امام مهدی(عج) در قرآن ۱۳۹۳/۳/۲۰

در این باره گفتنی است که بیان معارف بلند نیاز به تدبر و درک عمیق دارد. باید گفت که بنا بر آیه ۳۴ سوره بقره سجده فرشتگان در برابر آدم به عنوان در خدمت بودن و خضوع فرشتگان در برابر انسان کامل بوده است واز آنجا که بنا بر آیه ۵ سوره نازعات «فالمد برات امرا» تدبیر امور جهان به واسطه فرشتگان انجام می گیرد. معلوم می شود نعمت ها و تدبیرات عالم تکوین تحت اراده تکوینی انسان کامل و امام زمان(عج) می تواند باشد.البته تمامی این مقامات به اذن پروردگار وتحت حاکمیت اراده الهی است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۲/۱۳۰۱۸)
در این باره گفتنی است که بیان معارف بلند نیاز به تدبر و درک عمیق دارد. باید گفت که بنا بر آیه ۳۴ سوره بقره سجده فرشتگان در برابر آدم به عنوان در خدمت بودن و خضوع فرشتگان در برابر انسان کامل بوده است واز آنجا که بنا بر آیه ۵ سوره نازعات «فالمد برات امرا» تدبیر امور جهان به واسطه فرشتگان انجام می گیرد. معلوم می شود نعمت ها و تدبیرات عالم تکوین تحت اراده تکوینی انسان کامل و امام زمان(عج) می تواند باشد.البته تمامی این مقامات به اذن پروردگار وتحت حاکمیت اراده الهی است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۲/۱۳۰۱۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.