امر به معروف اینترنتی ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ۶۱۸ بازدید

اگر ما فقط در فضای اینترنت با جنس مخالف ایجاد رابطه کنیم و قصدمان این باشد که آنها را متدین کنیم و بتوانیم روی آنها تأثیر بگذاریم، آیا این کار اشکال دارد؟ آیا می‌توان این‌گونه امر به معروف کرد؟

همه مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد، جایز نیست.[ امام، استفتاءات، ج ۳، (نظر)، س ۵۲ و ۵۳؛ خامنه‌ای، استفتاءات جدید، س ۱۰۷۰ و ۱۰۷۲؛‌ تبریزی، استفتاءات، س ۱۶۴۲؛ بهجت، استفتاءات، صحبت و گفتکو، س ۷۴۸ و ۷۴۹ و فیلم و عکس، س ۸۱۲؛ سیستانی، سایت، اینترنت؛ مکارم، استفتاءات، ج ۳، س ۶۸۳ و احکام ویژه، ش ۱۴۲؛ دفتر مراجع. ]

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.