امام خمینی و شریعتی ۱۳۹۰/۸/۱۱ - ۱۴ بازدید

حضرت امام(ره) در مورد نامبرده اظهار نظری ننموده اند گرچه حضرت امام کلیه اندیشمندان مسلمان را موردعنایت خویش قرار می دادند ولی برخی نقطه نظرهای ایراد شده از سوی حضرت امام با برخی نقطه نظرهای دکتر شریعتی متضاد است. مثلا درمورد اندیشه اسلام بدون روحانیت - و یا درباره ء نقش برخی علما در تاریخ البته موارد دیگر نیز وجود دارد که مجال شرح آن نیست.
حضرت امام(ره) در مورد نامبرده اظهار نظری ننموده اند گرچه حضرت امام کلیه اندیشمندان مسلمان را موردعنایت خویش قرار می دادند ولی برخی نقطه نظرهای ایراد شده از سوی حضرت امام با برخی نقطه نظرهای دکتر شریعتی متضاد است. مثلا درمورد اندیشه اسلام بدون روحانیت - و یا درباره ء نقش برخی علما در تاریخ البته موارد دیگر نیز وجود دارد که مجال شرح آن نیست. دکتر شریعتی نیز همانند متفکران و اندیشمندان مسلمان وانقلابی دیگر مطرح هستند چنانکه خیابانها وبیمارستانهای متعددی در سراسر کشور به اسم نامبرده وجود داد و همچنین در رسانه ها نیز به مناسبت از ایشان یاد شده و افکار ایشان نیز در محافل دانشگاهی و حوزوی مطرح می گردد. البته می توان گفت عواملی همچون افراط ها و تفریط های بیجا در مورد ایشان در مجموع مانعی در برابرمطرح شدن او بوده است. ولی آنچه که درباره ء دکترشریعتی نقل کرده اید که او روشنفکری بی درد است سخنی دور از انصاف و حقیقت است. در بین افکار شریعتی و سروش نیز هم مشابهت چندانی به چشم نمی خورد و بیشتر به کلی گوئیهای فاقدارزش شباهت دارد. آنچه که ما درباره ء مواردیادشده می توانیم بگوئیم آنکه بیش از هر چیز باید به مطالعه و تحقیق پرداخت و از تسلیم شدن به گفته ها و جو پرهیز نمود و بدون مطالعه و تحقیق سخنی نگفت. آفت امروز دانشگاههای ما آن است که هر کس از روی گمان خود چیزی را تراشیده و دنبال آن می رود و روحیه تحقیق و جستجوی علمی کمتر به چشم می خورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۱۲۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.