اقسام عبادت -بچه داری و کاهش عبادت ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ - ۱۷۶۳ بازدید

با تولد فرزندانم خیلی از مراسم و مستحبات را از دست داده ام و کفران نعمت فرزند میکنم و بخاطر از یک سو بچه داری از سوی از دست دادن عبادات عذاب میکشم، چه کنم؟

در پاسخ نکاتی قابل دقت است : 1- مشکل شما این است که راه قرب و نزدیکی به خداوند و بندگی را خیلی تنک و محدود دانسته و ان را تنها در نماز و عبادت معمول و مستحبات خلاصه کرده اید درحالی که راه قرب به خدا منحصر در عبادات رایج مانند نماز و مستحبات معمول نیست و عبادت هم منحصر در نماز و مستحبات و نوافل نیست بلکه هر عملی و کار خیری که انسان را به خدا نزدیک کند عبادت است . 2- ان چه انسان را به خداوند نزدیک می کند عمل به وظیفه و مسئولیت های الهی است که مصادیق و موارد مختلف و متعددی دارد . 3- وظایف انسان در هر مرحله از زندگی مختلف است و برنامه زندگی انسان متناسب با انها تغییر می کند و این امری طبیعی است .4- فرزند نعمت بزرگ خداوند است و تنها کسی که از ان محروم است قدر آن را می داند و در فقدان آن می سوزد و ما در قبال انها وظایفی شرعی و الهی داریم که درست عمل کردن به انها مانند نماز و مستحبات موجب تعالی روحی و رشد معنوی انسان می گردد .
5- شما می توانید با اخلاص و صداقت قصد قربت در بچه داری و رسیدگی به انها با وجود موفق نشدن به انجام عبادات و مستحباتی که قبلا انجام می دادید به درجه ای ازکمال و قرب معنوی برسید که قبلا نیل به ان برای شما ممکن نبود .
6- بنا بر این نباید تصور کنید که بچه داری مانع بندگی و عبادت و قرب شما است و نباید خیال کنید که تنها از راهی که خود تشخیص می دهید می توانید بهره معنوی بگیرید زیرا راه قرب معنوی و بندگی برای انسان مومن در هر شرایط و وضعیتی باز است و با هر وسیله ای که مورد رضای الهی است می تواند به خداوند نزدیک گردد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.