند یا اهل نماز نیستند و یا اگر نماز هم می خوانند نماز آنها را دارای روح تعبد که قلباً معتقد به مبدأ و معاد باشد نکرده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.