نسخه آزمایشی

اقتدا نماز احتیاطی ۱۳۹۷/۶/۱۹ - ۱۲۴ بازدید

آیا نماز احتیاط یا ما فی الذمه را می توان به جماعت خواند؟
اگر یک نماز واجب مثل نماز مغرب را می خواهد مجددا با نیت احتیاط یا مافی الذمه بخواند می تواند به امامی که نماز واجب می خواند اقتدا کند و اما نماز احتیاطی را که به خاطر شک بر ما واجب می شود نمی توانیم به جماعت بخوانیم .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.