امامت واصول دین ۱۳۹۱/۷/۱۳ - ۱۷ بازدید

از نظر ما اصول دین اسلام عبارت است از توحید, نبوت, معاد, عدل و امامت؛ منتهی چون اهل سنت در این امر اختلاف کرده اند و دو اصل عدل و امامت را به عنوان اصول دین نپذیرفته اند, خود به خود این دو اصل به مذهب شیعه اختصاص یافته و به عنوان اصول مذهب تلقی شده است. از سوی دیگر, «امامت» استمرار و ادامه «نبوت » است. تمام وظایف و شئونی که برای پیامبر (ص) ثابت است- به استثنای دریافت وحی- برای امام علیه السلام نیز ثابت باشد, وظایفی مانند:
۱. تبلیغ وحی
۲. تفسیر و تبیین وحی
۳. اجراء وحی در سطح جامعه (تشکیل حکومت دینی)
۴. قضاوت و داوری مردم
۵. مبارزه با انحرافات و کجروی ها در تفسیر و تطبیق دین
از نظر ما اصول دین اسلام عبارت است از توحید, نبوت, معاد, عدل و امامت؛ منتهی چون اهل سنت در این امر اختلاف کرده اند و دو اصل عدل و امامت را به عنوان اصول دین نپذیرفته اند, خود به خود این دو اصل به مذهب شیعه اختصاص یافته و به عنوان اصول مذهب تلقی شده است. از سوی دیگر, «امامت» استمرار و ادامه «نبوت » است. تمام وظایف و شئونی که برای پیامبر (ص) ثابت است- به استثنای دریافت وحی- برای امام علیه السلام نیز ثابت باشد, وظایفی مانند:
۱. تبلیغ وحی
۲. تفسیر و تبیین وحی
۳. اجراء وحی در سطح جامعه (تشکیل حکومت دینی)
۴. قضاوت و داوری مردم
۵. مبارزه با انحرافات و کجروی ها در تفسیر و تطبیق دین
۶. حفظ و صیانت و نگهبانی از کیان دین و قرآن و ... .
از این رو, «امامت » استمرار خط نبوت و پاسداشت تاریخی آن در عصر خاتمیت است. لذا اعتقاد حقیقی به «نبوت خاتم » مستلزم اعتقاد و ایمان به «امامت» نیز هست. بنابراین می توان امامت را به عنوان زیر مجموعه «نبوت» تلقی نمود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.