امام زمان(ع) تنها با ۳۱۳ یار مقابل ظلم می ایستد؟ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ - ۱۲۸ بازدید

امام زمان(ع) تنها با ۳۱۳ یار مقابل ظلم می ایستد؟ ا
آیا امام زمان با وجود ۳۱۳ یار می توانند جلوی ظلم و جور را بگیرند و انقلاب جهانی را تشکیل دهند و آیا ما با ظلم می توانیم به وقوع ظهور کمک کنیم؟
در این رابطه باید گفت که یاران امام زمان(عج) همان ۳۱۳ نفر تنها نیستند، این ۳۱۳ نفر جزو فرماندهان خاص حضرت بوده و هسته مرکزی یاران را تشکیل می دهند و مدیریت سپاه حضرت را برعهده دارند. این درحالی است که تعداد یاران حضرت بیش از اینهاست.

امام زمان(ع) تنها با 313 یار مقابل ظلم می ایستد؟ ا
آیا امام زمان با وجود 313 یار می توانند جلوی ظلم و جور را بگیرند و انقلاب جهانی را تشکیل دهند و آیا ما با ظلم می توانیم به وقوع ظهور کمک کنیم؟
در این رابطه باید گفت که یاران امام زمان(عج) همان 313 نفر تنها نیستند، این 313 نفر جزو فرماندهان خاص حضرت بوده و هسته مرکزی یاران را تشکیل می دهند و مدیریت سپاه حضرت را برعهده دارند. این درحالی است که تعداد یاران حضرت بیش از اینهاست.
نکته دیگر در این خصوص این است که غیر از افراد و یاران حضرت، یک امدادهای غیبی در کار است که ابزار آلات عادی نیستند بلکه به تعبیر روایات جنیان، فرشتگان و رعب و ترس به کمک حضرت می آیند.
ولی امام در شرایطی ظهور می کنند که دنیا آماده پذیرش حضرت و حکومت باشد و زمانی ظهور نمی کند که کسی حضرت را نخواهد و یا اینکه دنیا پر از دشمنان سرسخت است و لازم باشد که امام افراد زیادی را از بین ببرند تا به حکومت برسند.
بلکه حضرت زمانی می آیند که دنیا آماده پذیرش ایشان باشند و زمانی ظهور می کنند که مقاومت از طرف اکثریت مردم وجود ندارد و فقط ائمه کفر می مانند که می خواهند مبارزه کنند و طبیعتا حضرت با آنها جنگ می کنند.
معجزات حضرت و فرود آمدن حضرت عیسی و امدادهای غیبی نیز باعث می شود که یاران حضرت زیاد می شوند و در نهایت حکومت تشکیل می شود.
پر شدن ظلم از نشانه های ظهور است نه شرایط ظهور و وقتی شرایط مهیا باشد حضرت ظهور می کنند البته در روایات گفته شده که حضرت زمانی ظهور می کنند که جهان پر از ظلم است معنایش این نیست که جهان پر از ظالم است بلکه این است که یک عده قلیلی حقوق حداکثر مردم را زیر پا می گذراند و باعث پر شدن جهان از ظلم می شوند.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید